Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi gyógyszertan 2

Állatorvosi gyógyszertan 2

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Előadások tematikája

GYÓGYSZERTANI ELŐADÁSOK TEMATIKÁJA

2019/2020. tanév I. félév

Előadások időpontja:             Péntek 1015-1200

 

Febr. 07.

1-2. óra

Bevezetés a kemoterápiába

Jerzsele Ákos

Febr. 14.   

3-4. óra

Penicillinek

Jerzsele Ákos

Febr. 21.

5-6. óra

Cefalosporinok, aminoglikozidok

Gere Erzsébet

 Febr. 28.

7-8. óra

Tetraciklinek, makrolidok

Jerzsele Ákos

 Márc. 6.

9-10. óra

Linkózamidok, pleuromutilinek, fenikolok

Jerzsele Ákos

 Márc. 13.

11-12. óra

Polipeptidek, rifamicinek, glükopeptidek

Szulfonamidok és diaminopirimidinek

Csikó György

 Márc. 20.

13-14. óra

Fluorokinolonok és egyéb antibakteriális szerek

Csikó György

Márc. 27.

15-16. óra

Féregellenes szerek I.

Csikó György

Ápr. 3.

17-18. óra

Féregellenes szerek II.

Külső élősködők elleni szerek I.

Csikó György, Jerzsele Ákos

Ápr. 10.

19-20. óra

REKTORI SZÜNET

 

Ápr. 17.

21-22. óra

Külső élősködők elleni szerek II.

Jerzsele Ákos

 Ápr. 24.

23-24. óra

Coccidium- és egyéb protozoa-ellenes szerek

Csikó György

Máj. 1.*

25-26. óra

Fertőtlenítőszerek

Csikó György

Máj. 8.

27-28. óra

Gombaellenes szerek

Gere Erzsébet

Máj. 15.

29-30. óra

Daganatellenes és vírusellenes szerek

Gere Erzsébet

Budapest, 2020. január 27.

Dr. Jerzsele Ákos Ph.D.

Tanszékvezető

* Május 1. munkaszüneti nap, pótlására a hallgatókkal egyeztetett időpontban kerül sor.

Gyakorlatok tematikája

 1. félév 2019/2020.
1. gyakorlat 02. 3-7. Folyadékterápia a gyakorlatban

Pozológia

2. gyakorlat 02. 10-14. Farmakokinetikai gyakorlatok brojlercsirkén

Farmakokinetikai alapismeretek

3. gyakorlat 02. 17-21. Gyulladás gyógyszertana

írásbeli számonkérés (gyulladás gyógyszertana)

4. gyakorlat 02. 24-28. Keringésre és légzésre ható szerek klinikai farmakológiája
5. gyakorlat 03. 2-6. Hormonok farmakológiája

írásbeli számonkérés (hormonok farmakológiája)

6. gyakorlat 03. 09-13. Az antibiotikumhasználat csökkentésének lehetőségei az állatorvoslásban. Fertőtlenítőszerek, antibiotikum-alternatívák
7. gyakorlat 03. 16-20. ZH1 – kedd, márc. 17.  7:00 (megtekintés: péntek 7:30-8:00)

(Antibakteriális szerek)

8. gyakorlat 03. 23-27. Antibakteriális szerek használata kérődzőknél és lovaknál

PótZH1 – kedd, márc. 24. 7:00 (megtekintés: péntek 7:30-8:00)

9. gyakorlat 03. 30-3. Antibakteriális szerek használata sertéseknél és baromfinál
10. gyakorlat 04. 6-10.  Rektori szünet
11. gyakorlat 04. 14-17. Antibakteriális szerek használata társállatoknál

írásbeli számonkérés (8. és 9. gyakorlati anyag)

12. gyakorlat 04. 20-24. ZH2 – kedd, ápr. 21. 7:00 (megtekintés: péntek 7:30-8:00)

(Parazitaellenes szerek: féregellenes és külső parazita ellenes szerek)

13. gyakorlat 04. 27-30. Belső parazitaellenes szerek használata a gyakorlatban

PótZH2 – kedd, ápr. 28. 7:00 (megtekintés: kedd 7:30-8:00)

14. gyakorlat 05. 4-8. Külső parazitaellenes szerek használata a gyakorlatban

Konzultációs hét, elmaradt gyakorlatok, hiányzások pótlása

Az írásbeli számonkérés megírására a gyakorlat elején 15 perc áll rendelkezésre. Az írásbeli számonkérések felépítése:

 • három kifejtős feladat, az adott témakörhöz kapcsoltan
 • egy számításos feladat
 • egy receptírás

A gyakorlatok során az írásbeli számonkérések újraírására vagy javítására nincs lehetőség. Hiányzás esetén az eredmény 0%, de amennyiben a hallgató igazoltan volt távol, úgy lehetősége van azt pótolni a gyakorlatvezető által meghatározott időpontban. Az igazolást írásban kell bemutatni a gyakorlatvezetőnek. A sikeres gyakorlat teljesítéséhez minden gyakorlaton részt kell venni, valamint az írásbeli számonkérések eredményeinek átlaga meg kell haladnia a 60%-ot. Amennyiben a hallgató ezt nem teljesíti, a félév végén az összefoglaló ZH-n lehetősége van javítani. Ha ez utóbbi eredménye eléri legalább a 60,5%-ot, a hallgató jelentkezhet vizsgára, ha nem, úgy a tantárgy sikertelen eredménnyel zárul, ezáltal nem kaphat aláírást és nem jelentkezhet vizsgára.

