Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi szövettan II.

Állatorvosi szövettan II.

Nyelv
magyar
Jelleg
mandatory
Értékelés
semi-final examination
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
45
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Előadások tematikája

1. hét

Keringési szervek

2. hét

Emésztőszervek

3. hét

Emésztőszervek

4. hét

Emésztőszervek

5. hét

Légzőszervek

6. hét

Légzőszervek. Húgyszervek

7. hét

Húgyszervek

8. hét

Hím nemiszervek

9. hét

Női nemiszervek

10. hét

Endocrin szervek

11. hét

Központi idegrendszer

12. hét

Érzékszervek

13. hét

Kültakaró. Tejmirigy.

14. hét

Madarak szervei

Gyakorlatok tematikája

1. hét

---------------------------------

2. hét

Immunrendszer Nyirokszervek

3. hét

Nyirokszervek

4. hét

Emésztőszervek

5. hét

Emésztőszervek

6. hét

Emésztőszervek

7. hét

Emésztőszervek

8. hét

Légzőszervek. Húgyszervek

9. hét

Hím nemiszervek

10. hét

Női nemiszervek

11. hét

Endocrin szervek
Központi idegrendszer

12. hét

Érzékszervek

13. hét

Kültakaró. Tejmirigy.
Madarak szervei

14. hét

Pótgyakorlat

Vizsgainformáció

 1. A szív felépítése
 2. A szív ingerképző és ingerületvezető rendszere, angioarchitecturája
 3. Az immunfolyamatokban résztvevő sejtek
 4. A lymphocyták ontogenesise,
 5. Az immunválasz mechanizmusa
 6. A lymphoid szövetek csoportosítása, speciális immunrendszerek
 7. A nyiroktüszők szerkezete, primaer és secundaer, solitaer és aggregát nyiroktüszők
 8. A nyirokszervek csoportosítása, dependenciaviszonyok a nyirokszervekben
 9. A thymus szerkezete
 10. A thymus és a nyirokcsomó angioarchitecturája
 11. A nyirokcsomók felépítése
 12. A lép szerkezete általában, léptípusok
 13. A fehér léppulpa szerkezete
 14. A vörös léppulpa szerkezete. A lép angioarchitecturája
 15. A vérnyirokcsomók és a mandulák felépítése
 16. Az ajak és a pofa szerkezete
 17. A kemény és a lágy szájpadlás felépítése
 18. A nyelv szerkezete általában
 19. Nyelvszemölcsök
 20. A fogkorona szerkezete
 21. A foggyökér szerkezete
 22. A fog pulpaállománya. A gingiva szerkezete
 23. A nyálmirigyek általános szerkezete, a parotis felépítése
 24. A glandula submandibularis és a glandula sublingualis
 25. A garat szerkezete
 26. A nyelőcső általános felépítése
 27. A nyelőcső szerkezetének állatfaji sajátosságai
 28. A bendő
 29. A recésgyomor
 30. A levelesgyomor
 31. A gyomor szerkezet általában. Gyomortípusok
 32. Pars proventricularis ventriculi
 33. Cardia ventriculi, pylorus ventriculi
 34. Fundus ventriculi (fénymikroszkópos szerkezet)
 35. A fősejtek és a fedősejtek ultrastructurája
 36. Szegély-enterocyták
 37. Endocrin enterocyták, Paneth sejtek, M-enterocyták
 38. A duodenum felépítése
 39. A jejunum és az ileum szerkezete
 40. A felszívás structuralis vonatkozásai, a bélbolyhok szerkezete
 41. Az immunfehérjék felszívódása
 42. A vastagbél szerkezete
 43. A végbélnyílás felépítése
 44. A máj szerkezete általában, a máj angioarchitecturája
 45. A májlebenyke és a májacinus
 46. A májsejtek szerkezete
 47. A sinusoidok felépítése
 48. Intrahepaticus és extrahepaticus epeutak
 49. Pars exocrina panreatis
 50. Pars endocrina pancreatis
 51. Regio vestibularis nasi, regio respiratoria nasi
 52. Regio olfactoria nasi
 53. A gége és a gégefedő szerkezete
 54. A légcső felépítése
 55. A tüdő interstitiuma, az interalveolaris septum
 56. A bronchusok falának szerkezete
 57. A bronchulusok falának szerkezete
 58. Tüdőlebenyke, tüdőacinus
 59. A ductus alveolaris, a saccus alveolaris és az alveolus falának szerkezete
 60. A vese általános felépítése, interstitiuma, angioarchitecturája
