Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi bakteriológia

Állatorvosi bakteriológia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szak
állatorvos (magyar)
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Tantárgy leírása, a megszerezhető tudás

 

Az Állatorvosi bakteriológia című tárgy az állatorvosi vonatkozású bakteriológiai ismeretek oktatását foglalja magába, és kitekintést ad a mikológia állatorvosi jelentőségű fejezeteire is. Az általános bakteriológiai témakörök mellett a hallgatók elsajátítják az állatorvosi szempontból fontos részletes bakteriológiai, mikológiai ismereteket, és megismerkednek a legfontosabb bakteriológiai diagnosztikai eljárásokkal. A gyakorlatok a fontosabb mikrobiológiai laboratóriumi technikák, a kórtani szempontból fontos baktériumok tulajdonságainak és azonosítási módszereinek megismertetését szolgálják. Az oktatás előadások és kiscsoportos laboratóriumi gyakorlatok formájában történik.

Megszerezhető képességek A tárgy sikeres elvégzésével a hallgatók képesek lesznek

 • felismerni az állatorvosi szempontból legfontosabb baktériumokat és gombákat,
 • elvégezni a baktériumok és a gombák azonosításához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat,
 • elhelyezni a baktériumokat és a gombákat az élő világban, megérteni kórtani, élettani, takarmányozástani és ökológiai szerepüket,
 • alkalmazni fertőtlenítési és sterilizálási eljárásokat,
 • megérteni az antibakteriális gyógykezelés elveit,
 • megérteni a baktériumok genetikai változásából fakadó kórtani következményeket.
A gyakorlatok rendje
 • A gyakorlaton fehér köpeny viselete kötelező.
 • Kabátot, táskát az öltözőben kell hagyni.
 • A gyakorlaton enni, inni, dohányozni tilos.
 • A gyakorlaton történt balesetet a gyakorlatvezetőnek azonnal jelenteni kell.
Oktatási feltételek

Az előadásokat Magyary-Kossa tanteremben tartjuk, az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket számítógéppel és projektorral vetítjük. A gyakorlatokat a tanszék 16 férőhelyes, egyéni mikroszkópokkal, számítógéppel és projektorral ellátott, hallgatói gyakorlótermében tartjuk, ahol a hallgatók az alapvető laboratóriumi vizsgálatokat el tudják végezni, illetve, ahol a bonyolultabb vizsgálati eljárásokat be lehet nekik mutatni. A gyakorlatok demonstrációs anyagának előkészítése a tanszék bakteriológiai laboratóriumában történik.

Előtanulmányi követelmény

Állatorvosi biokémia 2, Állatorvosi virológia

Oktatók

Fodor László, Makrai László (előadások), Makrai László, Tóth Gergely (gyakorlatok)

Ajánlott irodalom  

·           Tuboly Sándor (szerk.): Állatorvosi járványtan I. Állatorvosi mikrobiológia. Mezőgazda Kiadó 1998.

·           Madigan, M.T., Martinko, J.M., Stahl, D.A., Clark, D.P.: Brock Biology of Microorganisms 13th ed. Pearson Education, SanFrancisco, CA, USA, 2012.

·           Markey, B., Leonard, F., Archambault, M., Cullinane, A., Maguire, D.: Clinical Veterinary Microbiology. Mosby. 2013.

·           McVey, D. S., M. Kennedy, M.M. Chengappa (Eds.): Veterinary Microbiology. Wiley-Blackwell. 2013

·           Quinn, P.J., Markey, B. Leonard, F.C., Hartigan, P., Fanning, S., Fitzpatrick, E.S.: Veterinary Microbiology and Microbial Disease. 2nd Ed. Blackwell. Oxford 2011

·           Selbitz, H-J., Truyen, U., Valentin-Weigand, P.: Tiermedizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seuchenlehre. Georg Thieme Verlag. 2013

·           Letölthető dokumentumok: A dokumentumtárban található előadásanyagok az előző tanévből származnak. Ezeket az órai jegyzetelés megkönnyítése céljából bocsátjuk a hallgatók rendelkezésére. A szemeszter utolsó két hetében a teljes félév előadásanyagait frissítjük az ideiekkel.

