Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi gyógyszertan 2

Állatorvosi gyógyszertan 2

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
szigorlat
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
6
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Az Állatorvosi Gyógyszertan 2. tárgy keretein belül az etiotróp, kórokozók és daganatok elleni szerek részletes gyógyszertanát oktatjuk, ideértve annak elméleti és gyakorlati szempontjait egyaránt. Az első félévhez hasonlóan itt is törekszünk a hallgatói “first day skill”-ek kialakítására a gyógyszeres kezelés területén, valamint a releváns szakirodalom, az etikai és jogi háttér, illetve a közegészségügyi szempontok figyelembe vételére a tananyag összeállítása során. A tárgy igen jelentős részét képezi az antibakteriális szerek gyógyszertana, amelyek használatának helyes irányelveire kiemelten nagy hangsúlyt fektetünk az antimikrobiális rezisztencia egyre szélesebb körű állat- és humánegészségügyi elterjedése miatt. A gyakorlatok során a hallgatók elsajátítják a gyógyszeradag helyes kiszámítási módját társállatok egyedi, valamint haszonállatok csoportos kezelésének esetére is, illetve elvégeznek és kiértékelnek egy komplex farmakokinetikai vizsgálatot brojlercsirkén.

Előadások tematikája

GYÓGYSZERTANI ELŐADÁSOK TEMATIKÁJA
2023/2024. tanév II. félév
Előadások időpontja: péntek 10:15-12:00 (Magyary-Kossa előadó)
Dátum Időpont Előadás száma Téma Előadó
2024 február 9 10:15-12:00 1-2. óra Penicillinek és egyéb béta-laktám antibiotikumok Jerzsele Ákos
2024 február 16 10:15-12:00 3-4. óra Cefalosporinok, Aminoglikozidok Jerzsele Ákos
2024 február 23 10:15-12:00 5-6. óra Tetraciklinek, Fenikolok Farkas Orsolya
2024 március 1 10:15-12:00 7-8. óra Makrolidok, Linkózamidok, Pleuromutilinek Jerzsele Ákos
2024 március 8 10:15-12:00 9-10. óra Fluorokinolonok és egyéb antibakteriális szerek Jerzsele Ákos
2024 március 15 10:15-12:00 11-12. óra MUNKASZÜNETI NAP
2024 március 22 10:15-12:00 13-14. óra Polipeptidek, rifamicinek, glükopeptidek
Szulfonamidok és diaminopirimidinek
Jerzsele Ákos
2024 március 29 10:15-12:00 15-16. óra REKTORI SZÜNET
2024 április 5 10:15-11:00 17-18. óra Féregellenes szerek I. Csikó György
2024 április 12 10:15-11:00 19. óra Féregellenes szerek II. Csikó György
2024 április 12 11:15-12:00 20. óra Külső élősködők elleni szerek II. Jerzsele Ákos
2024 április 19 10:15-12:00 21-22. óra Külső élősködők elleni szerek II. Jerzsele Ákos
2024 április 26 10:15-12:00 23-24. óra Kokcidium- és egyéb protozoa-ellenes szerek Csikó György
2024 május 3 10:15-12:00 25-26. óra Fertőtlenítőszerek Farkas Orsolya
2024 május 10 10:15-12:00 27-28. óra Gombaellenes szerek Gere Erzsébet
2024 május 17 10:15-12:00 29-30. óra Daganatellenes és vírusellenes szerek Gere Erzsébet
Budapest, 2024 január 31.
Dr. Jerzsele Ákos Ph.D.
Tanszékvezető

Gyakorlatok tematikája

Gyógyszertani gyakorlatok tematikája

2023/2024. tanév II. félév

1. hét

02. 05-09.

Bevezetés a kemoterápiába
2. hét

02. 12-16.

Hormonok farmakológiája
3. hét

02. 19-23.

Farmakokinetikai alapismeretek

Kisteszt 1

4. hét

02.26-03.01.

Szemészeti gyógyszerek gyakorlati alkalmazása
5. hét

03. 04-08.

Gyógyszerfejlesztés és engedélyezés, Szimulációs gyakorlatok

Kisteszt 2

6. hét

03. 11-15.

