Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi kommunikáció

Állatorvosi kommunikáció

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
5
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
20
Szak
állatorvos (magyar)
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Oktató és tárgyfelelős: dr. Sátori Ágnes

Az állatorvosi gyakorlat elképzelhetetlen kommunikációs ismeretek nélkül, legyen szó akár kisállat-praxisról, akár nagyüzemi termelésről, laboratóriumi munkáról, vagy állategészségügyi igazgatásról. Ennek fontosságát a közelmúltban lezajlott EAEVE akkreditáció is kiemelte. Bár mindenki kommunikál, nem mindegy ezt hogyan teszi. A fakultáció célja a hallgatók kommunikációjának fejlesztése, a viselkedés tudatosítása, új gyakorlati ismeretek átadása. Az általános kommunikációs ismeretek (kommunikáció alapjai, kommunikációs modellek, eszközök, stb.) mellett kiemelten foglalkozik az állatorvos, beteg, gazda kapcsolattal, az orvos-beteg kapcsolati modellek szerepével, a verbális és metakommunikáció jelentőségével, értelmezésével. A kurzus záró előadásai olyan speciális területeket is magukban foglalnak, mint az empátia szerepe, az aktív figyelem működése, vagy a „rossz hírek” közlésének technikai sajátosságai. A órákon mindig helyzetgyakorlat segíti a tanultak megértését. A félév végén teendő írásbeli vizsga nem csak a tanult anyag felidézését, de azok gyakorlati alkalmazását is teszteli.

 

Előadások tematikája

Állatorvosi kommunikáció

2021/2022. tanév I. (őszi) félév

 

 

 

Időpont Téma Előadó óraszám
1 09.25. Tantárgyi követelmények, alapfogalmak, általános kommunikációs ismeretek, helyzetgyakorlatok Dr. Sátori Ágnes 4
Állatorvosi kommunikáció sajátosságai, befolyásoló tényezők, kommunikáció különböző generációk esetében, helyzetgyakorlatok Dr. Sátori Ágnes 4
Kommunikáció a gazdával, érzelmek szerepe, együttműködés elősegítése, empátia, helyzetgyakorlatok Dr. Sátori Ágnes 2
2 10.02. Veszteségekkel kapcsolatos gondolkodás, rossz hírek közlése, kommunikáció nehéz helyzetekben, helyzetgyakorlatok Dr. Sátori Ágnes 4
Kommunikációs stílusok általában és az állatorvosi gyakorlatban, konfliktuskezelés, helyzetgyakorlatok Dr. Sátori Ágnes 4
A tanultak alkalmazása, problémamegoldás – egyéni feladatkidolgozás és közös vizsga Dr. Sátori Ágnes 2

 

Előadások ideje: 09.25.: szombat: 10.00 – 19.00; 10.02.: szombat 9.00 – 18.00

Előadások helye: Zlamál Vilmos előadó

Félévi aláírás/jegy feltétele: az előadásokon való részvétel és sikeres vizsga

Tantárgyfelelős: Dr. Sátori Ágnes Ph.D.

 

Budapest, 2021. szeptember 1.

Dr. Sátori Ágnes Ph.D

s.k.

Értékelés leírása

Követelmények: A fakultáció összes előadásán a részvétel kötelező, hiányzás csak igazolt esetben fogadható el. A vizsga anyagát az órákon elhangzottak adják, a vizsga a tanultak gyakorlati alkalmazását teszteli. A vizsga feltétele a terepgyakorlati beszámoló elkészítése.