Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Munkatársak Fekete Sándor György

Fekete Sándor György

Név

Dr. Fekete Sándor György

Végzettség
az MTA doktora
Szervezeti egység
Laborállattudományi és Állatvédelmi Osztály
Beosztás: egyetemi tanár
Email
fekete.sandor[PUT_AT_HERE]univet.hu
Telefon
(1) 478 4250
Mellék
(1) 478 4100 / 8651
Fax
(1) 478 4124
Helyszín
J épület III. emelet 306-307.
h

Bemutatkozás

DR. FEKETE SÁNDOR GYÖRGY SZAKMAI ÉLETRAJZA 

Képesítések
1974 állatorvosdoktor (Állatorvostudományi Egyetem Budapest): "Sub auspiciis rei publici popularis" kitüntetéses doktorrá avatás 1975-ben
1983 állathigiénikus szakállatorvos 
1987 mezőgazdaság-tudomány (takarmányozástan) kandidátusa (~PhD) (Moszkva-Budapest): "A táplálóanyagok emészthetőségét befolyásoló fontosabb belső és külső tényezők vizsgálata nyúlon”
2002 Állatetikai továbbképzés (International Bioethics Institute, Lisbon, Portugal)
2004 MTA doktora (állatorvos-tudomány): “A takarmányozás összefüggései az állatok testösszetételévelel, termelésével, egészségi és szaporodási állapotával.”

.Szakmai tapasztalatok
 1974-1976: vidéki körzeti állatorvos Hajdu-Bihar megyében (vegyes praxis).
 1976: Takarmányozástani Tanszék (Állatorvostudományi Egyetem Budapest), tanársegéd, adjunktus, 1987-től egyetemi docens, majd egyetemi tanár (1991).
 1998-2004: intézetvezetője az összevont “Állattenyésztési és Takarmányozástani Intézet”-nek. 
 2004–: az “Laborállat-tudományi Osztály” vezetője a közben kibővült “Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézetben, a Szent-István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán (Budapest)

Tanulmányutak, szabbatikus idők

 1979: Institute National de la Recherche Agronomique: nyúltakarmányozási és –patológiai kérdések 
 1990 kutatómunka a UC Davis Egyetem (CA, USA), Department of Animal Sciencen: teljes testösszetétel vizsgálata nem-invázív módszerekkel 
 2006: 5 szabbatikus hónap a Brigham Young Egyetemen (Provo, UT, USA): “Holistic Animal Science” tárgy megalkotása és tananyagának kidolgozása
 2011-ben 5 szabbatikus hónap Fulbright professzori ösztöndíjjal a Cornell Egyetemen (Ithaca, NY, USA), szemináriumok tartása és bioakusztikai-zoomuzikológiai kutatások végzése laborrágcsálókkal.

 Munkaköri kötelezettsége: (részbeni) előadások tartása és (részbeni) vizsgáztatás a magyar ás angol nyelvű takarmányozástan és “Futtermittelkunde” tárgyak területén. Tantárgyfelelősként szervezés és nagyrészbeni előadója:
 “Laborállat-tudomány és bioetika” (2007-től kötelező állatorvostan-hallgatói tárgy magyarul és angolul (15 h elmélet, 8 h gyakorlat)
 “Labortierkunde” német állatorvostan-hallgatóknak (fakultatív, 15 h elmélet)
 “Laborállat-tudomány és kísérleti elrendezés” (2008-tól: “Laborállat-tudomány és állatvédelem” címen) kötelező PhD-tárgy, magyarul és angolul (1996-tól): 80 óra (EU-FELASA “C”-szint ekvivalens bizonyítvány az állatkísérletezésben)
 “Modellek a kísérletezésben” fakultatív tárgy magyar és angol PhD-hallgatóknak (15 h elmélet)
 “Társállat Dietetika” illetve “Companion Animal Dietetics” a magyar és angol nyelvű állatorvostan-hallgatóknak (fakultatív B, 20 óra elmélet, 10 óra gyakorlat)

