Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi szövettan II.

Állatorvosi szövettan II.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
45
Szak
állatorvos (magyar)
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tantárgy képzési célja: a szervek mikroszkópos anatómiai szerkezetének elsajátítása.

A modul célja, hogy részletes ismereteket nyújtson az emlősök és madarak szerveinek szövettani felépítéséről, és megkönnyítse a hallgatók számára a legfontosabb szervek és szövetek szövettani megjelenésének azonosítását. A modul az Állatorvosi szövettan 1. tantárgy  során elsajátított alapvető ismeretekre épít. A szövettan 2. az egyes szerveket a szervrendszerek keretein belül tárgyalja, így ez a tantárgy, mint a szervek mikroszkópos anatómiája, az anatómiához és a kécőbbi kórszövettanhoz nyújt támogatást.

Előadások tematikája

Tantárgyfelelős: Dr. Rácz Bence, egyetemi tanár
  Előadás
1. hét Nyirokszervek
2. hét Nyirokszervek
3. hét Emésztőszervek I-II.
4. hét Emésztőszervek III.
5. hét Légzőszervek
6. hét Húgyszervek
7. hét  Hím nemiszervek
8. hét Női nemiszervek
9. hét Endokrin szervek
10. hét Húsvéti szünet
11. hét  Központi idegrendszer
12. hét Érzékszervek I.
13. hét Érzékszervek II.
14. hét Kültakaró. Tejmirigy.
15. hét Madarak szervei 

Gyakorlatok tematikája

Gyakorlatvezetők:

Halasy Katalin

Heinzlmann Andrea

Kapiller Mátyás

Rácz Bence

 

Hét GYAKORLAT
1. hét Általános ismertetés
2. hét Vérerek, Nyirokszervek
3. hét Emésztőszervek
4. hét Emésztőszervek
5. hét  Emésztőszervek
6. hét Emésztőszervek
7. hét Légzőszervek. Húgyszervek
8. hét  Hím nemi szervek
9. hét  Női nemi szervek
10. hét tavaszi szünet
11. hét Endocrin szervek
12. hét Központi idegrendszer 
13. hét Látószerv
14. hét Kültakaró. Tejmirigy 
15. hét Madarak szervei pótgyakorlat

 

Értékelés leírása

Az aláírás megszerzésének feltételei: kötelező részvétel az Állatorvosi szövettan 2. gyakorlatokon (jelenléti ív). Maximális óraszámú hiányzás: 6 gyakorlati óra. Az előadások látogatása kötelező.

Vizsgainformáció

A vizsga két részből áll: 1. elméleti rész; 2. gyakorlati rész
Elméleti rész: A hallgatók a félév során megkapják a tételsort. A szóbeli vizsga alternatívájaként UniPoll számítógépes vizsga-számonkérés van. Ebben az esetben minden vizsga körülbelül 60 kérdésből áll. A vizsga ezen része az előadáson elhangzott kérdésekből áll (feleletválasztós, párosítós, kitöltős, rövid esszé kérdések, amelyek mind az előadás-, mind pedig a gyakorlati anyagon alapulnak).
Gyakorlati rész: a vizsgázók kettő darab szövettani metszetet kapnak a vizsgán. Ezeken fel kell ismerniük a szövettani festést és a szervet a látott mikroszkópos kép alapján, továbbá be kell mutatniuk az adott szervre jellemző legfontosabb szerkezeti elemeket és ezek elméleti jelentőségét. A szervek mikroszkópos ismertetését alaposan és bőségesen ki kell fejteni a megfelelő kifejezésekkeli. A magyar, latin vagy nemzetközi szaknevek, szakkifejezések és értékek használata elvárt.
A két elméleti kérdésre és a két metszetre a hallgatók 4 részpontot kapnak. A vizsga végső jegye egy átlag. Fontos azonban megjegyezni, hogy ha az egyik részjegy elégtelen (1. osztályzat), akkor a vizsga végső jegye (függetlenül a többi jobb jegytől) automatikusan elégtelen. Ha valaki 1/2 részjegyet kap (elégtelen és elégséges között) (és a többi jegy jobb), a végső jegy mindig csak elégséges (2-es jegy).
(frissítve: 2023.04.)