ZH 1 (március 13)
7. hét

03. 18-22.

Antibakteriális szerek használata sertéseknél és baromfinál

PótZH 1 (március 20)

8. hét

03. 25-29.

Rektori szünet
9. hét

04. 01-05.

Antibakteriális szerek használata kérődzőknél és lovaknál
10. hét

04. 08-12.

 Antibakteriális szerek használata társállatoknál
11. hét

04. 15-19.

Belső parazitaellenes szerek használata a gyakorlatban – társállatok

Kisteszt 3

12. hét

04. 22-26.

Belső parazitaellenes szerek használata a gyakorlatban – haszonállatok
13. hét

04.29-05.03.

ZH 2 (április 30)
14. hét

05. 06-10.

Külső parazitaellenes szerek használata a gyakorlatban

PótZH 2 (május 8)

15. hét

05. 13-17.

Gyógyszerbeadási módok gyakorlati kivitelezése és hatástani vizsgálat nyulakon

Pótpót ZH (május 15)

A ZH hetein nem tartunk gyakorlatot.

Gyakorlatvezetők

Csoport Gyakorlatvezető
1. Móritz Alma
2. Mag Patrik
3. Kerek Ádám
4. Somogyi Zoltán
5. Nemes-Terényi Melinda
6. Kerek Ádám
7. Csikó György
8. Farkas Orsolya

 

Budapest, 2024. január 31.

Dr. Jerzsele Ákos Ph.D.

Tanszékvezető

Értékelés leírása

ÁLLATORVOSI GYÓGYSZERTAN 2 tantárgy

Követelményrendszere

2023/2024. tanév

 1. A félév végi aláírás megszerzésének feltételei
 1. Az előadások rendszeres látogatása (l. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat -TVSZ-).
 2. Az összes gyakorlat teljesítése (ld. 2. és 3. pont). Ezen belül félévente legfeljebb öt igazolt hiányzás engedélyezett (l. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat -TVSZ-), de minden hiányzást pótolni kell. A gyakorlatról való igazolt hiányzás esetén a gyakorlat pótlására a gyakorlatvezetővel előre egyeztetett időpontban és módon van lehetőség. A gyakorlatok esetén csoportcserére egy félév alatt maximum kétszer van lehetőség, a gyakorlatvezetővel való előzetes egyeztetés után.
 3. A három gyakorlati teszt sikeres megírása (átlagosan legalább 70% elérése).
 4. Két zárthelyi dolgozat (ZH) sikeres megírása. (legalább 70% elérése mindkét ZH-n, külön-külön)

 

 1. Útmutató a gyakorlatok teljesítéséhez

A gyakorlatokon pontos időben, felkészülten kell megjelenni. A nem kellően felkészült hallgatók jelenlétét a gyakorlatvezető nem igazolja, a hiányzást naplóban vezeti. A részvételt a gyakorlatvezető ellenőrzi, a hallgató a gyakorlat végén a névsort a nevénél aláírja. A gyakorlatokra laborköpenyt hozni kötelező. A gyakorlatokon kép- és hangfelvételek rögzítése tilos.

 1. Az ismeretek ellenőrzése, számonkérések a félév során

A gyakorlatok során a tematikában jelzett időpontokban gyakorlati kistesztek megírására kerül sor. A kistesztek megírására tesztenként egy lehetőséget biztosítunk, javítási lehetőség nincs. A félév teljesítéséhez legalább 70%-ot kell elérni a kistesztek átlagaként. Ha valaki ezt nem éri el, a félév végén egy javító tesztet írhat (pót-pótZH), amely a teljes félév anyagát lefedi. A pót-pótZH időpontját szintén a tematika tartalmazza. Amennyiben ezt sem sikerül teljesíteni legalább 70%-os eredménnyel, úgy a hallgató nem kaphat aláírást, és nem jelentkezhet vizsgára.

