Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi gyógyszertan 2

Állatorvosi gyógyszertan 2

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

AZ ÁLLATORVOSI GYÓGYSZERTAN II. FÉLÉV és VIZSGA KÖVETELMÉNYEI

 

Az előadásokon és gyakorlatokon kötelező részt venni.

A gyakorlatokra az előzetesen jelzett tananyagból kell készülni (l. honlap, hirdetőtábla).

A felkészületlen hallgató gyakorlatát nem fogadjuk el.

 

A félév végén vizsgát tehet minden olyan hallgató, aki:

 • mindkét félév összes gyakorlatán részt vett, illetve azokat előírás szerint pótolta (l. követelményrendszer),
 • az első félévről érvényes gyakorlati jeggyel rendelkezik
 • a gyakorlatokon írt tesztek és feleletek eredményei alapján a maximális érték legalább 60%-át elérte,
 • a második félév teljesítését a tanszékvezető az indexben aláírásával igazolta,
 • valamint az elméleti vizsgát megelőzően sikeres gyakorlati vizsgát tett.

 

A gyógyszertani vizsga két részből áll, gyakorlati és elméleti részből.

A gyakorlati vizsga írásbeli.

A gyakorlati tesztben számon kért anyagok:

– A gyakorlatok anyagai a jegyzet és a kiadott (honlapra feltett) anyagok alapján

– Klinikai farmakológiai ismeretek a honlapra feltett anyagok alapján

– A legfontosabb dózisok (l. az elméleti tételekkel együtt kiadott dózisok táblázatban)

– Receptírás (l. a jegyzet, az óravázlatok, valamint az elméleti tételekkel együtt kiadott mintarecipék alapján)

A gyakorlati vizsga menete:

A gyakorlati vizsga írásbeli teszt. A teljes vizsgaidőszak alatt erre legalább hat különböző időpontot biztosítunk. A teszt időpontjait a vizsgaidőszakot megelőzően, az évfolyamot képviselő hallgatóval egyeztetve jelöljük ki.

A gyakorlati vizsga értékelése:

A gyakorlati vizsgán nyújtott teljesítmény alapján a hallgató „megfelelt”, vagy „nem felelt meg” minősítést kaphat. Elméleti vizsgát csak a „megfelelt” minősítést elért hallgató tehet.

 

Egy vizsgaidőszakban az írásbeli tesztre három lehetőség van. Amennyiben az írásbeli teszten mindhárom esetben nem felelt meg, a gyógyszertani vizsga eredménye egyes, azonban az utóvizsgához újabb három írásbeli teszt lehetőség áll rendelkezésre.

 

Az elméleti vizsga szóbeli.

Az elméleti vizsga anyaga:

Az első és második félévben az elméleti előadásokon elhangzott anyagok, illetve az ehhez kapcsolódó, a honlapra feltett, a jegyzetben és az ajánlott könyvekben, valamint az esetleg külön megadott szakirodalmi hivatkozásokban fellelhető anyagrészek.

Az elméleti vizsga menete:

A hallgató két tétellapot húz. A kérdések kihúzását követően legkevesebb 15 perc felkészülési idő áll rendelkezésre. A tétellapokon szereplő két kérdés mindegyikét legalább elégséges szinten kell ismertetni.

Jelentkezés az elméleti és a gyakorlati vizsgára:

NEPTUN-ban, Az „Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban” előírtak és a fent bemutatottak szerint.

 

 

Budapest, 2019. január 22.

 

 

Prof. Dr. Gálfi Péter, tanszékvezető

Előadások tematikája

gyógyszertani előadások tematikája

2018/2019. tanév, II. félév

Előadások időpontja:        Péntek 1015-1200

 

Febr. 8.

1-2. óra

Bevezetés a kemoterápiába                                       Gálfi Péter/Jerzsele Ákos

 

Febr. 15.

3-4. óra

Fertőtlenítőszerek                                                      Gálfi Péter/Gere Erzsébet
 Febr. 22*.

5-6. óra

Béta-laktám antibiotikumok                                                  Jerzsele Ákos

 

 Márc. 01.

7-8. óra

Aminoglikozidok                                                                   Jerzsele Ákos

 

 Márc. 08.

9-10. óra

Tetraciklinek, makrolidok                                                     Jerzsele Ákos

 

Márc. 15**.