 61. A vesetestecske szerkezete
 62. A juxtaglomerularis apparatus
 63. A portio proximalis
 64. A portio conducens és a portio distalis
 65. A vese elvezető tubulusai
 66. A vesemedence és a húgyvezető
 67. A húgyhólyag szerkezete
 68. A here interstitiuma, a Leydig-féle sejtek
 69. Tubuli seminiferi contorti. A Sertoli sejtek szerkezete
 70. Spermiogen sejtek
 71. Tubuli seminiferi recti, rete testis
 72. A mellékhere felépítése
 73. A funiculus spermaticus felépítése
 74. A ductus deferens szerkezete
 75. A járulékos nemi mirigyek általános szerkezete, az ondóhólyag felépítése
 76. A prostata és a Cowper-mirigy szerkezete
 77. Pars pelvina urethrae
 78. A penis szerkezete
 79. A penis szerkezetének állatfaji sajátosságai
 80. A pars penis urethrae, a glans penis és a praeputium szerkezete
 81. A petefészek általános szerkezete, a petefészek velőállománya
 82. A stroma ovarii szerkezete, a primordialis és a primaer petefészektüsző
 83. A secundaer petefészektüsző
 84. A tertiaer petefészektüsző
 85. Az ovulatio mechanizmusa, a sárgatest kialakulása és szerkezete
 86. A tüszőatresia
 87. A petevezető felépítése és ciklikus változása
 88. A méh szerkezete és ciklikus változása
 89. A cervix uteri felépítése és ciklikus változása
 90. A vagina szerkezete, urethra feminina
 91. Vestibulum vaginae, hymen, clitoris, labia vulvae
 92. A belső elválasztású mirigyek általános jellemzői
 93. Az adenohypophysis felépítése
 94. A neurohypophysis szerkezete
 95. A hypophysis angioarchitecturája
 96. Epiphysis cerebri
 97. A pajzsmirigy felépítése
 98. A mellékpajzsmirigy szerkezete
 99. A mellékvese kéregállománya
 100. A mellékvese velőállománya
 101. A központi idegrendszer burkai
 102. A nagyagy kéregállománya
 103. A nagyagy fehérállománya, barrierek a központi idegrendszerben
 104. A kisagyvelő felépítése
 105. A gerincvelő általános szerkezete, a fehérállomány felépítése
 106. A gerincvelő szürkeállománya
 107. A liquorkeringés morfológiai vonatkozásai
 108. A sclera szerkezete
 109. A cornea szerkezete
 110. A chorioidea szerkezete
 111. A corpus ciliare felépítése
 112. Az iris szerkezete
 113. A pars optica retinae rétegei
 114. A csapok és a pálcikák szerkezete
 115. Pars caeca retinae
 116. A csarnokvíz keletkezése, szerepe, elvezetése
 117. A szemlencse, az üvegtest és a n. opticus
 118. A szemhéj felépítése
 119. A könnymirigy szerkezete, az elvezető könnyutak felépítése
 120. A külső fül
 121. A középső fül
 122. A csontos és a hártyás labirintus
 123. A belső fül, pars statica
 124. A belső fül, pars auditiva
 125. A Corti szerv
 126. A perilympha és az endolympha termelése, elvezetése
 127. A kültakaró szerkezete
 128. A szőr és a szőrtüsző szerkezete
 129. A kültakaró mirigyei
 130. A kültakaró angioarchitecturája és védekező mechanismusa
 131. A tejmirigy szerkezete
 132. A tejutak rendszere
 133. A madarak szerveinek általános jellemzői
 134. A madarak nyirokszerveinek jellemzői, a bursa Fabricii szerkezete
 135. A madarak száj- és garatüregének szervei
 136. A madarak nyelőcsöve és begye
 137. A madarak mirigyes gyomra
 138. A madarak izmos gyomra
 139. A madarak bélcsatornája és cloacája
 140. A madarak mája és hasnyálmirigye
 141. A madarak extrapulmonalis légutai
 142. A madártüdő felépítése a légzsákok szerkezete
 143. A madarak veséje
 144. A madarak hím nemiszerveinek jellegzetességei
 145. A madarak petefészke
 146. A madarak petevezetője, a tojásképzés mechanizmusa
 147. A madarak belső elválasztású mirigyeinek jellemzői
 148. A madarak központi idegrendszerének jellegzetességei
 149. A madarak szemének és fülének jellemzői
 150. A madarak kültakarójának jellegzetességei