Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok 11. félév Élelmiszer-higiénia gyakorlat

11. félév Élelmiszer-higiénia gyakorlat

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
6
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
3
Gyakorlat óraszám / félév
80
Szervezeti egység
Élelmiszerhigiéniai Tanszék
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A 11. félév keretében teljesítendő

élelmiszer-higiéniai gyakorlat követelményei

Érvényes: 2019. február 1-től

 

  1. A gyakorlat keretében teljesítendő feladatok

A gyakorlat keretében teljesítendő feladatok a következők:

 

  Feladat
1 Húsvizsgálat a vágóhídon
1.1. Sertés és/vagy szarvasmarha
1.2. Egyéb vágóállat
2 Elsődleges termelés élelmiszer-biztonsági ellenőrzése
3 Élelmiszer-előállító üzem nyilvántartásba vétele, engedélyezése
4 Nyilvántartott és/vagy engedélyezett élelmiszer-előállító létesítmény ellenőrzése
5 Élelmiszerek szállításának és nagykereskedelmi raktározásának ellenőrzése
6 Élelmiszerek kiskereskedelmi forgalmazásának ellenőrzése
7 Vendéglátóhelyek, közétkeztető létesítmények ellenőrzése
8 Kistermelői élelmiszer-előállítás, -feldolgozás és -forgalmazás ellenőrzése

 

Az 1. pontban megjelölt feladat teljesítése kötelező; időtartama egy hét, amelyből legalább 3 napot sertés és/vagy szarvasmarha vágóhídon kell tölteni.

A 2-8. pontban jelölt feladatok közül legalább 70% (összesen 5 feladat) teljesítése kötelező.

 

  1. Gyakorlati napló

A gyakorlatról naplót kell készíteni a fentiekben megjelölt feladatonkénti bontásban, tartalomjegyzékkel ellátva. A napló terjedelme 20-30 oldal, lehetőség szerint kiegészítve képekkel. A tematikus leírás során meg kell adni, hogy az adott feladat teljesítésére mely létesítményekben és milyen időkeretben került sor, majd röviden ki kell fejteni a teljesítés során szerzett tapasztalatokat. A gyakorlatvezető által kitöltött és aláírt igazolást a naplóhoz kell csatolni.

A naplót a vizsga időpontját megelőző napon, pdf formátumban, legkésőbb déli 12 óráig az alábbi linkre kell feltölteni: http://www.vetphysiol.hu/zarovizsga. Kinyomtatott formában a naplót nem szükséges benyújtani a tanszék részére.

 

III. Vizsga

A vizsgáztatás szóban történik, amelynek keretében a hallgató néhány dia (power point prezentáció) segítségével röviden (max. 5 percben) összefoglalja a gyakorlat keretében teljesített feladatokat. A vizsgát 1-5 közötti érdemjeggyel értékeljük.