11-12. óra

Linkózamidok és pleuromutilinek, fenikolok                       Jerzsele Ákos
 Márc. 22.

13-14. óra

Polipeptidek, rifamicinek, glükopeptidek                                Csikó György Szulfonamidok és diaminopirimidinek
 Márc. 29.

15-16. óra

Kinolinszármazékok és egyéb antibakteriális szerek              Csikó  György

 

 Ápr. 5.

17-18. óra

Protozoa-ellenes szerek                                                                 Csikó György
 Ápr. 12.

19-20. óra

Féregellenes szerek                                                                       Csikó György

 

Ápr. 19.

21-24. óra

REKTORI SZÜNET

 

Ápr. 26.

25-26. óra

Külső élősködők elleni szerek                                                      Csikó György
Máj. 3.

27-28. óra

Gombaellenes szerek                                               Gálfi Péter/Karancsi Zita

 

Máj. 10.

27-28. óra

Daganatellenes és vírusellenes szerek                     Gálfi Péter/Gere Erzsébet
Máj. 17.

27-28. óra

Farmakoterápiai ismeretek                                                        Csikó György

 

Budapest, 2019. január 22.

 

Dr. GÁLFI Péter

tanszékvezető, egyetemi tanár

* Február 22. Diplomaosztó ünnepség, 10-13 óra között rektori szünet

** Március 15. Munkaszüneti nap, pótlása a hallgatókkal való egyeztetés után

Gyakorlatok tematikája

GYÓGYSZERtanI GYAKORLATOK TEMATIKáJA

 

2018/2019. TANév, II. FÉLÉV

 

 

 1. hét febr. 06-07.

A gyógyszeralkalmazási módok

A keringésre ható szerek és a vizelethajtók állatorvosi klinikai alkalmazása

 

 1. hét febr. 13-14.

Gyógyszerbeadás laboratóriumi állatoknak. Gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos pozológiai számítások

Hormonok állatorvosi klinikai alkalmazása

 

 1. hét febr. 20-21.

Farmakokinetikai vizsgálatok brojlercsirkén I., állatkísérleti fázis

 

4. hét febr. 27-28.

számonkérő teszt

Farmakokinetikai vizsgálatok brojlercsirkén II., a farmakokinetikai paraméterek meghatározása

A penicillinek és cefalosporinok állatorvosi klinikai alkalmazása

 

 1. hét márc. 06-07.

N-demetiláz aktivitás in vitro vizsgálata patkánymájból izolált szubmitokondriális felülúszóban

 

 1. hét márc. 13-14.

A központi idegrendszerre ható gyógyszerek fájdalomcsillapító hatásának vizsgálata (detomidin, xylazin fájdalomcsillapító hatásának összehasonlító vizsgálata)

Az aminoglikozidok és polipeptidek állatorvosi klinikai alkalmazása

 

 1. hét márc. 20-21.

A központi idegrendszerre ható gyógyszerek vizsgálata; az injektábilis általános érzéstelenítők és kombinációik hatásának vizsgálata

Tetraciklinek, makrolidok, linkózamidok, fenikolok állatorvosi klinikai alkalmazása

 

8. hét márc. 28-29.

számonkérő teszt

Az atropin és a pilokarpin lokális hatásának vizsgálata

Localanaestheticumok felületi érzéstelenítő hatásának összehasonlítása

Potenciált szulfonamidok, nitroimidazolok, nitrofuránok állatorvosi klinikai alkalmazása

 

 1. hét ápr. 03-04.

Parenterális készítmények lokális szövetkárosító hatásának modellvizsgálata

A kinolonok állatorvosi klinikai alkalmazása

 

 

 1. hét ápr. 10-11.

Fertőtlenítés és sterilizálás az állatorvosi gyakorlatban

A fertőtlenítőszerek állatorvosi klinikai alkalmazása

 

 1. hét ápr. 17-18.

REKTORI SZÜNET

 

 1. hét ápr. 24-25.

Antibakteriális szerek alkalmazásának gyakorlati kérdései

A gombaellenes szerek állatorvosi klinikai alkalmazása

 

 1. hét máj. 01*-02.

számonkérő teszt

Kokcidium- és egyéb protozoaellenes szerek alkalmazásának gyakorlati kérdései

A protozoaellenes szerek állatorvosi klinikai alkalmazása

 

 1. hét máj. 08-09.

