Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi kommunikáció

Állatorvosi kommunikáció

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
5
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
20
Szak
állatorvos (magyar)
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Oktató és tárgyfelelős: dr. Sátori Ágnes

Az állatorvosi gyakorlat elképzelhetetlen kommunikációs ismeretek nélkül, legyen szó akár kisállat-praxisról, akár nagyüzemi termelésről, laboratóriumi munkáról, vagy állategészségügyi igazgatásról. Ennek fontosságát a közelmúltban lezajlott EAEVE akkreditáció is kiemelte. Bár mindenki kommunikál, nem mindegy ezt hogyan teszi. A fakultáció célja a hallgatók kommunikációjának fejlesztése, a viselkedés tudatosítása, új gyakorlati ismeretek átadása. Az általános kommunikációs ismeretek (kommunikáció alapjai, kommunikációs modellek, eszközök, stb.) mellett kiemelten foglalkozik az állatorvos, beteg, gazda kapcsolattal, az orvos-beteg kapcsolati modellek szerepével, a verbális és metakommunikáció jelentőségével, értelmezésével. A kurzus záró előadásai olyan speciális területeket is magukban foglalnak, mint az empátia szerepe, az aktív figyelem működése, vagy a „rossz hírek” közlésének technikai sajátosságai. A órákon mindig helyzetgyakorlat segíti a tanultak megértését. A félév végén teendő írásbeli vizsga nem csak a tanult anyag felidézését, de azok gyakorlati alkalmazását is teszteli.

 

Előadások tematikája

Állatorvosi kommunikáció

2020./2021. tanév I. (őszi) félév

 

 

 

Időpont Téma Előadó óraszám
1 09.18. Tantárgyi követelmények, alapfogalmak, általános ismeretek, helyzetgyakorlatok Dr. Sátori Ágnes 4
2 10.16. Állatorvosi kommunikáció sajátosságai, befolyásoló tényezők, kommunikáció különböző generációk esetében, helyzetgyakorlatok Dr. Sátori Ágnes 4
3 10.30. Kommunikáció a gazdával, érzelmek szerepe, együttműködés elősegítése, empátia, helyzetgyakorlatok Dr. Sátori Ágnes 3
4 11.13. Veszteségekkel kapcsolatos gondolkodás, rossz hírek közlése, kommunikáció nehéz helyzetekben, helyzetgyakorlatok Dr. Sátori Ágnes 4
5 11.20. Kommunikációs stílusok általában és az állatorvosi gyakorlatban, konfliktuskezelés, helyzetgyakorlatok Dr. Sátori Ágnes 4
6. 11.27. A tanultak alkalmazása, problémamegoldás – közös vizsga Dr. Sátori Ágnes 1

 

Előadások ideje: péntek, 16:00-19:30

Előadások helye: L. épület 3. emelet, Tanszéki Tárgyaló

Számonkérés: gyakorlati vizsga

Tantárgyfelelős: Dr. Sátori Ágnes Ph.D.

 

Budapest, 2020. szeptember 1.                                                                Dr. Sátori Ágnes Ph.D

                                                                              s.k.

Értékelés leírása

Követelmények: A fakultáció összes előadásán a részvétel kötelező, hiányzás csak igazolt esetben fogadható el. A vizsga anyagát az órákon elhangzottak adják, a vizsga a tanultak gyakorlati alkalmazását teszteli. A vizsga feltétele a terepgyakorlati beszámoló elkészítése.