A kistesztek mellett a félév során két ZH-ra is sor kerül, a tematikában jelzett időpontokban. Aki nem ad be dolgozatot (pl. hiányzás, vagy egyéb ok miatt) vagy elégtelen ZH-t ír, köteles azt pótolni (pót ZH). Ha a hallgató a pót ZH idején nem tud megjelenni, az elégtelen teljesítménynek minősül. Kivételt képez az az eset, ha a ZH-ról, vagy pót ZH-ról való hiányzás hetesi gyakorlat, vagy egyéb kötelező egyetemi elfoglaltság miatt történik. Ebben az esetben külön egyeztetést követően extra időpontot biztosítunk. Az aláírás megszerzéséhez mindkét ZH-t legalább 70%-os eredménnyel szükséges teljesíteni. Amennyiben a hallgató a pót ZH alkalmán sem tud jelen lenni vagy a pótZH is elégtelen eredménnyel zárul, úgy a szemeszter végén a két ZH témaköreiből pót-pót ZH-t írhat (a tematikában jelzett időpontban). Ha ez utóbbi eredménye eléri legalább a 70%-ot, a hallgató jelentkezhet vizsgára, ha nem, úgy a tantárgy sikertelen eredménnyel zárul, ezáltal nem kaphat aláírást, és nem jelentkezhet vizsgára. A ZH-k során minden hallgató köteles a nála lévő elektronikus eszközöket (pl. okostelefon, tablet, okosóra…) jól látható helyre kitenni, a visszaélések elkerülés érdekében.

A ZH hetein nem tartunk gyakorlatot.

A ZH-k megtekintésére az alábbiak szerint van lehetőség:

 • sikertelen teljesítés esetén a ZH hetén, a gyakorlatvezetővel egyénileg egyeztetett időpontban, illetve
 • sikeres teljesítés esetén a ZH-t követő hét gyakorlata végén.

A félév végén szigorlatra kerül sor, amely egy írásbeli és egy szóbeli részből áll. A végső érdemjegy a szóbeli vizsga eredménye alapján kerül megállapításra.

Az írásbeli vizsga megírása kötelező. Egy sikertelen írásbeli vizsgának nincs következménye, azonban két sikertelen írásbeli vizsga után a hallgató elégtelen érdemjegyet kap. Az írásbeli vizsgán minimum 60%-ot kell elérni a sikeres teljesítéshez.

A szóbeli vizsga előfeltétele a sikeres írásbeli vizsga. A szóbeli vizsga során a hallgató két tételt húz. A sikeres vizsgához mindkét tételt legalább elégséges szinten kell tudni. Az előzetesen kiadott hatóanyaglistán kiemelten szereplő hatóanyagnevek ismerete nélkül a szóbeli vizsga elégtelen érdemjeggyel zárul. A szóbeli vizsgán minden tétel elején szükséges ismertetni az adott tételhez tartozó hatóanyagneveket, minimum a kiemelt szerek esetén. Ugyanakkor ezen hatóanyagok ismerete önmagában természetesen még nem elégendő a sikeres vizsgához.

Betegség esetén a szóbeli vizsgáról elfogadott a hiányzás, amennyiben a tanuló legkésőbb a vizsga napján írásban jelzi, hogy nem tud eljönni, majd 5 munkanapon belül orvosi igazolást nyújt be.

Amennyiben egy sikeres írásbeli vizsgát sikertelen szóbeli követ, az írásbeli az adott félévben még „érvényes” marad, de későbbi félévre már nem vihető át, ott az írásbeli újbóli megírására is szükséges. A 2022-23-2 félévtől megszűnt minden korábbi írásbeli érvényessége is, tehát minden hallgatónak (normál és vizsgakurzus is) írásbelivel kell kezdeni a Gyógyszertan 2 szigorlatot, függetlenül attól, hogy korábbi félévekből/évekből rendelkezik-e sikeres írásbelivel.

Általános érvényű, oktatással kapcsolatos kérdésekkel dr. Kovács Dóra (kovacs.dora@univet.hu) keresendő.
Ajánlott irodalom

Állatorvosi Gyógyszertan I. – Robbie-Vet Kft. Budapest, 2014.

Állatorvosi Gyógyszertan II. – Robbie-Vet Kft. Budapest, 2017.

Állatorvosi Gyógyszertan III. – Robbie-Vet Kft. Budapest, 2015.

Formulae Normales Veterinariae Editio IV – PRESS GT Kft. Budapest, 2009.

Elektronikus jegyzetek és óravázlatok (kötelező)

 

Budapest, 2024. január 31.