Az antiparazitikumok alkalmazásának gyakorlati kérdései I.

A féregellenes szerek állatorvosi klinikai alkalmazása

 

 1. hét máj. 15-16.

Antiparazitikumok alkalmazásának gyakorlati kérdései II.

Az ektoparazitikumok állatorvosi klinikai alkalmazása

 

 

 

 

Budapest, 2019. január 22.

 

_________________________                         

            Dr. Gálfi Péter                                           

tanszékvezető egyetemi tanár                                     

 

 

* Az elmaradt május 1-i gyakorlatok pótlását a gyakorlatvezetőkkel kell egyeztetni.

 

Vizsgainformáció

AZ ÁLLATORVOSI GYÓGYSZERTAN II. FÉLÉV és VIZSGA KÖVETELMÉNYEI

 

Az előadásokon és gyakorlatokon kötelező részt venni.

A gyakorlatokra az előzetesen jelzett tananyagból kell készülni (l. honlap, hirdetőtábla).

A felkészületlen hallgató gyakorlatát nem fogadjuk el.

 

A félév végén vizsgát tehet minden olyan hallgató, aki:

 • mindkét félév összes gyakorlatán részt vett, illetve azokat előírás szerint pótolta (l. követelményrendszer),
 • az első félévről érvényes gyakorlati jeggyel rendelkezik
 • a gyakorlatokon írt tesztek és feleletek eredményei alapján a maximális érték legalább 60%-át elérte,
 • a második félév teljesítését a tanszékvezető az indexben aláírásával igazolta,
 • valamint az elméleti vizsgát megelőzően sikeres gyakorlati vizsgát tett.

 

A gyógyszertani vizsga két részből áll, gyakorlati és elméleti részből.

A gyakorlati vizsga írásbeli.

A gyakorlati tesztben számon kért anyagok:

– A gyakorlatok anyagai a jegyzet és a kiadott (honlapra feltett) anyagok alapján

– Klinikai farmakológiai ismeretek a honlapra feltett anyagok alapján

– A legfontosabb dózisok (l. az elméleti tételekkel együtt kiadott dózisok táblázatban)

– Receptírás (l. a jegyzet, az óravázlatok, valamint az elméleti tételekkel együtt kiadott mintarecipék alapján)

A gyakorlati vizsga menete:

A gyakorlati vizsga írásbeli teszt. A teljes vizsgaidőszak alatt erre legalább hat különböző időpontot biztosítunk. A teszt időpontjait a vizsgaidőszakot megelőzően, az évfolyamot képviselő hallgatóval egyeztetve jelöljük ki.

A gyakorlati vizsga értékelése:

A gyakorlati vizsgán nyújtott teljesítmény alapján a hallgató „megfelelt”, vagy „nem felelt meg” minősítést kaphat. Elméleti vizsgát csak a „megfelelt” minősítést elért hallgató tehet.

 

Egy vizsgaidőszakban az írásbeli tesztre három lehetőség van. Amennyiben az írásbeli teszten mindhárom esetben nem felelt meg, a gyógyszertani vizsga eredménye egyes, azonban az utóvizsgához újabb három írásbeli teszt lehetőség áll rendelkezésre.

 

Az elméleti vizsga szóbeli.

Az elméleti vizsga anyaga:

Az első és második félévben az elméleti előadásokon elhangzott anyagok, illetve az ehhez kapcsolódó, a honlapra feltett, a jegyzetben és az ajánlott könyvekben, valamint az esetleg külön megadott szakirodalmi hivatkozásokban fellelhető anyagrészek.

Az elméleti vizsga menete:

A hallgató két tétellapot húz. A kérdések kihúzását követően legkevesebb 15 perc felkészülési idő áll rendelkezésre. A tétellapokon szereplő két kérdés mindegyikét legalább elégséges szinten kell ismertetni.

Jelentkezés az elméleti és a gyakorlati vizsgára:

NEPTUN-ban, Az „Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban” előírtak és a fent bemutatottak szerint.

 

 

Budapest, 2019. január 22.

 

 

Prof. Dr. Gálfi Péter, tanszékvezető