A ZH megírására 60 perc áll rendelkezésre, a ZH felépítése:

 • két recept, mely számításos részt is tartalmaz
 • egyszerű választás
 • kifejtős, aktív feladatsor

Minden ZH az adott témakör elméleti anyagából kerül összeállításra.

Amennyiben egy hallgató az írásbeli számonkérések (1/3 rész) és a két ZH (2/3 rész) súlyozott átlagából több, mint 90%-os eredményt ér el, az mentesül az írásbeli vizsga alól.

Amennyiben a hallgató a ZH-t nem teljesíti legalább elégségesen (60,5%), úgy köteles a pót ZH alkalmával megjelenni. Minden ZH-t csak egy pót ZH követ, melyet előre meghirdet a tanszék a részletes tematikában, további pót alkalmakra nincs lehetőség. Amennyiben a hallgató a pót ZH alkalmán sem tud jelen lenni, vagy elégtelen eredménnyel zárul, úgy a szemeszter végén a két ZH témaköreiből egy összefoglaló ZH-t írhat, melynek időpontját a tanszék később fogja kihirdetni. Ha ez utóbbi eredménye eléri legalább a 60,5%-ot, a hallgató jelentkezhet vizsgára, ha nem, úgy a tantárgy sikertelen eredménnyel zárul, ezáltal nem kaphat aláírást és nem jelentkezhet vizsgára.

A ZH hetein nincs gyakorlat.

Az írásbeli vizsga megírására 60 perc áll rendelkezésre, az írásbeli vizsga felépítése:

 • két recept, mely számításos részt is tartalmaz
 • egyszerű választás

Három sikertelen írásbeli vizsga után a hallgató egy vizsgalehetőséget elveszít.

Írásbeli vizsganapok:

 • Május 18. hétfő
 • Május 25. hétfő
 • Május 29. péntek
 • Június 8. hétfő
 • Június 15. hétfő
 • Június 22. hétfő

Megtekintés: minden írásbeli vizsgát követő keddi nap 9:00-9:30 között.

A szóbeli vizsga előfeltétele a sikeres írásbeli vizsga. A szóbeli vizsga során a hallgató két tételt húz, melyre 30 perc felkészülési időt kap. Mindkét tételt legalább elégséges szinten kell tudni.

Értékelés leírása

ÁLLATORVOSI GYÓGYSZERTAN tantárgy

Követelményrendszere

2019/2020. tanév 2. félév

 

 1. A félévvégi aláírás megszerzésének feltételei
 • Az előadások rendszeres látogatása.
 • Félévente legfeljebb három igazolt hiányzás engedélyezett az előadásokról (l. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat -TVSZ-).
 • Az összes gyakorlat teljesítése (l., 2. és 3. pont).
 • Félévente legfeljebb három igazolt hiányzás engedélyezett a gyakorlatokról (l. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat -TVSZ-). A hiányzásokat pótolni kell.
 • A gyakorlatok során az írásbeli számonkérések eredményeinek átlaga meg kell haladja a 60%-ot.
 • Két zárthelyi dolgozat sikeres megírása (legalább 60,5% elérése).
 1. Útmutató a gyakorlatok teljesítéséhez
 • A gyakorlatokon pontos időben, felkészülten kell megjelenni. A nem kellően felkészült hallgatók jelenlétét a gyakorlatvezető nem igazolja.
 • A részvételt a gyakorlatvezető ellenőrzi, a hallgató a gyakorlat végén a névsort a nevénél aláírja.
 • Laborköpeny viselése kötelező.
 1. Az ismeretek ellenőrzése, számonkérés a gyakorlatokon