 

Előadások tematikája

Dátum Óra Téma
09.10.H 2 Táptalajok. Sterilizálás. A baktériumok tenyésztése. Anaerob tenyésztés. Színtenyészetek. A morfológiai vizsgálatok elvei (mikroszkópok). A baktériumok vizsgálata natív állapotban.
09.11.K 1
09.17.H 2 A baktériumok festése. Bacillus anthracis és az aerob spórás baktériumok. Clostridiumok.
09.18.K 1 A mikrobiológia tárgya, feladata, rövid története.
09.24.H 2 Staphylococcus, Micrococcus, Streptococcus, Enterococcus, Lactococcus, Anaerob coccusok, Lactobacillus,
09.25.K 1 A baktériumok jellemzése és helyük az élők világában. A baktériumok mérete és alakja.
10.01.H 2 Orbánc, Listeria, Corynebacterium, Rhodococcus, Renibacterium.
10.02.K 1 A baktériumsejt szerkezete.
10.08.H 2 Mycobacterium, Nocardia, Actinomyces, Trueperella, Actinobaculum, Dermatophilus, Streptomyces.
10.09.K 1 A baktériumsejt szerkezete.
10.13.Sz 2 A baktériumok anyagcseréje, autotroph és heterotroph baktériumok. A baktériumok szénhidrát (energia) forgalma.
10.15.H 2 Az enterobaktériumok általános jellemzése. Escherichia, Klebsiella, Enterobacter.
10.16.K 1 A baktériumok nitrogénforgalma, zsíranyagcsere, vitamin- és kiegészítőanyag-igény, pigmenttermelés.
10.29.H 2 Salmonella, Citrobacter, Shigella, Proteus, Providentia, Yersinia, Serratia, Edwardsiella, Gram negatív anaerob pálcák.
10.30.K 1 A fontosabb anyagcsere-termékek és enzimek kimutatása. A baktériumtevékenység gyakorlati hasznosítása.
11.05.H 2 Pasteurella, Mannheimia, Bibersteinia, Ornithobacterium, Riemerella, Actinobacillus, Haemophilus, Histophilus, Avibacterium, Taylorella. Ismeretlen baktériumtenyészet vizsgálata I.
11.06.K 1 A baktériumok növekedése és szaporodása. A környezet hatása a baktériumok szaporodására.
11.12.H 2 Brucella, Pseudomonas, Burkholderia, Aeromonas, Francisella, Bordetella, Moraxella. Ismeretlen baktériumtenyészet vizsgálata II.
11.13.K 1 A baktériumok ellenállása fizikai behatásokkal szemben. Sterilizálás.
11.19.H 2 Vibrio, Campylobacter, Lawsonia, Helicobacter, Arcobacter, Spirochaeták. Kórtani minták bakteriológiai vizsgálata I.
11.20.K 1 Fertőtlenítés.
11.26.H 2 Mycoplasma, Rickettsia, Chlamydia. Kórtani minták bakteriológiai vizsgálata II.
11.27.K 1 Antibakteriális szerek.
12.01.Sz 2 Gombák.
12.03.H 2 Antibakteriális szerek. A baktériumok genetikája.
12.04.K 1 A baktériumok genetikája.
12.10.H 2 Patogenitás és infekció.
12.11.K 1 Tartalék

 

 

A gyakorlatok részletes tematikája

 

