Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi bakteriológia

Állatorvosi bakteriológia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szak
állatorvos (magyar)
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Tantárgy leírása, a megszerezhető tudás

 

Az „Állatorvosi bakteriológia” című tárgy az állatorvosi vonatkozású bakteriológiai ismeretek oktatását foglalja magába, és kitekintést ad a mikológia állatorvosi jelentőségű fejezeteire is. Az általános bakteriológiai témakörök mellett a hallgatók elsajátítják az állatorvosi szempontból fontos részletes bakteriológiai, mikológiai ismereteket, és megismerkednek a legfontosabb bakteriológiai diagnosztikai eljárásokkal. A gyakorlatok a fontosabb mikrobiológiai laboratóriumi technikák, a kórtani szempontból fontos baktériumok tulajdonságainak és azonosítási módszereinek megismertetését szolgálják. Az oktatás előadások, plenáris gyakorlatok és kiscsoportos laboratóriumi gyakorlatok formájában történik.
Megszerezhető képességek A tárgy sikeres elvégzésével a hallgatók képesek lesznek

  • felismerni az állatorvosi szempontból legfontosabb baktériumokat és gombákat,
  • elvégezni a baktériumok és a gombák azonosításához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat,
  • elhelyezni a baktériumokat és a gombákat az élővilágban, megérteni kórtani, élettani, takarmányozástani és ökológiai szerepüket,
  • alkalmazni fertőtlenítési és sterilizálási eljárásokat,
  • megérteni az antibakteriális gyógykezelés elveit,
  • megérteni a baktériumok genetikai változásából fakadó kórtani következményeket.
A gyakorlatok rendje  

·           A gyakorlaton fehér köpeny viselete kötelező.

·           Kabátot, táskát az öltözőszekrényekben kell hagyni. A szekrények a hallgatók által hozott lakatokkal zárhatók.

·           A gyakorlaton enni, inni, dohányozni tilos.

·           A gyakorlaton történt balesetet a gyakorlatvezetőnek azonnal jelenteni kell.

Oktatási feltételek Az előadásokat az Urbányi, a Magyary-Kossa és a Marek előadótermekben tartjuk, az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket számítógéppel és projektorral vetítjük. A gyakorlatokat a tanszék 16 férőhelyes, egyéni mikroszkópokkal, számítógéppel és projektorral ellátott hallgatói gyakorlótermében tartjuk, ahol a hallgatók az alapvető laboratóriumi vizsgálatokat el tudják végezni, illetve, ahol a bonyolultabb vizsgálati eljárásokat be lehet nekik mutatni. A gyakorlatok demonstrációs anyagának előkészítése a tanszék bakteriológiai laboratóriumában történik.
Előtanulmányi követelmény Állatorvosi biokémia 2, Állatorvosi virológia
Oktatók
Makrai László (előadások), Adorján András, Tóth Gergely (gyakorlatok)
Ajánlott irodalom  

·           Tuboly Sándor (szerk.): Állatorvosi járványtan I. Állatorvosi mikrobiológia. Mezőgazda Kiadó 1998.

·           Madigan, M.T., Martinko, J.M., Stahl, D.A., Clark, D.P.: Brock Biology of Microorganisms 13th ed. Pearson Education, SanFrancisco, CA, USA, 2012.

·           Markey, B., Leonard, F., Archambault, M., Cullinane, A., Maguire, D.: Clinical Veterinary Microbiology. Mosby. 2013.

·           McVey, D. S., M. Kennedy, M.M. Chengappa (Eds.): Veterinary Microbiology. Wiley-Blackwell. 2013

·           Quinn, P.J., Markey, B. Leonard, F.C., Hartigan, P., Fanning, S., Fitzpatrick, E.S.: Veterinary Microbiology and Microbial Disease. 2nd Ed. Blackwell. Oxford 2011

·           Selbitz, H-J., Truyen, U., Valentin-Weigand, P.: Tiermedizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seuchenlehre. Georg Thieme Verlag. 2013

·           Letölthető dokumentumok: A tanszéki honlapon a dokumentumtárban található előadásanyagok az előző tanévből származnak. Ezeket az órai jegyzetelés megkönnyítése céljából bocsátjuk a hallgatók rendelkezésére. A szemeszter utolsó két hetében az aktuális félév előadásanyagait feltöltjük.

