Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi bakteriológia

Állatorvosi bakteriológia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szak
állatorvos (magyar)
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Tantárgy leírása, a megszerezhető tudás Az „Állatorvosi bakteriológia” című tárgy az állatorvosi vonatkozású bakteriológiai ismeretek oktatását foglalja magában, és kitekintést ad a mikológia állatorvosi jelentőségű fejezeteire is. Az általános bakteriológiai témakörök mellett a hallgatók elsajátítják az állatorvosi szempontból fontos részletes bakteriológiai, mikológiai ismereteket, és megismerkednek a legfontosabb bakteriológiai diagnosztikai eljárásokkal. A gyakorlatok a fontosabb mikrobiológiai laboratóriumi technikák, a kórtani szempontból fontos baktériumok tulajdonságainak és azonosítási módszereinek megismertetését szolgálják. Az oktatás előadások, plenáris gyakorlatok és kiscsoportos laboratóriumi gyakorlatok formájában történik.
Megszerezhető képességek

A tárgy sikeres elvégzésével a hallgatók képesek lesznek

·       felismerni az állatorvosi szempontból legfontosabb baktériumokat és gombákat,

·       elvégezni a baktériumok és a gombák azonosításához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat,

·       elhelyezni a baktériumokat és a gombákat az élővilágban, megérteni kórtani, élettani, takarmányozástani és ökológiai szerepüket,

·       alkalmazni fertőtlenítési és sterilizálási eljárásokat,

·       megérteni az antibakteriális gyógykezelés elveit,

·       megérteni a baktériumok genetikai változásából fakadó kórtani következményeket.

A gyakorlatok rendje

·         A gyakorlatokon való részvétel kötelező, hiányzás (maximum 3 alkalom) esetében – beleértve az igazolt hiányzást is – a gyakorlatot pótolni kell. A pótlás történhet azonos héten más csoport gyakorlatához csatlakozva, vagy beszámoló formájában. Más csoporthoz csatlakozva csak akkor lehet a gyakorlatot pótolni, ha ott van szabad hely.

·         A gyakorlaton fehér köpeny viselete kötelező.

·         Kabátot, táskát az öltözőszekrényekben kell hagyni. A szekrények a hallgatók által hozott lakatokkal zárhatók.

·         A gyakorlaton enni, inni, dohányozni tilos.

·         A gyakorlaton történt balesetet a gyakorlatvezetőnek azonnal jelenteni kell.

·         A hallgatóknak a félév során mindig ugyanazon a helyen kell ülniük.

Oktatási feltételek Az előadásokat az Urbányi és a Magyary-Kossa előadótermekben tartjuk, az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket számítógéppel és projektorral vetítjük. A gyakorlatokat a tanszék 16 férőhelyes, egyéni mikroszkópokkal, számítógéppel és projektorral ellátott hallgatói gyakorlótermében tartjuk (1143, Bp. Hungária krt. 23-25.), ahol a hallgatók az alapvető laboratóriumi vizsgálatokat el tudják végezni, illetve, ahol a bonyolultabb vizsgálati eljárásokat be lehet nekik mutatni. A gyakorlatok demonstrációs anyagának előkészítése a tanszék bakteriológiai laboratóriumában történik.
Előtanulmányi követelmény Állatorvosi biokémia 2, Állatorvosi virológia
Oktatók

Dr. Tenk Miklós, Dr. Fodor László előadások

Dr. Adorján András, Dr. Tóth Gergely, Dr. Pintér Krisztina (gyakorlatok)

Ajánlott irodalom

·           Tuboly Sándor (szerk.): Állatorvosi járványtan I. Állatorvosi mikrobiológia. Mezőgazda Kiadó 1998.

·           Madigan, M.T., Martinko, J.M., Stahl, D.A., Clark, D.P.: Brock Biology of Microorganisms 13th ed. Pearson Education, SanFrancisco, CA, USA, 2012.

·           Markey, B., Leonard, F., Archambault, M., Cullinane, A., Maguire, D.: Clinical Veterinary Microbiology. Mosby. 2013.

