Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Agrárgazdaságtan

Agrárgazdaságtan

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
30
Szak
állatorvos (magyar)
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Az agrárgazdaság, különösen az állattenyésztés állatorvos szempontjából fontos alapvető gazdasági jellemzőinek, törvényszerűségeinek ismertetése.

A tantárgy teljesítése előfeltétele az Állat-egészségügyi ökonómia, menedzsment és etika tárgynak

Oktató: dr. Ózsvári László

 

Szakirodalom:

Kötelező:

Az előadó által biztosított részletes oktatási tananyag.

VISNYEI L. (szerk.): Európai ismeretek.

SZIE ÁOTK Továbbképzési és Kutatásszervezési Közp.

Budapest: SZIE ÁOTK, 2002.

Bíró O. – Ózsvári L.: Állat-egészségügyi gazdaságtan. SZIE-ÁOTK Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék jegyzete. Budapest, 2006. 161. p.

Ajánlott:

HALMAI P.: Az Európai Unió agrárrendszere.

Budapest: Mezőgazda kiadó, 2007.

TUCKER, I.: Economics for Today. Thomson-South-Western, 2005.

 

 

ÁLLATORVOSI AGRÁRGAZDASÁGTAN

II. ÉVFOLYAM, 2021/2022. tanév I. félév

 

  Időpont Téma Előadó Óra-szám
1. IX. 13. Bevezetés az agrárgazdaságtanba. Dr. Ózsvári László 2
2. IX. 20. Termelési lehetőségek határa és a haszonáldozati költség Dr. Ózsvári László 2
3. IX. 27. Agrárpiac mozgástörvényei. Agrárpiaci árak és funkcióik I. Dr. Ózsvári László 2
4. X. 04. Agrárpiac mozgástörvényei. Agrárpiaci árak és funkcióik II. Dr. Ózsvári László 2
5. X. 11. Piaci egyensúly változása. Árrugalmasság. Dr. Ózsvári László 2
6. X. 18. Mezőgazdasági erőforrások I. A föld természeti és közgazdasági tulajdonságai Dr. Ózsvári László 2
7. X. 25. Mezőgazdasági erőforrások II. Munkaerő és műszaki fejlesztés Dr. Ózsvári László 2
8. XI. 08. Termelési függvény, profit, költséggazdálkodás Dr. Ózsvári László 2
9. XI. 15. Tejelő szarvasmarha és húsmarhatartás főbb ökonómiai vonatkozásai Dr. Ózsvári László 2
10. XI. 22. A sertés- és baromfitenyésztés főbb ökonómiai vonatkozásai Dr. Ózsvári László 2
11. XI. 29. A juh- és kecsketenyésztés főbb ökonómiai vonatkozásai Dr. Ózsvári László 2
12. XII. 06. Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája Dr. Ózsvári László 2
13. XII. 13. Az EU vidékfejlesztési politikája Dr. Ózsvári László 2

 

Előadások ideje: Hétfő, 10.15 – 11.45

Előadások helye: ZLAMÁL Vilmos előadó

Számonkérés: Írásbeli vizsga

Tantárgyfelelős: dr. Ózsvári László

 

Budapest, 2021. szeptember 1.

dr. Ózsvári László

egyetemi docens, tanszékvezető

Értékelés leírása

 

 

Vizsgainformáció

írásbeli vizsga