Közlemények
– Összesen 179 peer-reviewed tudományos és 61 népszerű-tudományos írás Össz impact (a közléskori értékekkel számítva): ~54,185
– Kumulatív idézettség (önidézettség nélkül): ~172.
– Fejezet társszerzője a portugál “Bioethics” egyetemi ktankönyvnek (“Transgenic salmon: towards a super fish ?”), Lisbon, 2004

A HÁROM LEFONTOSABB KÖZLEMÉNY
1) FEKETE, S.-Bokori, J (1985): The effect of the fiber and protein level of the ration upon the cecotrophy of rabbit. J. Appl. Rabbit Res. 8, 68-71. IF= –
2) FEKETE, S., Gálfi, P., Boissonneault, G.A., Szabó, J. (1995): Alternative method for assessing the biological effects of minerals (Abstract). In: The FASEB Journal, Abstracts Part II. 1995.04.09-1995.04.13. Atlanta. p. 54655, IF=18.5
3) FEKETE, S.Gy., Andrásofszky, E., Glávits, R. (2009): Pathological changes induced by rancid feed in rats and effect on growth and protein utilisation. Acta Vet. Hung. 2009. 57, 247-261. IF= 0.58

Nyelvtudás
Kiváló: angol, német és francia: előadás tartása és írás. Jó: orosz: beszélek és írok Egyéb szakmai feladatok
Alapítója elnöke a Magyar Laborállat-tudományi Társaságnak(1999-2003; 2006-), az Európai Állatorvosi és Összehasonlító Takarmányozási Kollégium alapító tagja (1998-).
A Magyar Állatorvosi Kamara Dietetikai Tagozatának tudományos elnöke (2007-től, az alapítástól, majd elnöke 2011–). 
Nemzeti képviselője az European Society of Laboratory Animal Veterinarians (ESLAV, 2007-), 
az International Council of Laboratory Animal Science (ICLAS, 2008- FELASA, 2007-) laborállatokkal foglalkozó nemzetközi szakmai szervezeteknek és tagja az ALTEX-EUSAAT (állatkísérletek alternatíváival foglalkozó) európai szervezetnek (2008-).

AMIRE IGAZÁN BÜSZKE VAGYOK:

1. Elsőként tisztáztam a nyúl lágy bélsárevésének élettani szabályozását.
2. A magyar állatorvosi takarmányozástan és dietetika megalapítása és első kézikönyvének megírása magyarul (Budapest, 2003), ill angolul (2008).
3. A táplálkozásgenomika bevezetése a magyar tudományos életbe.
4. A “Laborállat-tudomáy és kísérleti elrendezés” (1996-) c. kötelező PhD-tárgynak bevezetése, kurrikulumának kidolgozás és gondozása; a kötelező állatorvostan-hallgatói tárgynak, a “Laborállat-tudomány és bioetiká”-ának (2007-) bevezetése, tananyagának kidolgozása és gondozása és nagy részének előadása.