·           McVey, D. S., M. Kennedy, M.M. Chengappa (Eds.): Veterinary Microbiology. Wiley-Blackwell. 2013

·           Quinn, P.J., Markey, B. Leonard, F.C., Hartigan, P., Fanning, S., Fitzpatrick, E.S.: Veterinary Microbiology and Microbial Disease. 2nd Ed. Blackwell. Oxford 2011

·          P. J. Quinn, B. K. Markey, F. C. Leonard, E. S. Fitzpatrick, S. Fanning: Concise Review of Veterinary Microbiology  Wiley-Blackwell; 2nd edition (October 12, 2015)

·           Selbitz, H-J., Truyen, U., Valentin-Weigand, P.: Tiermedizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seuchenlehre. Georg Thieme Verlag. 2013

·           Letölthető dokumentumok: Az egyetemi e-learning felületen az előadások PDF változatát feltöltjük, a jegyzetelés megkönnyítésére. Szinté ugyanitt a gyakorlatok anyagai és egyéb tanulmányi segédletek is feltöltésre kerülnek.

 

Előadások tematikája

Dátum Óra Téma
1. 2023.09.
7.-8. (plen.)
2 A baktériumok jellemzése és helyük az élők világában. A baktériumok mérete és alakja, a baktériumsejt szerkezete (Bakt01).*
2. 2023.09.
11.
2 A baktériumok festése. Bacillus anthracis és az aerob spórás baktériumok. Clostridiumok (Bakt02).*/**
3. 2023.09.
18.
2 Staphylococcus, Micrococcus, Streptococcus, Enterococcus, Lactococcus, Anaerob coccusok, Lactobacillus, Erysipelothrix, Listeria (Bakt03).**
4. 2023.09.
25.
2 Mycobacterium, Nocardia, Actinomyces, Trueperella, Actinobaculum, Dermatophilus, Streptomyces, Corynebacterium, Rhodococcus, Renibacterium (Bakt04).**
5. 2023.10.
02.
2 Az enterobaktériumok általános jellemzése. Escherichia, Klebsiella, Enterobacter (Bakt05).**
6. 2023.10.
09.
2 A baktériumok genetikája. A baktériumok vizsgálata molekuláris módszerekkel (Bakt06).*
7. 2023.10.
16.
2 A baktériumok anyagcseréje, autotróf és heterotróf baktériumok. A baktériumok szénhidrát (energia) forgalma, nitrogénforgalma, zsíranyagcsere, vitamin- és kiegészítőanyag-igény, pigmenttermelés. A baktériumtevékenység gyakorlati hasznosítása (Bakt07).*
8. 2023.10.
23.-ai hét
2 Salmonella, Citrobacter, Shigella, Proteus, Providentia, Yersinia, Serratia, Edwardsiella, Gram-negatív anaerob pálcák (Bakt08).**
9. 2023.11.
06.
2 Pasteurella, Mannheimia, Bibersteinia, Ornithobacterium, Riemerella, Actinobacillus, Haemophilus, Histophilus, Avibacterium, Taylorella. Ismeretlen baktériumtenyészet vizsgálata I (Bakt09).*/**
10. 2023.11.
13.
2 Brucella, Pseudomonas, Burkholderia, Aeromonas, Francisella, Bordetella, Moraxella. Ismeretlen baktériumtenyészet vizsgálata II (Bakt10).**
11. 2023.11.
20.
2 Vibrio, Campylobacter, Lawsonia, Helicobacter, Arcobacter, Spirochaeták. Kórtani minták bakteriológiai vizsgálata I (Bakt11).*/**
12. 2023.11.
27.
2 Mycoplasma, Rickettsia, Chlamydia. Kórtani minták bakteriológiai vizsgálata II (Bakt12).**
13. 2023.12.
04.
2 Gombák (Bakt13).*/**
14. 2023.12.
11.
2 Patogenitás és infekció (Bakt14).*

Gyakorlatok tematikája

 

 A plenáris előadások részletes tematikája

  1-4. csoport 5-8. csoport Téma
1.  

