Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állat-egészségügyi igazgatástan 1

Állat-egészségügyi igazgatástan 1

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
aláírás
Év a tantervben
5
Szemeszter a tantervben
1
Előadás óraszám / félév
30
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Az állatorvosi tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok ismertetése, valamint a jelentős fertőző állatbetegségek megelőzősére és leküzdésére vonatkozó jogi szabályozás bemutatása

A tantárgy teljesítése előfeltétele az Állat-egészségügyi igazgatástan II. tárgynak

Oktató: dr. Ózsvári László

Előadások ideje: Hétfő, 13.15.- 14.45

Előadások helye: Zlamál Vilmos előadó

Félévi aláírás előfeltétele: a sikeresen megírt zárthelyi dolgozatok

Szakirodalom

CSINTALAN CS. – VISNYEI L.: Állat-egészségügyi igazgatástan I. Általános államigazgatás. Jegyzet.

Budapest: SZIE ÁOTK, 2010.

CSINTALAN CS. – FODOR K. – GYERTYÁN I. – ÓZSVÁRI L. – VISNYEI L.: Az állatvédelem általános és jogi vonatkozásai. Jegyzet.

Budapest: SZIE ÁOTK, 2013.

VISNYEI L. (szerk.): Európa ismeretek.

SZIE ÁOTK Továbbképzési és Kutatásszervezési Közp.

Budapest: SZIE ÁOTK, 2002.

Magyar Közlöny releváns számai (http://www.magyarkozlony.hu)

Kardos G. – Lattmann T. (szerk.) Nemzetközi jog

Kiadás éve: 2010

Kiadó: ELTE Eötvös Kiadó kft.

 

Előadások tematikája

  Időpont Téma Előadó Óraszám
1. IX. 10. Bevezetés. Általános államigazgatási ismeretek, Országgyűlés, Köztársasági Elnök, Alkotmánybíróság Dr. Ózsvári László 2
2. IX. 18. A közigazgatás fogalma, feladatai, működésének alapelve. Közigazgatás szervezete, közigazgatási szervek. Kormány, miniszterek, önkormányzatok Dr. Ózsvári László 2
3. IX. 24. Nemzetközi jog, EU (kialakulás, intézmények, jogalkotás, állategészségügy), nemzetközi szervezetek Dr. Csintalan Csaba 2
4. X. 01. Államigazgatási aktus és jogviszony. Közszolgálati és közalkalmazotti felelősség Dr. Ózsvári László 2
5. X. 08. Szabálysértés és büntetése Dr. Ózsvári László 2
6. X. 13. Állat-egészségügyi igazgatás főbb területei, szervezési ciklus. Főbb igazgatási eszközök. Vezetés etikai kérdései. Dr. Csintalan Csaba 2
7. X. 15. Zárthelyi dolgozat. Az élelmiszerlánc-biztonság központi és területi szervei és működésük Dr. Ózsvári László 2
7. X. 22. PIHENŐNAP
8. X. 29. Általános közigazgatási rend, jogorvoslat, végrehajtás, igazgatási ügyvitel Dr. Csintalan Csaba 2
9. XI. 05. Állatok tartós megjelölése, marhalevél, ENAR. I. Dr. Ózsvári László 2
10. XI. 12. Állatok tartós megjelölése, marhalevél, ENAR. II. Dr. Ózsvári László 2
11. XI. 19. Zárthelyi dolgozat. Állatvédelem jogi alapjai, állatvédelmi törvény Dr. Ózsvári László 2
12. XI. 26. Gazdasági haszonállatok, vágóállatok védelme Dr. Ózsvári László 2
13. XII. 03. Állatbetegségek megelőzésének általános szabályai. Legeltetés, takarmányozás követelményei. Dr. Ózsvári László 2
14. XII. 10. Állatok szaporítása. Laboratóriumi vizsgálatok. Belföldi állatforgalom, nemzetközi állat- és termékforgalom. Dr. Ózsvári László 2

Vizsgainformáció

A számonkérés feltétele, típusa és módja: aláírás

A félévi aláírás előfeltétele a sikeresen megírt ZH!