Tevékenység

Laborállat-tudomány és állatvédelem (80 órás, EU-konform “C-certificate”) tanfolyam: ÓRAREND
Időpont: 2014. január 6-tól 17-ig. Helyszín: SZIE ÁOTK BUDAPEST: állattenyésztési tanterem
KIVÉTEL: Dr. Sótonyi Péter: Anatómia: az anatómiai tanteremben Tanfolyamvezető: Dr. Fekete Sándor György, egyetemi tanár (Fekete.Sandor@aotk.szie.hu; 478-4250; 30/200-2091; www.dietvet-holistic.hu)
Honlap (információ, tananyagok): http://www.univet.hu/hu/hallgato/tovabbkepzes
————————————————————————————————————————————————————————- Jan.6. hétfõ Előadó Cím 9.00-10.00 Török Edit/Simó Tamas Regisztráció (Torok.Edit@aotk.szie.hu; Simo.Tamas@aotk.szie.hu; phd@aotk.szie.hu) 10.00-10.15 Dr. Rusvai Miklós Megnyitó (Rusvai.Miklos@aotk.szie.hu) 10.15-12.00 Dr. Fekete Sándor Gy. Követelmények. A cikkelemzés. Kísérleti terv összeállítása. Bioetikai esszé. 12.15-13.00 Dr. Falus András A mikrobiotóm szerepe a kisérlettervezésben és -kiértékelésben (SE Genetikai-, Sejt- és Immun. Intézet, 1089 Bp, Nagyvárad tér 4; afalus@gmail.com) Ebédszünet 14.15-16.00 Dr. Sótonyi Péter Az patkány anatómiájának alapjai (Sotonyi.Peter@aotk.szie.hu): ANATÓMIA 16.15-18.00 Dr. Sótonyi Péter A madarak anatómiájának alapjai: ANATÓMIA ———————————————————————————————————————————————————————— Jan.7. kedd 8.15-10.00 Dr. Bersényi András Laborállatok biológiája és élettana I. (Bersenyi.Andras@aotk.szie.hu) 10.15-12.00 Dr. Frenyó V. László A fájdalom élettana (Frenyo.Laszlo@aotk.szie.hu) Ebédszünet 13.15-15.00 Dr. Csikó György A fájdalom gyógyszertana (fádalomcsillapítás, altatás, humánus euthanasia) (Csiko.Gyorgy@aotk.szie.hu) 15.15-17.00 Dr. Cenkvári Éva Laborállatok biológiája és élettana II. (Cenkvari.Eva@aotk.szie.hu) ————————————————————————————————————————————————————————— Jan. 8. szerda 8.15- 9.00 Dr. Bersényi András Alkalmazott egéranatómia (Bersenyi.Andras@aotk.szie.hu) 9.15-12.00 Dr. Hullár István Laborállat-takarmányozás alapjai. A takarmányozás hatása a kísérlet eredményére (Hullar.Istvan@aotk.szie.hu Ebédszünet 13.15-16.00 Dr. Baska Ferenc A hal mint kísérleti állat (Baska.Ferenc@aotk.szie.hu); 0620/560-4183) 16.15-18.00 Dr. Fekete Sándor Gy. Az állati modell jellemzése, megválasztása és az extrapoláció lehetőségei. ———————————————————————————————————————————————————————— Jan. 9. csütörtök 8.15-10.00 Dr. Cenkvári Éva Állatházak higiéniai szintje. Az ellenőrzés módszerei (Cenkvari.Eva@aotk.szie.hu) 10.15-11.00 Dr. Bersényi András A madár, a sertés és a kiskérődzők mint kísérleti modellek (Bersenyi.Andras@aotk.szie.hu) 11.15-13.00 Dr. Fekete Sándor Gy. A fájdalom, illetve az állat jóléte. A distressz és a fájdalom megítélése, súlyossági kategóriái. Technikák a fájdalom kiküszöbölésére Ebédszünet 14.15-16.00 Dr. Gócza Elen A differenciálódás során lejátszódó folyamatok tanulmányozása őssejtek fölhasználásával (elen@abc.hu; goczaelen@kalgo.hu) 16.15-18.00 Dr. Fekete Sándor Gy. A stressz, a distressz és a szociális stressz. ————————————————————————————————————————————————————————- Jan. 10. péntek 8.15-11.00 Dr. Várnagy László A GLP alapjai. In vivo toxikológiai vizsgálatok. Madárteratológia. Az OECD toxikológiai tevékenysége (h9650var@ella.hu) 1027 Budapest, Bem J. u. 18. III/2. 