2023.09.05.-

 

2023.09.05.- Táptalajok. Sterilizálás. A baktériumok tenyésztése. Anaerob tenyésztés. Színtenyészetek. A morfológiai vizsgálatok elvei (mikroszkópok). A baktériumok vizsgálata natív állapotban (Bakt-PLEN01).*
2. 2023.10.24.- 2023.10.24.- A baktériumok növekedése és szaporodása. A környezet hatása a baktériumok szaporodására. A baktériumok ellenállása fizikai behatásokkal szemben. Fertőtlenítés (Bakt-PLEN02).*
3. 2023.11.06.-  

2023.11.06.-

 

Antibakteriális szerek. Az antibiotikum-érzékenység vizsgálata (Bakt-PLEN03).*

 

A gyakorlatok részletes tematikája

Dátum Téma
1. 2023.09.11.- Táptalajok. Sterilizálás. A baktériumok tenyésztése. Anaerob tenyésztés. Színtenyészetek. A morfológiai vizsgálatok elvei (mikroszkópok), a baktériumok vizsgálata natív állapotban.
2. 2023.09.18.- Bacillus anthracis és az aerob spórás baktériumok. Clostridiumok.
3.  2023.09.25.- Staphylococcus, Micrococcus, Streptococcus, Enterococcus, Lactococcus, Anaerob coccusok, Lactobacillus, Orbánc, Listeria.
4.  2023.10.02.- Mycobacterium, Nocardia, Actinomyces, Trueperella, Actinobaculum, Dermatophilus, Streptomyces, Corynebacterium, Rhodococcus, Renibacterium.
5.  2023.10.09.- Az enterobaktériumok általános jellemzése. Escherichia, Klebsiella, Enterobacter.
6.  2023.10.16.- Salmonella, Citrobacter, Shigella, Proteus, Providentia, Yersinia, Serratia, Edwardsiella, Gram-negatív anaerob pálcák.
7.  2023.11.13.- Pasteurella, Mannheimia, Bibersteinia, Ornithobacterium, Riemerella, Actinobacillus, Haemophilus, Histophilus, Avibacterium, Taylorella. Ismeretlen baktériumtenyészet vizsgálata I.
8.  2023.11.20.- Brucella, Pseudomonas, Burkholderia, Aeromonas, Francisella, Bordetella, Moraxella. Ismeretlen baktériumtenyészet vizsgálata II.
9.  2023.11.27. Vibrio, Campylobacter, Lawsonia, Helicobacter, Arcobacter, Spirochaeták. Kórtani minták bakteriológiai vizsgálata I.
10.  2023.12.04.- Mycoplasma, Rickettsia, Chlamydia. Kórtani minták bakteriológiai vizsgálata II.
 11.  2023.12.11.-  Gombák.

 

Értékelés leírása

Értékelés ·           Az előadásokon elhangzott anyag képezi a vizsga alapját, az előadásokon történő aktív részvétel a sikeres vizsga alapja.

·           A plenáris előadások látogatása kötelező.

·           A gyakorlatokra történt felkészülést írásbeli és szóbeli beszámoló formájában ellenőrizzük. A gyakorlat teljesítését nem ismerjük el, ha a hallgató a gyakorlathoz kapcsolódó elméleti anyagot nem ismeri elégséges szinten.

·           A vizsgára bocsátás feltétele, hogy a hallgató a félév valamennyi gyakorlatát teljesítse, az írásbeli számonkérés (teszt) során átlagosan legalább elégséges (60%) ismeretről tegyen tanúbizonyságot (minimum 66 pont).

 

Vizsgainformáció

Vizsgainformációk ·           Bakteriológia vizsga mind a téli, mind a nyári félévet követő vizsgaidőszakban tehető.

·           A vizsgára a NEPTUN rendszeren keresztül lehet jelentkezni, ennek segítségével történik a halasztás is.

·           A 2023-as tanév első félévének végén a vizsga online formában lesz megtartva. A tesztvizsga az UNIPOLL rendszerben zajlik. Minden vizsgázó 60 tesztkérdést (egyszerű választás) kap. A kérdések megválaszolására 45 perc áll rendelkezésre. Korábbi kérdésre való visszatérésre nincs lehetőség.

·           A vizsga értékelése: jeles (90-100%), jó (80-89%), közepes (70-79%), elégséges (60-69%), elégtelen (<60%).

·           A vizsga alóli részleges felmentés esetén az ezt igazoló dokumentumot be kell mutatni.

·           A vizsga végső eredményébe az évközi gyakorlati tesztek 25% súllyal beszámítanak!

·           A vizsgával kapcsolatban a Tanszék a jarvanytan@univet.hu e-mail címen ad felvilágosítást.