Dátum Gyakorlat
1. 09.17-09.21. Táptalajok. Sterilizálás. A baktériumok tenyésztése. Anaerob tenyésztés. Színtenyészetek. A morfológiai vizsgálatok elvei (mikroszkópok).
2. 09.24-09.28. Bacillus anthracis és az aerob spórás baktériumok. Clostridiumok.
3. 10.01-10.05. Staphylococcus, Micrococcus, Streptococcus, Enterococcus, Lactococcus, Anaerob coccusok, Lactobacillus.
4. 10.08-10.12. Orbánc, Listeria, Corynebacterium, Rhodococcus, Renibacterium.
5. 10.15-10.19. Mycobacterium, Nocardia, Actinomyces, Trueperella, Actinobaculum, Dermatophilus, Streptomyces.
6. 10.25-10.31. Az enterobaktériumok általános jellemzése. Escherichia, Klebsiella, Enterobacter.
7. 11.05-11.09. Salmonella, Citrobacter, Shigella, Proteus, Providentia, Yersinia, Serratia, Edwardsiella, Gram-negatív anaerob pálcák.
8. 11.12-11.16. Pasteurella, Mannheimia, Bibersteinia, Ornithobacterium, Riemerella, Actinobacillus, Haemophilus, Histophilus, Avibacterium, Taylorella. Ismeretlen baktériumtenyészet vizsgálata I.
9. 11.19-11.23. Brucella, Pseudomonas, Burkholderia, Aeromonas, Francisella, Bordetella, Moraxella. Ismeretlen baktériumtenyészet vizsgálata II.
10. 11.26-11.30. Vibrio, Campylobacter, Lawsonia, Helicobacter, Arcobacter, Spirochaeták. Kórtani minták bakteriológiai vizsgálata I.
11. 12.03-12.07. Mycoplasma, Rickettsia, Chlamydia, Chlamydophila. Kórtani minták bakteriológiai vizsgálata II.
12. 12.10-12.14. Gombák.
13. 12.10-12.14. Pótgyakorlat

 

Gyakorlatok tematikája

A gyakorlatok részletes tematikája

 

Dátum Gyakorlat
1. 09.17-09.21. Táptalajok. Sterilizálás. A baktériumok tenyésztése. Anaerob tenyésztés. Színtenyészetek. A morfológiai vizsgálatok elvei (mikroszkópok).
2. 09.24-09.28. Bacillus anthracis és az aerob spórás baktériumok. Clostridiumok.
3. 10.01-10.05. Staphylococcus, Micrococcus, Streptococcus, Enterococcus, Lactococcus, Anaerob coccusok, Lactobacillus.
4. 10.08-10.12. Orbánc, Listeria, Corynebacterium, Rhodococcus, Renibacterium.
5. 10.15-10.19. Mycobacterium, Nocardia, Actinomyces, Trueperella, Actinobaculum, Dermatophilus, Streptomyces.
6. 10.25-10.31. Az enterobaktériumok általános jellemzése. Escherichia, Klebsiella, Enterobacter.
7. 11.05-11.09. Salmonella, Citrobacter, Shigella, Proteus, Providentia, Yersinia, Serratia, Edwardsiella, Gram-negatív anaerob pálcák.
8. 11.12-11.16. Pasteurella, Mannheimia, Bibersteinia, Ornithobacterium, Riemerella, Actinobacillus, Haemophilus, Histophilus, Avibacterium, Taylorella. Ismeretlen baktériumtenyészet vizsgálata I.
9. 11.19-11.23. Brucella, Pseudomonas, Burkholderia, Aeromonas, Francisella, Bordetella, Moraxella. Ismeretlen baktériumtenyészet vizsgálata II.
10. 11.26-11.30. Vibrio, Campylobacter, Lawsonia, Helicobacter, Arcobacter, Spirochaeták. Kórtani minták bakteriológiai vizsgálata I.
11. 12.03-12.07. Mycoplasma, Rickettsia, Chlamydia, Chlamydophila. Kórtani minták bakteriológiai vizsgálata II.
12. 12.10-12.14. Gombák.
13. 12.10-12.14. Pótgyakorlat

 

Értékelés leírása

Értékelés ·           Az előadásokon elhangzott anyag képezi a vizsga alapját, az előadásokon történő aktív részvétel a sikeres vizsga alapja.

·           A gyakorlatokon való részvétel kötelező, hiányzás esetében – beleértve az igazolt hiányzást is – a gyakorlatot pótolni kell. A pótlás történhet azonos héten más csoport gyakorlatához csatlakozva, vagy a félév végén tartott pótgyakorlat keretében beszámoló formájában. Más csoporttal csak akkor lehet a gyakorlatot pótolni, ha ott van szabad hely.

·           A gyakorlatokra történt felkészülést írásbeli és szóbeli beszámoló formájában ellenőrizzük. A gyakorlat teljesítését nem ismerjük el, ha a hallgató a gyakorlathoz kapcsolódó elméleti anyagot nem ismeri elégséges szinten.

·           A vizsgára bocsátás feltétele, hogy a hallgató a félév valamennyi gyakorlatát teljesítse, a szóbeli és írásbeli számonkérés során legalább elégséges (60%) ismeretről tegyen tanúbizonyságot.