 

Előadások tematikája

Dátum Óra Téma
09.13. H 2 A baktériumok jellemzése és helyük az élők világában. A baktériumok mérete és alakja, a baktériumsejt szerkezete (Bakt01).*
09.20. H 2 A baktériumok festése. Bacillus anthracis és az aerob spórás baktériumok. Clostridiumok (Bakt03).*/**
09.27. H 2 Staphylococcus, Micrococcus, Streptococcus, Enterococcus, Lactococcus, Anaerob coccusok, Lactobacillus, Erysipelothrix, Listeria (Bakt04).**
10.04. H 2 Mycobacterium, Nocardia, Actinomyces, Trueperella, Actinobaculum, Dermatophilus, Streptomyces, Corynebacterium, Rhodococcus, Renibacterium (Bakt05).**
10.11. H 2 Az enterobaktériumok általános jellemzése. Escherichia, Klebsiella, Enterobacter (Bakt06).**
10.18. H 2 Salmonella, Citrobacter, Shigella, Proteus, Providentia, Yersinia, Serratia, Edwardsiella, Gram-negatív anaerob pálcák (Bakt11).**
10.25. H 2 Pasteurella, Mannheimia, Bibersteinia, Ornithobacterium, Riemerella, Actinobacillus, Haemophilus, Histophilus, Avibacterium, Taylorella. Ismeretlen baktériumtenyészet vizsgálata I (Bakt12).*/**
11.0X.Y 2 A baktériumok genetikája. A baktériumok vizsgálata molekuláris módszerekkel (Bakt10).*
11.08. H 2 Brucella, Pseudomonas, Burkholderia, Aeromonas, Francisella, Bordetella, Moraxella. Ismeretlen baktériumtenyészet vizsgálata II (Bakt13).**
11.15. H 2 Vibrio, Campylobacter, Lawsonia, Helicobacter, Arcobacter, Spirochaeták. Kórtani minták bakteriológiai vizsgálata I (Bakt14).*/**
11.22. H 2 Mycoplasma, Rickettsia, Chlamydia. Kórtani minták bakteriológiai vizsgálata II (Bakt15).**
11.29. H 2 Gombák (Bakt16).*/**
12.06. H 2 A baktériumok anyagcseréje, autotróf és heterotróf baktériumok. A baktériumok szénhidrát (energia) forgalma, nitrogénforgalma, zsíranyagcsere, vitamin- és kiegészítőanyag-igény, pigmenttermelés. A baktériumtevékenység gyakorlati hasznosítása (Bakt07).*
12.13. H 2 Patogenitás és infekció (Bakt17).*

*: Általános bakteriológia

**: Részletes bakteriológia

Plenáris előadások

1-3. csoport 4-6. csoport Téma
09.16. Csütörtök

1515-1700

Magyary-Kossa ea.

09.17. Péntek

0815-1000

Marek ea.

Táptalajok. Sterilizálás. A baktériumok tenyésztése. Anaerob tenyésztés. Színtenyészetek. A morfológiai vizsgálatok elvei (mikroszkópok). A baktériumok vizsgálata natív állapotban (Bakt02).*
10.21. Csütörtök

1515-1700

Magyary-Kossa ea.

10.22. Péntek

0815-1000

Marek ea.

A baktériumok növekedése és szaporodása. A környezet hatása a baktériumok szaporodására. A baktériumok ellenállása fizikai behatásokkal szemben. Fertőtlenítés (Bakt08).*
11.11. Csütörtök

1515-1700

Magyary-Kossa ea.

11.12. Péntek

0815-1000

Marek ea.

Antibakteriális szerek. Az antibiotikum-érzékenység vizsgálata (Bakt09).*

Gyakorlatok tematikája

Az „Állatorvosi bakteriológia” c. tantárgy GYAKORLATAINAK programja

2021/2022 tanév I. félév

Gyakorlatvezetők:    Dr. Adorján András, egyetemi tanársegéd

Dr. Tóth Gergely, egyetemi tanársegéd

 

  A gyakorlat hete A gyakorlat témája
1. 2021.09.20. – 2021.09-24

Járványtani Tanszék – gyakorló

Táptalajok. Sterilizálás. A baktériumok tenyésztése. Anaerob tenyésztés. Színtenyészetek. A morfológiai vizsgálatok elvei (mikroszkópok). A baktériumok vizsgálata natív állapotban.

 

2. 2021.09.27. – 2021.10.01.

Járványtani Tanszék – gyakorló

Bacillus anthracis és az aerob spórás baktériumok. Clostridiumok

 

 

3. 2021.10.04. – 2021.10.08.

Járványtani Tanszék – gyakorló

Staphylococcus, Micrococcus, Streptococcus, Enterococcus, Lactococcus, Anaerob coccusok, Lactobacillus, Orbánc, Listeria.

 

4. 2021.10.11. – 2021.10.15.

Járványtani Tanszék – gyakorló

Mycobacterium, Nocardia, Actinomyces, Trueperella, Actinobaculum, Dermatophilus, Streptomyces. Corynebacterium, Rhodococcus, Renibacterium.

 

5. 2021.10.18. – 2021.10.22.

