Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Laborállattudományi és Állatvédelmi Tanszék

Telefon
(1) 478 4250
Mellék
(1) 478 4100 / 8631
Fax
(1) 478 4250
Vezető
Fodor Kinga
Cím
1078 Budapest István u. 2.
Postázási cím
1400 Budapest Pf. 2
Helyszín
J épület 2. emelet

Bemutatkozás

 

Az egység története

 

1987-ben Dr. Fekete Sándor György, Vetési Ferenc professzor, oktatási rektorhelyettes támogatásával kidolgozta a tanmenetét és elindított egy fakultatív tárgyat „Kísérlettervezés” címmel, 15 óra félévenkénti óraszámmal. A tantárgy nemcsak kísérlettervezéssel foglalkozott, hanem bioetikával, illetve a tudományos közlemények megírásának kérdéseivel is. A tárgy írásbeli vizsgával zárult. 1991-ben a tantárgy kibővített változata („Laborállat-tudomány és kísérlettervezés”) 30 órában kötelezővé vált az Állatorvos-tudományi Egyetem Budapest PhD-hallgatói számára. A vizsga magába foglalta egy korábban kiosztott tudományos közlemény plenáris, szóbeli elemzését is. 1996-ban egy (minimálisan) 80 órás, 2 hetes blokkosított tanfolyamot szerveztek az Utrecht-i Egyetem Laborállat-tudományi Tanszékével közösen, illetve irányításuk mellett (Prof. Van Zutphen, Harry Blom és Eva Baumann előadásával). A holland partner jelentős mennyiségű különféle tananyagokat (fóliák, videók, tankönyvek) bocsátott rendelkezésünkre.

1997 őszén Brüsszelben Fekete professzor egy ICLAS/FELASA workshop keretében előterjesztette a tantervet, amelyet általánosan elfogadtak. Ettől kezdve az Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet szervezésében, Fekete Sándor György professzor teljes felelősségével, 80 órás, kéthetes blokkosított tanfolyamokat szerveznek magyar és angol nyelven, évente egy vagy két alkalommal, 20-40 fő részvételével. 1998-ban és 2000-ben az angol nyelvű tanfolyamra külföldi hallgatók is érkeztek, pl. Szlovákia, Románia, Szerbia, Bosznia és Horvátország intézményeiből. A tanmenetét az Utrecht-i Egyetem ellenőrzi, és az mindenben megfelel a FELASA előírásoknak.

2004-ben Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, ezáltal a 86/609 sz. EGK irányelv, (illetve mai változata, a 2010/63/EU irányelve, a tudományos célokra fölhasznált állatok védelméről) kötelező érvényűvé vált. A tanfolyam elvégzése kötelező („A”-tárgy) az állatorvos PhD-hallgatóknak, díjmentes az egyéb orvosi és biológiai tudományterületen működő egyetemek PhD-hallgatóinak és nyitott, de díjköteles a tudományterület biológiai jellegű alapdiplomával már rendelkező szakemberei részére. A tárgy neve 2007-ben, az állatvédelmi kérdések fontosságát hangsúlyozandó, „Laborállat-tudomány és állatvédelem”-re változott, de továbbra is kielégíti a FELASA kísérletirányítoknak előírt (C-szintű) bizonyítvány követelményeit. A vizsga 4 részből áll: egy feleleletválogatásos írásos teszt, egy kísérleti terv kidolgozása és szóbeli megvédése, egy tudományos szakcikk elemzése laborállat-tudományi és kísérletelrendezési szempontból és egy bioetikai esszé írása a követelmény. Az ÁOTK Továbbképpzési és Tudományszervezési Osztálya a mindenkori illetékes dékánhelyettes és a tantárgyfelelős, Fekete professzor aláírásával kétnyelvű (magyar és angol) bizonyítványt ad ki. Nemzetközi síkon bilaterális megeggyezés alapján lehetséges a bizonyítvány kölcsönös elismerése.

2005-ben az MTA Állatkísérleti Osztályközi Tudományos Bizottsága javaslatára a fenti tanfolyamot Magyarországra nézve elégségesnek és kötelezőnek ismeri el minden állatkísérletet irányító biológiai szakember számára.

2006-tól a Debreceni Egyetem Munkahelyi Állatkísérleti Bizottsága (DEMÁB) Furka István professzor vezetésével és a Kísérleti Sebészeti Tanszék, Mikó Irén professzorasszony irányításával bekapcsolódott a munkába, s az Állatorvos-tudományi Karral együttműködve, Fekete professzor szakmai irányításával kihelyezett 80-órás, C-típusú tanfolyamokat szervez a két Debreceni Egyetem PhD-s hallgatóinak és érintett szakembereinek. A budapestihez képest csak a technikai lebonyolítás különbözik, nem egy blokkban 2 hét, hanem heti félnapos előadásokkal szervezik meg a kurzusokat. Az angol és magyar bizonyítványt az ÁOTK (Prof. Dr. Fekete Sándor György, DSc) és a DEMÁB vezetője (Prof. Dr. Furka István, Dsc) írja alá.