11.15-14.00 Dr. Gáspárdy András Laborállat-genetika. A genetikai szabványosítás.. A transzgénikus állatok genetikája (Gaspardy.Andras@aotk.szie.hu) Ebédszünet 15.15-17.00 Dr. Fekete Sándor Gy. Epi- és nutrigenomika és a laborállat-tudomány. ——————————————————————————————————————————————————————————- Jan. 13. hétfõ 8.30- 10.00 Dr. Glávits Róbert A patológia és kórszövettan szerepe az állatkísérletekben (glavitsr@oai.hu; MgSZH Központi Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság, 1149 Budapest, Tábornok u.2. Tf: 351-7329) 10.15-13.00 Dr. Nagy Tamás Az egér és a patkány fertőző betegségei (tnagy@uga.edu: Georgia State University) Ebédszünet 14.15-16.00 Dr. Fodor László Laborállatokkal kapcsolatos zoonozisok (Fodor.Laszlo@aotk.szie.hu15.15-17.0 16.15-18.00 Dr. Fekete Sándor Gy. Az alternatív módszerek elvi alapjai (Szabo.Jozsef@aotk.szie.hu) —————————————————————————————————————————————————————————- Jan.14. kedd 8.15-12.00 Dr. Pazár Péter Gyakorlat (A-alcsoport): Rögzítés, mintavétel, anaesthesia (Pazar.Peter@aotk.szie.hu) Dr. Bersényi András 12.00-13.00 Dr. Nagy Tamás Kórszövettani gyakorlat (tnagy@uga.edu: Georgia State University) Ebédszünet 13.15-17.00 Dr. Pazár Péter Gyakorlat (B-alcsoport) : Rögzítés, mintavétel, anaesthesia,(Pazar.Peter@aotk.szie.hu) Dr. Bersényi András 17.15-18.00 Dr. Nagy Tamás Kórszövettani gyakorlat (tnagy@uga.edu: Georgia State University) ——————————————————————————————————————————————————————————— Jan. 15. szerda 8.15-10.00 Dr. Bognár Gábor Az EUROGUIDE és annak etikai vonatkozásai.(gabor.bognar@sanofi-aventis.com). (gbognar@oktavet.hu: Richter Gedeon Zrt/Oktavet Kft.) 10.15-11-00 Dr. Somfai Zsuzsa Alternatív lehetőségek és források a 3 “R” fényében (ÁTET: ssomfai@gmail.com) 11.15-13.00 Dr. Budai Péter Alternatív technikák a gyakorlatban. Emlősteratológia (budai-p@georgikon.hu; VE GMK higiéne tanszék, 8360 Keszthely, Deák u. 16.) Ebédszünet 14.15-16.00 Dr. Benyeda János A kísérletek tervezése és lebonyolítása madarak esetében (jbenyeda@prophyl.hu) 16.15-18.00 Dr. Fekete Sándor Gy. Az állatvédelem kultúrtörténete. A kísérletezés bioetikai és filozófiai kérdései. ————————————————————————————————————————————————————————– Jan. 16. csütörtö 8.15-9.00 Dr. Pribenszky Csaba Laborállatok szaporodásbiológiája I.: egér, patkány (Pribenszky.Csaba@aotk.szie.hu) 9.15-10.00 Dr. Losonczi Eszter Laborállatok szaporodásbiológiája II.: nyúl, görény (Losonczi Eszter@aotk.szie.hu) 10.15-11.00 Dr. Bersényi András A magyar állatvédelmi törvény és végrehajtási utasítása. Az állatkínzás büntethetőségének jogi szabályozása. A törvény végrehajtása a gyakorlatban. A MÁB működése; állatkísérletek engedélyezése 11.15-13.00 Dr. Furka István és A minimális invázív technikák (mikrosebészet, laparoszkópia) mint az állatkímélet Dr. Mikó Irén (“finomítás”) eszköze (ifurka@med.unideb.hu; imiko@med.unideb.hu;. DE OEC sebészeti műtéttani tanszék, 4032 Debrecen, Nagyerdő krt. 98.) Ebédszünet 14.15-16.00 Dr. Gyertyán István Az elfogadott EU-s változások a jogi szabályozásban. 15.15-16.00 Pszichiátriai betegségek állatkísérletes modellezése (igyertyan@richter.hu;.Richter Gedeon RT, Viselkedésfarmakológiai Labor, 1476 Bp, Pf. 27.) 16.15-17.00 Dr. Fekete Sándor Gy. A napi ritmus és jelentősége a laborállat-tudományban 17.15-18.00 Dr. Fekete Sándor Gy. Vita az állatkisérletek etikai és szakmai létjogosultságáról ———————————————————————————————————————————————————————– Jan. 17. péntek 8.15-10.00 Dr. Fekete Sándor A káosz- és komplexitáselmélet alapjai és orvosbiológiai alkalmazása 11.30-12.30 Dr. Cenkvári Éva Irásbeli tesztvizsga, értékelés Az írásos kísérleti terv és cikkelemzés átvétele ———————————————————————————————————————————————————————– Budapest, 2013.11. 19. Dr. Fekete Sándor György, egyetemi tanár, osztályvezető