Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Agrárgazdaságtan

Agrárgazdaságtan

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Az agrárgazdaság, különösen az állattenyésztés állatorvos szempontjából fontos alapvető gazdasági jellemzőinek, törvényszerűségeinek ismertetése.

A tantárgy teljesítése előfeltétele az Állat-egészségügyi ökonómia, menedzsment és etika tárgynak

Oktató: dr. Ózsvári László

 

Szakirodalom:

Kötelező:

Az előadó által biztosított részletes oktatási tananyag.

VISNYEI L. (szerk.): Európai ismeretek.

SZIE ÁOTK Továbbképzési és Kutatásszervezési Közp.

Budapest: SZIE ÁOTK, 2002.

Bíró O. – Ózsvári L.: Állat-egészségügyi gazdaságtan. SZIE-ÁOTK Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék jegyzete. Budapest, 2006. 161. p.

Ajánlott:

HALMAI P.: Az Európai Unió agrárrendszere.

Budapest: Mezőgazda kiadó, 2007.

TUCKER, I.: Economics for Today. Thomson-South-Western, 2005.

ÁLLATORVOSI AGRÁRGAZDASÁGTAN

II. ÉVFOLYAM, 2020/2021. tanév I. félév

 

  Időpont Téma Előadó Óra-szám
1. IX. 14. Bevezetés az agrárgazdaságtanba. Dr. Ózsvári László 2
2. IX. 21. Termelési lehetőségek határa és a haszonáldozati költség Dr. Ózsvári László 2
3. IX. 28. Agrárpiac mozgástörvényei. Agrárpiaci árak és funkcióik I. Dr. Ózsvári László 2
4. X. 05. Agrárpiac mozgástörvényei. Agrárpiaci árak és funkcióik II. Dr. Ózsvári László 2
5. X. 12. Piaci egyensúly változása. Árrugalmasság. Dr. Ózsvári László 2
6. X. 19. Mezőgazdasági erőforrások I. A föld természeti és közgazdasági tulajdonságai Dr. Ózsvári László 2
7. X. 26. Mezőgazdasági erőforrások II. Munkaerő és műszaki fejlesztés Dr. Ózsvári László 2
8. XI. 02. Termelési függvény, profit, költséggazdálkodás Dr. Ózsvári László 2
9. XI. 09. Tejelő szarvasmarha és húsmarhatartás főbb ökonómiai vonatkozásai Dr. Ózsvári László 2
10. XI. 16. A sertés- és baromfitenyésztés főbb ökonómiai vonatkozásai Dr. Ózsvári László 2
11. XI. 23. A juh- és kecsketenyésztés főbb ökonómiai vonatkozásai Dr. Ózsvári László 2
12. XI. 30. Állati eredetű élelmiszerek piaca, élelmiszeripar és takarmánytermesztés főbb ökonómiai vonatkozásai Dr. Ózsvári László 2
13. XII. 07. Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája Dr. Ózsvári László 2
14. XII. 14. Az EU vidékfejlesztési politikája Dr. Ózsvári László 2

 

Előadások ideje: Hétfő, 10.15 – 11.45

Előadások helye: ZLAMÁL Vilmos előadó

Számonkérés: Írásbeli vizsga

Tantárgyfelelős: dr. Ózsvári László

 

Budapest, 2020. szeptember 1.                                 dr. Ózsvári László

egyetemi docens, tanszékvezető

Értékelés leírása

 

 

Vizsgainformáció

írásbeli vizsga