Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok 11. félév Élelmiszer-higiénia gyakorlat

11. félév Élelmiszer-higiénia gyakorlat

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
6
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Gyakorlat óraszám / félév
80
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

1. Tantervi jellemzők

Jelleg: kötelező tárgy

Hely a tantervben: 11. félév

Előadás/gyakorlat: 0/80

Kredit: 3

 

2. A gyakorlat keretében teljesítendő feladatok

A gyakorlat keretében teljesítendő feladatok a következők:

 

  Feladat
1 Húsvizsgálat a vágóhídon
  1.1. Sertés és/vagy szarvasmarha
  1.2. Egyéb vágóállat
2 Elsődleges termelés élelmiszer-biztonsági ellenőrzése
3 Élelmiszer-előállító üzem nyilvántartásba vétele, engedélyezése, a létesítmény ellenőrzése
4 Élelmiszerek szállításának és nagykereskedelmi raktározásának ellenőrzése
5 Élelmiszerek kiskereskedelmi forgalmazásának ellenőrzése
6 Vendéglátóhelyek, közétkeztető létesítmények ellenőrzése
7 Kistermelői élelmiszer-előállítás, -feldolgozás és -forgalmazás ellenőrzése

 

Az 1. pontban megjelölt feladat teljesítése kötelező; időtartama egy hét, amelyből legalább 3 napot sertés és/vagy szarvasmarha vágóhídon kell tölteni.

A 2-7. pontban jelölt feladatok közül legalább 70% (összesen 4 feladat) teljesítése kötelező.

A 11. féléves gyakorlat során a hallgatónak el kell végeznie a LogBook-ban szerepelő feladatokat és alá kell íratnia a gyakorlatvezetővel/gyakorlatvezetőkkel.

 

3. Gyakorlati napló

A gyakorlatról naplót kell készíteni a fentiekben megjelölt feladatonkénti bontásban, tartalomjegyzékkel ellátva. A napló terjedelme 20-25 oldal, lehetőség szerint kiegészítve képekkel.

A naplónak tartalmaznia kell egy borító lapot, amelyen szerepel a hallgató neve és Neptun-kódja, a készítés éve; a következő oldalon a napló tartalomjegyzéke, a napló végén pedig mellékletként a gyakorlatvezető által kitöltött és aláírt részletes adatlap és igazolás.

A tematikus leírás során minden egyes feladatnál (1-7. feladat) az alábbi szempontokat kell szerepeltetni:

  • a gyakorlat helye, ideje (időtartama)
  • a gyakorlatvezető neve és beosztása
  • az intézmény/létesítmény/terület rövid leírása, termelési adatai (pl. milyen terméket gyárt)
  • az intézményen/létesítményen belül ellenőrzött területek/munkafolyamatok leírása
  • a tapasztalt higiéniai hiányosságok leírása és véleményezése

Fontos, hogy az adott területre/feladatra vonatkozó érvényben lévő rendeletek/előírások tényszerű bemutatása, ismertetése szükségtelen, illetve nem elegendő és nem pótolja a fent megadott szempontokat.

 

A naplót a vizsga időpontját megelőző napon délig (12.00 óráig), pdf formátumban, az alábbi linkre kell feltölteni: http://www.vetphysiol.hu/zarovizsga. Azok a hallgatók, akik a 4 hetes blokk első 2 hetében teljesítik az Élelmiszer-higiéniai gyakorlatot, kötelesek feltölteni a naplójukat a megfelelő honlapra a fent megadott linken, a gyakorlat teljesítését követően, 48 órán belül.

Kinyomtatott formában a naplót nem kell benyújtani a tanszék részére. Amennyiben a hallgató nem tölti fel a gyakorlati naplót az előírt formátumban a fent jelzett időpontig, nem tehet vizsgát.

A napló formai követelményei

Oldalméret: A4; Betűméret: 12; Betűtípus (font): Times New Roman; Sorköz: 1,5; Tördelés: sorkizárt; Margó (alsó, felső, jobb, bal): 2,5 cm. A fejezetek (az egyes feladatok), alfejezetek stb. számozása szükséges.

 

4. Vizsga

A hallgató akkor tehet vizsgát, ha a LogBook-ban szereplő feladatokat az előírás szerint teljesítette és a gyakorlatvezetővel/gyakorlatvezetőkkel aláíratta. A LogBook-ot be kell mutatni a vizsgán. Teljesítés esetén a LogBook megfelelő oldala aláírásra kerül a tanszékvezető vagy a megbízott személy által.

A vizsga szóbeli és két részből áll.

  1. A vizsga alapját a gyakorlati napló képezi, melyet a tematikus leírásra vonatkozóan a fentiekben megadott szempontok teljesülése alapján értékelünk, különös tekintettel az intézményen/létesítményen belül ellenőrzött területek/munkafolyamatok leírására és a tapasztalt higiéniai hiányosságok bemutatására és véleményezésére.
  2. A hallgatónak a gyakorlat keretében teljesített feladatok közül, gyakorlati tapasztalata alapján, egy kiválasztott területet szóban be kell mutatnia néhány dia (powerpoint bemutató) segítségével max. 5 percben, amelyet maximum 10 perces megvitatás követ.

A vizsga mindegyik részét (napló, szóbeli bemutató, megvitatás) 1-5 közötti érdemjeggyel értékeljük. A vizsga végső érdemjegyét a 3 részjegy érdemjegyeinek átlaga adja.

 

Az élelmiszer-higiéniai szakmai gyakorlatot követő vizsgára minden blokk végén kerül sor (illetve a végét megelőző pénteki napon). A 2023/2024-es tanévben ezek a következő napok:

2023. 09. 22.

2023. 11. 03.

2023. 12. 01.

2024. 01. 12.

Amennyiben a vizsga érdemjegye elégtelen, és a hallgató javító vizsgát kíván tenni, vagy az adott blokk végén (ahová tartozik) rajta kívül álló ok miatt nem tud vizsgát tenni (ezt jeleznie/kérvényeznie kell a tanszéktől), vizsgát tehet 2024. 01. 15-26. között a tanszék által kiírt vizsganapon.