Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi gyógyszertan 1

Állatorvosi gyógyszertan 1

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
28
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Követelményrendszer 2019/2020

  1. A félévvégi aláírás megszerzésének feltételei

– Az előadások rendszeres látogatása.

– Félévente legfeljebb három igazolt hiányzás engedélyezett (l. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat -TVSZ-).

1.1. Az első félévben továbbá;

– Az összes gyakorlat teljesítése (l., 2. és 3. pont).

– Félévente legfeljebb három igazolt hiányzás engedélyezett (l. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat -TVSZ-). A hiányzásokat pótolni kell.

– Két zárthelyi dolgozat sikeres megírása.

1.2. A második félévben továbbá;

– Az összes gyakorlat teljesítése (l., 2. és 3. pont).

– Két zárthelyi dolgozat sikeres megírása.

– Félévente legfeljebb három igazolt hiányzás engedélyezett (l. Tanulmányi és Vizsgasza-bályzat -TVSZ-). A hiányzásokat pótolni kell.

 

  1. Útmutató a gyakorlatok teljesítéséhez

– A gyakorlatokon pontos időben, felkészülten kell megjelenni. A nem kellően felkészült hallgatók jelenlétét a gyakorlatvezető nem igazolja.

– A részvételt a gyakorlatvezető ellenőrzi, a hallgató a gyakorlat végén a névsort a nevénél aláírja.

– Laborköpeny viselése kötelező.

 

  1. Az ismeretek ellenőrzése, számonkérés a gyakorlatokon

A gyakorlat sikeres teljesítésének feltételei

– Az ismeretek számonkérése a gyakorlatokon szóban vagy írásban történhet.

– A számonkérés az adott heti gyakorlat és a vonatkozó elméleti anyagot érinti, de a megelőző hetek témái is folyamatosan ellenőrzésre kerülhet.

– A gyakorlat sikeres teljesítésének kritériuma a részvétel mellett a megfelelő szóbeli kérdések helyes megválaszolása, illetve a „felmérő dolgozatok” elfogadható szintű (legalább kettes érdemjegy, >60%) megoldása, valamint a gyakorlati feladatok elvégzése. A szó- és írásbeli számonkérések eredménye nem javítható.

– Amennyiben a hallgató felkészülése és feladatvégzése nem megfelelő, a gyakorlatot egy másik időpontban pótolni kell (l. 4. pont).

– A sikertelen írásbeli dolgozatok és szóbeli feleletek javítására a félév ideje alatt nincs lehetőség (lásd még 6. pont is).

  1. A gyakorlatok pótlásának rendje

– Ha a hallgató saját csoportjának a gyakorlatán nem tud megjelenni, az adott héten teljesítheti a gyakorlatot a másik csoportnál, feltéve, hogy elég hely áll rendelkezésre a teremben. Ez előzetes egyeztetést követel az adott gyakorlatvezetővel.

– Egy félév során összesen 2 gyakorlatcserére van lehetőség, ezek tényét a gyakorlatvezetők rögzítik. Ezen felül a csere nem engedélyezett és hiányzásnak számít.

– Továbbá a gyakorlatról való igazolt hiányzás esetén, vagy a nem megfelelően teljesített gyakorlatok pótlására a gyakorlatvezetővel előre egyeztetett időpontban a szorgalmi időszak végén van lehetőség.

 

  1. Félévközi beszámolók, zárthelyi dolgozatok

– Az első félévben a hallgatók két alkalommal írnak zárthelyi dolgozatot. Az időpontokat a részletes gyakorlati tematika tartalmazza.

– Aki nem ad be dolgozatot (pl. hiányzás, egyéb ok miatt) vagy elégtelen ZH-t ír, előre megbeszélt időpontban köteles pótolni (pót ZH). Amennyiben a hallgató a pót ZH idején nem tud megjelenni, akkor az elégtelen teljesítménynek minősül.

 

  1. Számonkérési követelmények

– Az első félév végén vizsga nincs. A hallgatók gyakorlati jegyet kapnak. A félév teljesítéséhez a tanszékvezetői aláírás (l. 1. pont) mellett legalább elégséges gyakorlati jegyet kell elérni. A gyakorlati jegy a félévi két ZH osztályzatán és a gyakorlatokon szerzett érdemjegyek átlagán alapul. Ezek közül egyik sem lehet elégtelen (ZH-k esetében kevesebb, mint 60,5%).