A 80-órás PhD-tárgy és C-szintű FELASA-ekvivalens kurzus előadói (a tematika sorrendjében)

Az intézet előadói: Prof. Dr. Fekete Sándor György, az MTA doktora, Prof. Dr. Szabó József Zsigmond, az MTA doktora, Prof. Dr. Zöldág László, az MTA doktora, habil. Prof. Dr. Hullár István, CSc, Dr. Bersényi András, PhD, néhai Dr. Csáky István, PhD, habil. Prof. Dr. Cenkvári Éva, CSc, Dr. habil. Prof. Gáspárdy András, PhD.

Rendszeresen meghívott vendégelőadók: Prof. Dr. Falus András, az MTA tagja, Prof. Dr. Nagy Béla, az MTA tagja, Prof. Dr. Sótonyi Péter, CSc, Prof. Dr. Fodor János, az MTA doktora, néhai Prof. Dr. Rudas Péter, az MTA doktora, Prof. Dr. Frenyó V. László, PhD, Prof. Dr. Semjén Gábor, CSc, Prof. Dr. Gálfi Péter, DSc, Dr. Baska Ferenc, CSc, Prof. Dr. Várnagy László, az MTA doktora, Prof. Dr. Sebestény Andor, DSc, Prof. Dr. Fodor László, PhD, Prof. Dr. Budai Péter, PhD, Prof. Dr. Furka István, az MTA doktora, Prof. Dr. Mikó Irén, DSc, Dr. Glávits Róbert, PhD, patológus szakértő, Dr. Német László, nemzetközi histopatológus szakértő, Dr. Albert Mihály, PhD, Dr. Benyeda János, Prophyl Kft. tudományos ig., Dr. Gócza Elen, PhD, Nádudvari Imre, Grosz Ferenc, Dr. Ecsedi Gábor, CSc, Dr. Szakáll István, PhD, Dr. Beregi Attila, PhD, Dr. Pazár Péter, Dr. Bognár Gábor, Prof. Dr. Dinnyés András, az MTA doktora, Dr. Fodor Kinga, PhD, Prof. Dr. Visnyei László, PhD, Dr. Csikó György, PhD, Dr. Lehel József, CSc, Dr. Balogh Emese, PhD, Erdélyi Ferenc, PhD, Dr. Gyertyán István, PhD.

2007-ben Dr. Fodor László professzor, dékán támogatására Fekete professzor kialakította az EU állatorvosképző fakultásaival CV-jébe illeszkedő és azzal egyenértékű 15 óra elméletből és 8 óra gyakorlatból álló „Laborállat-tudomány és bioetika” című „A”-jelű kötelező graduális állatorvosi tárgyat, amelynek helye a 8 szemeszterben van. A hallgatóknak év közben egy bioetikai esszét kell írni, majd a tárgy szóbeli vizsgával zárul. A tárgy felelőse, a vizsgáztató és a témakörök túlnyomó részének előadója Prof. Dr. Fekete Sándor György, állathigiénikus szakállatorvos, a mezőgazdaságtudomány kandidátusa és az MTA állatorvosdoktora, de bekapcsolódik az oktatásba Prof. Dr. Fodor László, az áo. tud. kandidátusa (zoonózisok), Dr. Bersényi András, PhD (gyakorlati bemutató, alkalmazott egéranatómia, zoológia-I.), habil. Prof. Dr. Gáspárdy András, PhD (genetika) és habil. Prof. Dr. Cenkvári Éva, PhD (zoológia-II.).

Fakultatív tárgyként (15 óra elmélet) a 4. szemeszter német nyelvű hallgatóknak is minden évben meghirdeti és németül megtartja a laborállat-tudomány („Versuchstierkunde”) előadásait Dr. Fekete Sándor György professzor. A vizsgát egy szakmai téma írásos kidolgozása jelenti.

Igény szerint, megkeresésre a Laborállat-tudományi Tanszék – a magyar Laborállattudományi Társasággal (LTT, a FELASA tagja) – kihelyezett „B”-szintű FELASA-ekvivalens tanfolyamokat is szervez.

2018-ban Csatlakozik az Osztályhoz Dr. Fodor Kinga, aki az Állatvédelem tantárggyal egészíti ki a kötelező tantárgyak sorát.

2021-ben Prof Dr. Fekete Sándor György emeritusi kinevezése után Dr. Fodor Kinga lesz a Laborállat- tudomány és Bioetika tantárgy tantárgyfelelőse.

2022-ben az  Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézetté válása során az Osztály Tanszékként működik tovább Dr. Fodor Kinga vezetésével.