A gyakorlat sikeres teljesítésének feltételei

 • Az ismeretek számonkérése a gyakorlatokon szóban vagy írásban történhet.
 • A félév során három írásbeli számonkérésre kerül sor, melynek felépítése és időpontjai a részletes tematikában találhatóak. A számonkérés az adott heti gyakorlat és a vonatkozó elméleti anyagot érinti, de a megelőző hetek témái is folyamatosan ellenőrzésre kerülhet.
 • A gyakorlat sikeres teljesítésének kritériuma a részvétel mellett a megfelelő szóbeli kérdések helyes megválaszolása, illetve a gyakorlatok során írt írásbeli számonkérések elfogadható szintű (legalább kettes érdemjegy átlagban, >60%) megoldása, valamint a gyakorlati feladatok elvégzése. A gyakorlati számonkérések eredménye nem javítható.
 • Amennyiben a hallgató felkészülése és feladatvégzése nem megfelelő, a gyakorlatot egy másik időpontban pótolni kell (l. 4. pont).
 • A sikertelen írásbeli számonkérés javítására a félév ideje alatt nincs lehetőség. Hiányzás esetén az eredmény 0%, de amennyiben a hallgató igazoltan volt távol, úgy lehetősége van azt pótolni a gyakorlatvezető által meghatározott időpontban. Az igazolást írásban kell bemutatni a gyakorlatvezetőnek.
 1. A gyakorlatok pótlásának rendje
 • Ha a hallgató saját csoportjának a gyakorlatán nem tud megjelenni, az adott héten teljesítheti a gyakorlatot a másik csoportnál, feltéve, hogy elég hely áll rendelkezésre a teremben. Ez előzetes egyeztetést követel az adott gyakorlatvezetővel.
 • Egy félév során összesen 2 gyakorlatcserére van lehetőség, ezek tényét a gyakorlatvezetők rögzítik. Ezen felül a csere nem engedélyezett és hiányzásnak számít.
 • Továbbá a gyakorlatról való igazolt hiányzás esetén, vagy a nem megfelelően teljesített gyakorlatok pótlására a gyakorlatvezetővel előre egyeztetett időpontban a szorgalmi időszak végén van lehetőség.
 1. Félévközi beszámolók, zárthelyi dolgozatok
 • A második félévben a hallgatók két alkalommal írnak zárthelyi dolgozatot. Az időpontokat, a témaköröket és a felépítést a részletes gyakorlati tematika tartalmazza.
 • Aki nem ad be dolgozatot (pl. hiányzás, egyéb ok miatt) vagy elégtelen ZH-t ír, az előre kihirdetett időpontban köteles pótolni (pót ZH). Ha a hallgató a pót ZH idején nem tud megjelenni, akkor az elégtelen teljesítménynek minősül.
 • Amennyiben a hallgató a pót ZH alkalmán sem tud jelen lenni, vagy elégtelen eredménnyel zárul, úgy a szemeszter végén a két ZH témaköreiből egy összefoglaló ZH-t írhat, melynek időpontját a Tanszék később fogja kihirdetni. Ha ez utóbbi eredménye eléri legalább a 60,5%-ot, a hallgató jelentkezhet vizsgára, ha nem, úgy a tantárgy sikertelen eredménnyel zárul, ezáltal nem kaphat aláírást és nem jelentkezhet vizsgára.
 1. Számonkérési követelmények
 • Amennyiben a hallgató nem teljesíti a gyakorlati feltételeket vagy valamelyik ZH és pót ZH eredménye elégtelen, a félév végén az összefoglaló ZH-n lehetősége van javítani. Az összefoglaló ZH a két ZH témaköreiből épül fel. Ha az összefoglaló ZH eredménye eléri legalább a 60,5%-ot, a hallgató jelentkezhet vizsgára, ha nem, úgy a tantárgy sikertelen eredménnyel zárul, ezáltal nem kaphat aláírást és nem jelentkezhet záróvizsgára.
 • A félév végén záróvizsgát kell tenni, mely szóbeli elméleti és írásbeli gyakorlati vizsgából áll. Vizsgára az jelentkezhet, aki a két félévet sikeresen teljesítette és az aláírást megkapta.
 • Az írásbeli vizsga felépítése és időpontjai a részletes tematikában található. Három sikertelen írásbeli vizsga után a hallgató egy vizsgalehetőséget elveszít.
 • A szóbeli elméleti vizsga előfeltétele a sikeres írásbeli vizsga. A szóbeli vizsga során a hallgató két tételt húz, melyre 30 perc felkészülési időt kap. Mindkét tételt legalább elégséges szinten kell tudni.
 • A vizsgával kapcsolatos szóbeli tételek kihirdetésére és a vizsgára szükséges dózistáblázat kiadására február végén kerül sor.
 • A vizsgával kapcsolatos általános szabályokat a TVSZ tartalmazza.
 1. Ajánlott irodalom
 • Állatorvosi Gyógyszertan I. – Robbie-Vet Kft. Budapest, 2014.
 • Állatorvosi Gyógyszertan II. – Robbie-Vet Kft. Budapest, 2017.
 • Állatorvosi Gyógyszertan III. – Robbie-Vet Kft. Budapest, 2015.
 • Formulae Normales Veterinariae Editio IV – PRESS GT Kft. Budapest, 2009.
 • Állatorvosi gyógyszerrendeléstan, Budapest 2016
 • Elektronikus jegyzetek és óravázlatok (honlapról jelszóval érhető el)

 

Budapest, 2020.01.30.

Dr. Jerzsele Ákos

tanszékvezető egyetemi docens