Amennyiben a hallgató egy féléven belül a gyakorlati számonkérések során nem éri el az elégséges érdemjegyet (legalább 60%), a teljes féléves anyagból be kell számolnia a szorgalmi időszak végén. Amennyiben ez is elégtelen, vagy egyik, illetve a két pót ZH sikertelen, ebben az esetben a gyakorlati jegye elégtelen, ezért a hallgató nem kap félévvégi aláírást, így nem veheti fel a 6. félévben az Állatorvosi Gyógyszertan II. tantárgyat.

–   A gyakorlati jegy (nem elégtelen) javítására a vizsgaidőszakban van lehetőség. Sikertelen beszámoló esetén a KTVSZ 30.§-a szerint kell eljárni.

– A második félév végén záróvizsgát kell tenni, amely szóbeli elméleti és írásbeli gyakorlati részből áll. Vizsgára az jelentkezhet, aki a két félévet sikeresen teljesítette és az aláírásokat megkapta.

A vizsgával kapcsolatos további részletek és a tételek kihirdetése a másodok félévben történik. A vizsgával kapcsolatos általános szabályokat a TVSZ tartalmazza.

 

  1. Ajánlott irodalom

Állatorvosi Gyógyszertan I. – Robbie-Vet Kft. Budapest, 2014.

Állatorvosi Gyógyszertan II. – Robbie-Vet Kft. Budapest, 2017.

Állatorvosi Gyógyszertan III. – Robbie-Vet Kft. Budapest, 2015.

Formulae Normales Veterinariae Editio IV – PRESS GT Kft. Budapest, 2009.

Állatorvosi gyógyszerrendeléstan, Budapest 2016

Elektronikus jegyzetek és óravázlatok (honlapról jelszóval érhető el)

 

Budapest, 2019.09.02.

Dr. Jerzsele Ákos

tanszékvezető egyetemi docens

Előadások tematikája

szept. 10.

1-2. óra

Általános gyógyszertan

Farmakodinámia: Szerkezetfüggő és szerkezettől független gyógyszerhatás

A gyógyszer-receptor kölcsönhatás                                                      dr. Jerzsele Ákos

szept. 11.

3. óra

Dózis-válasz összefüggés

Terápiás fogalmak                                                                               dr. Jerzsele Ákos

szept. 17.

4-5. óra

Farmakokinetika:                                                                               dr. Csikó György

A gyógyszerek transzportja, felszívódása, megoszlása, metabolizmusa, kiürülése

szept. 18.

6. óra

Farmakokinetikai modellek                                                                  dr. Csikó György
szept. 24.

7-8. óra

Farmakoterápia alapelvei                                                                     dr. Csikó György

A gyógyszerhatást befolyásoló tényezők

szept. 25.

9. óra

Részletes gyógyszertan                                                                       dr. Csikó György

Neurofarmakológia

A központi idegrendszer izgatói

okt. 1.

10-11. óra

A központi idegrendszer bénítói: Trankvilláns-nyugtatók, Altató-nyugtatók                                                                                                                                            dr. Csikó György
okt. 2.

12. óra

Antikonvulzív szerek, antiepileptikumok                                               dr. Jerzsele Ákos
okt. 8.

13-14. óra

Fájdalom gyógyszertana, opioidok                                                       dr. Jerzsele Ákos
okt. 9.

15. óra

Helyi érzéstelenítők                                                                             dr. Csikó György
okt. 15.

16-17. óra

Általános anesztetikumok, injektábilis anesztetikumok                           dr. Csikó György

 

okt. 16.

18. óra

Inhalációs anesztetikumok, motoros idegvégek bénítói                           dr. Csikó György

 

okt. 22.

19-20. óra

Az autonóm idegrendszer gyógyszertana:

A paraszimpatikus idegrendszer gyógyszertana                                     dr. Gere Erzsébet

 

okt. 23.

21. óra

A szimpatikus idegrendszer gyógyszertana

NEMZETI ÜNNEP (hallgatókkal egyeztetett időpontban kerül megtartásra)                                                                                                                                                                                dr. Gere Erzsébet

okt. 29.

22-23. óra

 

A gyulladás gyógyszertana: Nem-szteroid gyulladáscsökkentők (NSAIDok)

Glükokortikoidok                                                                                dr. Jerzsele Ákos

 

okt. 30.

