Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi praxisvezetői tréning

Állatorvosi praxisvezetői tréning

Nyelv
magyar
Kik vehetik fel a tárgyat?

A kurzus leírása

ADATLAP

FAKULTATÍV TANTÁRGYI PROGRAMOK

elkészítéséhez

 

 

ÁTE

A tantárgy indításának időpontja tanév/félév:

 

TANTÁRGYI KÓD:

Tanulmányi Osztály adja ki

 

  1. A tantárgy adatai:

 

Tantárgy neve: Állatorvosi praxisvezetői tréning
Tantárgy neve angolul: Veterinary Practice Leadership Training
Tantárgy típusa: („B” vagy „C”) C
Tantárgy szakterületének besorolása:[1] Egyéb
A tantárgy kreditértéke: (OB határozza meg) 1
Összóraszáma: Elmélet: 5                   Gyakorlat: 10
Meghirdetés féléve, ajánlott időbeli helye a mintatanterv szerint: 8. félévtől
Magyar vagy idegennyelvű képzésben szeretné oktatni: Magyar nyelvű képzésben
A tantárgy mely szakon/szakokon kerül oktatásra: (állatorvos, biológia BSc, MSc) Állatorvos
Előtanulmányi követelmények: Agrárgazdaságtan
A tantárgy számonkérési módja: Szóbeli vizsga
A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: Nincs
Van-e tudomása azonos vagy hasonló tantárgyról az Egyetemen: Nincs

 

  1. A tantárgy oktatásának személyi feltételei:
A tantárgyért felelős tanszék/intézet: Törvényszéki Állatorvostani és Gazdaságtudományi Tanszék
Külső előadó esetében befogadó tanszék neve: Törvényszéki Állatorvostani és Gazdaságtudományi Tanszék
A tantárgy felelőse (csak PhD fokozattal rendelkező lehet)/oktatója: Dr. Ózsvári László
A tantárgy oktatásában részt vevő oktatók: Dr. Gyarmathy Miklós

 

  1. A tantárgy általános célja:

 

A program célja, hogy a vezetői kompetenciákat célzó képzés kitérjen a vezetői szerep alapjain túl a humánerőforrás management elemeinek, elméletének és gyakorlatának (helyzetfüggő vezetés) megértésére. A fakultáció olyan standard vezetési rendszert segít felállítani, melynek alkalmazásával a vezető képes az elvégzendő feladattal kapcsolatban a beosztottak elméleti és gyakorlati felkészültségét objektív módon felmérni, és a beosztottak felkészültségének megfelelően a leghatékonyabb vezetői viselkedést megválasztani.

 


[1] Vadgazdálkodás, Kérődzők egészségtana, Sertésegészségtan, Baromfi-egészségtan, Klinikus állatorvos, Élelmiszerhigiénia és mikrobiológia, Kisemlős- és prémes állat, Genetika- szaporodásbiológia, Laboratóriumi kutatói irány, Járványvédelem, Ló-egészségtan, Állattenyésztéstan, Egyéb