Dr. Jerzsele Ákos Ph.D.

Tanszékvezető

Vizsgainformáció

A GYÓGYSZERTAN VIZSGA KÉRDÉSEI
2023/2024-ES TANÉV

Gyógyszertan szigorlat – tételszintű általános követelmények

Tétel feldolgozása:

1. A tételben foglalt gyógyszercsoportok és az azokba sorolt minimum hatóanyagok (melyek a hatóanyag listában félkövérrel vannak szedve) felsorolása, enélkül a tétel el sem kezdhető, vagyis ezen tudás szükséges a vizsgához, de nem elégséges a teljesítéséhez.
Általánosságban kiemelendő, hogy minden pontban nagy hangsúlyt kell helyezni az állatfajonkénti eltérésekre, amennyiben van erre példa.
2. Gyógyszercsoportra jellemző kémiai szerkezeti csoportosítás és az azokkal kapcsolatos szerkezeti összefüggések, ahol releváns (pl. béta-laktámok, nem-szteroid gyulladáscsökkentők, glükokortikoidok, fluorokinolonok szerkezet-hatás összefüggése)
3. Hatásmechanizmus. A gyógyszer receptoriális/nem receptoriális hatásmechanizmusa, a hatás molekuláris alapjai. Mely célpontokon hat, enzimek gátlása, receptor agonista/antagonista hatás, egyéb hatásmechanizmusok (ozmotikus diuretikumok, laxans, tenzidszerű, detergens hatás- fertőtlenítőszerek, stb).
4. Kemoterapeutikumok esetében: Hatásmód. Bakteriosztatikus vagy időfüggő/koncentrációfüggő baktericid hatás
5. Kemoterapeutikumok esetében: Rezisztencia. A rezisztencia mechanizmusa baktériumokban az adott szercsoporttal szemben. A rezisztencia elterjedtsége, különböző baktériumfajokban és betegségek esetén a terápiarezisztencia esélye.
6. Kemoterapeutikumok esetében: Antibakteriális spektrum (l. segédtáblázat)
7. Farmakokinetika (felszívódás, megoszlás, metabolizmus, kiürülés, enterohepatikus recirkuláació, akkumuláció) – következtetések milyen beadási móddal, milyen gyakorisággal, milyen hosszan alkalmazzuk. A kötelező dózisok ismerete (l. segédtáblázat)
8. Mellékhatások – erre vonatkozó következtetések, például az innen eredő kontraindikációk, illetve interakciók (pl.: aminoglikozidok-izomlazítók, tiamulin-monenzin, narazin, szalinomicin), esetleg indikációként megjelenő (kihasználható) mellékhatás (opioidokà hasmenéscsillapítás, köhögéscsillapítás)
9. Indikációk konkrét klinikai kórképek felsorolása, melyekben terápia céljából igénybe vehető a tételben szereplő adott gyógyszercsoport vagy hatóanyag

 

A gyógyszertan vizsga tételsora

2023/2024-as tanév

A vizsgán minden hallgató két tételt húz az alábbi listából, amelyek mindegyikét legalább elégséges szinten ismerni kell a sikeres vizsgához.

 