24. óra

Glükokortikoidok

Antihisztaminok                                                                                  dr. Jerzsele Ákos

nov. 5.

25-26. óra

JAK-gátlók és egyéb gyulladáscsökkentők

Az immunszuppresszió gyógyszertana                                                 dr. Jerzsele Ákos

nov. 6.

27. óra

A légzőszervek gyógyszertana: Hörgőtágítók, légúti gyulladáscsökkentők

dr. Gere Erzsébet

nov. 12.

28-29. óra

Köhögéscsillapítók, nyálkaoldók, köptetők

A cardiovascularis rendszer gyógyszertana: Az aritmia gyógyszertana

dr. Gere Erzsébet

nov. 13.

30. óra

A szívkontraktilitás gyógyszertana (pozitív inotrop szerek, kardiotonikumok)

Az értónus gyógyszertana                                                                    dr. Jerzsele Ákos

nov. 19.

31-32. óra

A térfogatszabályozás gyógyszertana

Vizelethajtók

A hemosztázis és a trombózis gyógyszertana                                        dr. Jerzsele Ákos

nov. 20.

33. óra

A vérképzés gyógyszertana, anémia gyógykezelése

dr. Jerzsele Ákos

nov. 26.

34-35. óra

Az emésztőszervek gyógyszertana:                             

Hánytatószerek, hányáscsillapítók

Prokinetikus gyógyszerek

Gyomor- és nyombélfekély kezelésére alkalmazott szerek                      dr. Jerzsele Ákos

nov. 27.

36. óra

Hashajtók és hasmenéscsillapítók, étvágyjavítók

dr. Jerzsele Ákos

dec. 3.

37-38. óra

Májvédőszerek                                                                                    dr. Jerzsele Ákos

Az endokrin rendszer gyógyszertana:                                              

A hipotalamusz és a hipofízishormonok és analógok gyógyszertana

A pajzsmirigyhormonok, mellékvesekéreg hormonok gyógyszertana      dr. Csikó György

dec. 4.

39. óra

A hasnyálmirigy hormonok és a vércukorszintet befolyásoló szerek        dr. Csikó György
dec. 10.

40-41. óra

Az ivari működést befolyásoló hormonok gyógyszertana                         dr. Csikó György
dec. 11.

42. óra

A méhizomzat működésére ható szerek gyógyszertana                             dr. Csikó György

Gyakorlatok tematikája

 

Az állatorvosi gyógyszertan gyakorlatok beosztása 2019/2020 I. félév

I. gyakorlat

09. 09-13.

Gyógyszeralkalmazás a gyakorlatban

Gyógyszerforgalmazás, Gyógyszertár, gyógyszerek tárolása

II. gyakorlat

09. 16-20.

Gyógyszerészeti latin és a recept
III. gyakorlat

09. 23-27.

Receptformulák

(Számonkérés a gyakorlaton)

IV. gyakorlat

09. 30. – 10. 04.

Gyógyszerformák I.

szilár halmazállapotú gyógyszerformák

V. gyakorlat

10. 07.-11.

Gyógyszerformák II.

félszilárd, folyékony és gáz halmazállapotú gyógyszerformák

(Számonkérés a gyakorlaton)

VI. gyakorlat

10. 14-18.

Gyógyszerkészítési alapismeretek
VII. gyakorlat

10. 21-25.

Gyógyszerbeadási módok elmélete és gyakorlata
VIII. gyakorlat

10. 28-31.

ZH1 (Központi idegrendszer bénítói)
IX. gyakorlat

11. 04-08.

Nyugtatók, altatók és fájdalomcsillapítók gyakorlati alkalmazása

Fájdalomcsillapító szerek hatásvizsgálata, gyógyszerfejlesztés

X. gyakorlat

11. 11-15.

Anesztézia és antikonvulzív szerek gyakorlati alkalmazása

Anesztetikumok hatásának vizsgálata

XI. gyakorlat

11. 18-22.

Szemészeti gyógyszerek gyakorlati alkalmazása
XII. gyakorlat

11. 25-29.

ZH2 (Gyulladás gyógyszertana, Keringésre, Légzésre ható szerek)
XIII. gyakorlat

12. 02-06.

Emésztőrendszerre ható szerek gyakorlati alkalmazása
XIV. gyakorlat

12. 09-13.

Gyógyszerinterakciók és inkompatibilitás az állatorvosi gyakorlatban

Elmaradt gyakorlatok, hiányzások pótlása