Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatábrázolás a képzőművészetben

Állatábrázolás a képzőművészetben

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
beszámoló
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
15
Gyakorlat óraszám / félév
5
Szak
állatorvos (magyar)
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Óraszám: 15 óra elmélet + 5 óra nem kötelező gyakorlat (vezetett múzeumi túra)/félév

Szükséges előtanulmányok: I. lehallgatott félév
Ajánlott időbeli helye a képzésben: 2. szemesztertől

Felelős tanár: Dr. Fekete Sándor György professor emeritus
Szaktanácsadó: Ilona Penman

Tematika:
– A képzőművészet eszközei, forrásai
– A Kőkor képzőművészete: barlangfestmények; Tepe, Csatal Hüjök
– Az ókori É-Afrikai barlangfestészet. Az ókori Egyiptom állatkultusza
– A krétai, déloszi, görög és a római művészet
– A középkor művészete, templomok, címerállatok, bestiáriumok
– A klasszicizmus és az új izmusok. Kék-Torony Mozgalom
– A flux és a modernizmus. Absztrakt művészet. Biomuzsika mozgalom
– A ló és a szamár ábrázolás a Kőkortól napjainkig a képzőművészetben
– A kutya ábrázolás a Kőkortól napjainkig a képzőművészetben
– A macska ábrázolás a Kőkortól napjainkig a képzőművészetben
– A madárábrázolás a Kőkortól napjainkig a képzőművészetben
– A háziasítás hatása. Átmenet a matriarchátusból a patriarchátusba. Szm és sertésábrázolás a Kőkortól napjainkig a képzőművészetben
– A portré és zsánerképek állatábrázolása
– A nomád lovasnépek (szkíta, hun, ősmagyar, kun) állatábrázolása
– Régi és mai magyar művészek állatábrázolásai
– Állatábrázolás a népművészetekben (indián, kelta, indiai, magyar)
– Képzőművészet-zene-lélektan és tudomány rejtett (?) összefüggései

 

Értékelés leírása

A számonkérés formája: önálló prezentáció készítése és bemutatása