 1. A gyógyszerek hatásmechanizmusa: receptoriális és nem receptoriális gyógyszerhatás
 2. A gyógyszer-receptor kölcsönhatás kvantitatív összefüggései. Disszociációs konstans, kvantális dózis-válasz görbe, hatékonyság, hatáserősség, terápiás fogalmak, agonisták, antagonisták
 3. Gyógyszertoxicitás, gyógyszermellékhatások
 4. Gyógyszerinterakciók és összeférhetetlenség
 5. A gyógyszerek hatását befolyásoló tényezők
 6. Farmakokinetika (felszívódás, megoszlás)
 7. Farmakokinetika (metabolizmus, kiürülés)
 8. Farmakokinetikai számítások (rekeszes, nem rekeszes), fontosabb farmakokinetikai paraméterek meghatározása
 9. A farmakoterápia kinetikai alapjai (biológiai hasznosulás, indító, fenntartó adag)
 10. Neuroleptikumok (major trankvillánsok)
 11. Altató-nyugtatók
 12. Antikonvulzív szerek
 13. Antidepresszánsok és viselkedésmódosítók
 14. Opioidok
 15. Centrális és perifériás izomrelaxánsok, simaizomgörcsoldók
 16. Helyi érzéstelenítők
 17. Inhalációs anesztetikumok
 18. Injektábilis anesztetikumok
 19. Paraszimpatikus izgatók és gátlók
 20. Szimpatikus izgatók és gátlók
 21. Nem-szteroid gyulladáscsökkentők
 22. Glükokortikoidok
 23. Az immunszuppresszió gyógyszertana
 24. Antihisztaminok, leukotrién-receptor antagonisták, Janus-kináz gátlók, monoklonális ellenanyagok (IL-31, NGF) az állatgyógyászatban
 25. A légzőszervekre ható gyógyszerek
 26. Az aritmia gyógyszerei
 27. Kontraktilitást fokozó szerek, kardiotonikumok
 28. ACE-gátlók, angiotenzin-receptor antagonisták, értágítók
 29. Diuretikumok
 30. Anémia kezelésének gyógyszerei (vas, eritropoetin és származékai), véralvadás gyógyszertana
 31. Hánytatók, hányáscsillapítók, prokinetikus szerek
 32. Gyomorvédelem és májvédelem gyógyszerei
 33. Hashajtók, hasmenéscsillapítók, étvágyjavítók
 34. Az ivari működést befolyásoló hormonok gyógyszertana 1. (GnRH és analógok, gonadotropok, prosztaglandinok)
 35. Az ivari működést befolyásoló hormonok gyógyszertana 2. (progesztagének, ösztrogének, androgének)
 36. A hipotalamusz- és hipofízishormonok gyógyszertana
 37. Mellékvesekéreg hormonjai, Cushing-kór és Addison-kór kezelésére alkalmazható szerek
 38. Pajzsmirigyhormonok, hypothyreosis és hyperthyreosis kezelésére alkalmazható szerek
 39. Inzulin és egyéb antidiabetikumok
 40. Méhizom összehúzó és elernyesztő szerek
 41. A kemoterápia elméleti alapjai
 42. Penicillinek és béta-laktamáz gátlók
 43. Cefalosporinok, monobaktámok és karbapenemek
 44. Aminoglikozidok
 45. Tetraciklinek
 46. Makrolidok
 47. Fenikolok, linkózamidok és pleuromutilinek
 48. Polipeptid és egyéb antibiotikumok (glikopeptidek, rifamicinek)
 49. Szulfonamidok és diaminopirimidinek
 50. Fluorokinolonok, egyéb antibakteriális szerek (nitroimidazolok, nitrofuránok, foszfomicin)
 51. Kokcidiumellenes szerek
 52. A protozoás betegségek gyógyszerei (kivéve kokcidiózis)
 53. Féregellenes szerek (szalicilanilidek, szubsztituált fenolok, izokinolinok, klórszulon, monepantel, emodepszid)
 54. Féregellenes szerek (benzimidazolok, imidazotiazolok, tetrahidropirimidinek)
 55. Endektocid makrociklikus laktonok
 56. Külső élősködők ellen ható szerek (kivéve makrociklikus laktonok) 1. (szerves foszforsavészterek, karbamátok, piretroidok, amitráz)
 57. Külső élősködők ellen ható szerek (kivéve makrociklikus laktonok) 2. (fenilpirazolok, neonikotinoidok, izoxazolinok, rovarnövekedés gátlók)
 58. Fertőtlenítőszerek 1. (halogének és halogéntartalmú vegyületek, savak és lúgok, alkoholok)
 59. Fertőtlenítőszerek 2. (aldehidek és egyéb alkilező szerek, peroxidok, fenolok, felületaktív anyagok)
 60. Gombaellenes szerek
 61. Vírusellenes szerek
 62. Daganatellenes szerek
 63. Antibakteriális szerek használata kérődzőknél és lovaknál
 64. Antibakteriális szerek használata sertéseknél és baromfinál
 65. Antibakteriális szerek használata társállatoknál
 66. Folyadékterápia

Budapest, 2024. január 31.

Dr. Jerzsele Ákos Ph.D.

Tanszékvezető