Járványtani Tanszék – gyakorló

Az enterobaktériumok általános jellemzése. Escherichia, Klebsiella, Enterobacter.

 

6. 2021.10.25. – 2021.10.29.

Járványtani Tanszék – gyakorló

Salmonella, Citrobacter, Shigella, Proteus, Providentia, Yersinia, Serratia, Edwardsiella, Gram-negatív anaerob pálcák.

 

7. 2021.11.08. – 2021.11.12.

Járványtani Tanszék – gyakorló

Pasteurella, Mannheimia, Bibersteinia, Ornithobacterium, Riemerella, Actinobacillus, Haemophilus, Histophilus, Avibacterium, Taylorella.

Ismeretlen baktériumtenyészet vizsgálata I.

 

8. 2021.11.15. – 2021.11.19.

Járványtani Tanszék – gyakorló

Brucella, Pseudomonas, Burkholderia, Aeromonas, Francisella, Bordetella, Moraxella. Ismeretlen baktériumtenyészet vizsgálata II.

 

9. 2021.11.22. – 2021.11.26.

Járványtani Tanszék – gyakorló

Vibrio, Campylobacter, Lawsonia, Helicobacter, Arcobacter, Spirochaeták. Kórtani minták bakteriológiai vizsgálata I.

 

10. 2021.11.29. – 2021.12.03.

Járványtani Tanszék – gyakorló

Mycoplasma, Rickettsia, Chlamydia.

Kórtani minták bakteriológiai vizsgálata II.

 

11. 2021.12.06. – 2021.12.10.

Járványtani Tanszék – gyakorló

Gombák.

 

 

12. 2021.12.13. – 2021.12.17.

Járványtani Tanszék – gyakorló

Pótgyakorlat.

Értékelés leírása

  • Az előadásokon elhangzott anyag képezi a vizsga alapját, az előadásokon történő aktív részvétel a sikeres vizsga alapja.
  • A gyakorlatokon való részvétel kötelező, hiányzás esetében – beleértve az igazolt hiányzást is – a gyakorlatot pótolni kell. A pótlás történhet azonos héten más csoport gyakorlatához csatlakozva, vagy a félév végén tartott pótgyakorlat keretében beszámoló formájában. Más csoporttal csak akkor lehet a gyakorlatot pótolni, ha ott van szabad hely.
  • A gyakorlatokra történt felkészülést írásbeli és szóbeli beszámoló formájában ellenőrizzük. A gyakorlat teljesítését nem ismerjük el, ha a hallgató a gyakorlathoz kapcsolódó elméleti anyagot nem ismeri elégséges szinten.

A vizsgára bocsátás feltétele, hogy a hallgató a félév valamennyi gyakorlatát teljesítse, a szóbeli és írásbeli számonkérés során legalább elégséges (60%) ismeretről tegyen tanúbizonyságot.

Vizsgainformáció

Vizsgainformációk ·           Bakteriológia vizsga mind a téli, mind a nyári félévet követő vizsgaidőszakban tehető.

·           A vizsgára a NEPTUN rendszeren keresztül kell jelentkezni, ennek segítségével történik a halasztás is.

·           A vizsgázók létszáma legfeljebb 14 fő/nap (magyar és angol nyelvű összesen).

·           A vizsga kezdete 8.00 óra, a vizsgán való megjelenés legkésőbbi időpontja 9.00 óra.

·           A vizsgán a hallgatók egy általános és két részletes bakteriológiai témájú kérdést tartalmazó tételt húznak.

·           A vizsga eredménye a kérdésekre adott válaszok (75%) és a gyakorlatokon elért érdemjegy (25%) alapján alakul ki.

·           A sikeres vizsga feltétele, hogy a hallgató minden kérdéssel kapcsolatban legalább elégséges ismeretről számoljon be.

·           A vizsga értékelése: jeles (90-100%), jó (80-89%), közepes (70-79%), elégséges (60-69%), elégtelen (<60%).

·           Ha a vizsga vagy a felkészülés során a hallgatónak a mosdóba kell mennie, a húzott kérdéseken felül további kérdéseket is kap.

·           A vizsgázónál nem lehet mobil telefon vagy egyéb technikai eszköz még kikapcsolt állapotban sem. Amennyiben valakinél ilyen technikai eszköz van, a vizsgát elégtelen érdemjeggyel megszakítjuk.

·           A vizsgán meg nem engedett eszközök használata fegyelmi eljárást von maga után, a vizsgát pedig elégtelen érdemjeggyel zárjuk.

·           A vizsga alóli részleges felmentés esetén az ezt igazoló dokumentumot be kell mutatni.

·           A vizsgával kapcsolatos felvilágosítás ügyében Makrai László dr. egyetemi docens úrhoz lehet fordulni (makrai.laszlo@univet.hu).