Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi kommunikáció

Állatorvosi kommunikáció

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Szemeszter a tantervben
Ajánlott: 8-10. félév
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
20
Szak
állatorvos (magyar)
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős és oktató: Dr. Sátori Ágnes

A tantárgy általános célja: Az állatorvosi gyakorlat elképzelhetetlen kommunikációs ismeretek nélkül, legyen szó akár kisállat-praxisról, akár nagyüzemi termelésről, laboratóriumi munkáról, vagy állategészségügyi igazgatásról. Ennek fontosságát a közelmúltban lezajlott EAEVE akkreditáció is kiemelte. Bár mindenki kommunikál, nem mindegy ezt hogyan teszi. A fakultáció célja a hallgatók kommunikációjának fejlesztése, a viselkedés tudatosítása, új gyakorlati ismeretek átadása. Az általános kommunikációs ismeretek (kommunikáció alapjai, kommunikációs modellek, eszközök, stb.) mellett kiemelten foglalkozik az állatorvos, beteg, gazda kapcsolattal, az orvos-beteg kapcsolati modellek szerepével, a verbális és metakommunikáció jelentőségével, értelmezésével. A kurzus záró előadásai olyan speciális területeket is magukban foglalnak, mint az empátia szerepe, az aktív figyelem működése, vagy a „rossz hírek” közlésének technikai sajátosságai. A órákon mindig helyzetgyakorlat segíti a tanultak megértését. A félév végén teendő írásbeli vizsga nem csak a tanult anyag felidézését, de azok gyakorlati alkalmazását is teszteli.

Előtanulmányi követelmények: Társállatok és emberek kapcsolata 1. és 2.

 

Előadások tematikája

ÁLLATORVOSI KOMMUNIKÁCIÓ

2023/2024. tanév I. (őszi) félév

 

  Időpont Téma Előadó Óraszám
1. IX. 16. Tantárgyi követelmények, alapfogalmak, általános ismeretek, helyzetgyakorlatok

Állatorvosi kommunikáció sajátosságai, befolyásoló tényezők, kommunikáció különböző generációk esetében, helyzetgyakorlatok

Kommunikáció a gazdával, érzelmek szerepe, együttműködés elősegítése, empátia, helyzetgyakorlatok

Dr. Sátori Ágnes 10
2. IX. 23. Kommunikáció a gazdával, érzelmek szerepe, együttműködés elősegítése, empátia, helyzetgyakorlatok

Veszteségekkel kapcsolatos gondolkodás, rossz hírek közlése, kommunikáció nehéz helyzetekben, helyzetgyakorlatok

Kommunikációs stílusok általában és az állatorvosi gyakorlatban, konfliktuskezelés, helyzetgyakorlatok

Dr. Sátori Ágnes 10
3. A tanultak alkalmazása, problémamegoldás – közös vizsga Dr. Sátori Ágnes

 

Előadások ideje: Szombat, 9.15 – 17.30

Előadások helye: Zlamál Vilmos előadó

Félévi aláírás/jegy feltétele: az előadásokon való részvétel és sikeres vizsga

Tantárgyfelelős: Dr. Sátori Ágnes PhD.

 

Budapest, 2023. 09. 01.

Dr. Sátori Ágnes PhD

sk.

Értékelés leírása

Követelmények: A fakultáció összes előadásán a részvétel kötelező, hiányzás csak igazolt esetben fogadható el. A vizsga anyagát az órákon elhangzottak adják, a vizsga a tanultak gyakorlati alkalmazását teszteli. A vizsga feltétele a terepgyakorlati beszámoló elkészítése.