Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi toxikológia

Állatorvosi toxikológia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
4
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
30
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

 

ÁLLATORVOSI TOXIKOLÓGIA tantárgy

Követelményrendszere

2018/2019. tanév

 

A toxikológia 1 féléves tantárgy. A tárgy ismeretanyagát heti 2 órában oktatjuk.

 

A VIZSGA KÖVETELMÉNYEI

Vizsgát tehet minden olyan hallgató, aki részére a félév teljesítését a tanszékvezető az indexben aláírásával igazolta, továbbá gyógyszertanból (mint előtanulmányi feltétel) sikeres vizsgát tett.

A vizsga írásbeli.

A vizsga anyaga:

A félévben az előadásokon leadásra került anyagok, illetve az ehhez kapcsolódó, a honlapra feltett tananyagrészek.

A vizsga menete:

A vizsga írásbeli teszt. A teljes vizsgaidőszak alatt erre legalább hat különböző időpontot biztosítunk. A teszt időpontjait a vizsgaidőszakot megelőzően, az évfolyamot képviselő hallgatóval egyeztetve jelöljük ki. Az eredmény kihirdetése a megírást követően legkésőbb egy nappal megtörténik. Az eredmények a tanszéki honlapon és a Neptun-rendszerben tekinthetők meg.

A vizsga értékelése:

A vizsgán nyújtott teljesítmény alapján a hallgató érdemjegyet kap (1-5), amit bevezetünk az indexébe. A vizsga 60%, illetve ez alatti pontszám esetén elégtelen, az elégségeshez szükséges a helyes válaszok legalább 60,5% aránya. A vizsgahalasztás és pótvizsga (UV) rendje megegyezik a kari TVSZ.-ben előírtakkal. Egy vizsgaidőszakban a tárgyból három alkalommal lehet vizsgázni.

 

Ajánlott irodalom:
Plumlee, K.H.: Clinical veterinary toxicology. Mosby, St. Louis, 2003.
Gupta, R.C.: Veterinary toxicology, basic and clinical principles. Elsevier, Oxford, 2007.
Lehel J.-Vetter J.: Növényi eredetű méreganyagok és mérgezések állatokban. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgáltató Kft., Budapest, 2008.
Timbrel, J.A.: Principles of biochemical toxicology. Taylor and Francis, London, 1994.
Osweiler, G.D.: Toxicology, Williams and Wilkins, London, 1996.
Gfeller, W.-Messioner, S.P.: Handbook of small animal toxicology and poisonings. Mosby, London, 1998.
Roder, J.D.: Veterinary toxicology. Butterworth-Heinemann, 2001.
Budapest, 2018. 08. 29.

 

 

_________________________                                            _________________________

Dr. Gálfi Péter                                                             Dr. Jerzsele Ákos

tanszékvezető egyetemi tanár                                                         egyetemi docens

 

 

Előadások tematikája

Toxikológia előadások tematikája

2017/2018. tanév I. félév

Előadások időpontja: szerda   815-1000

1. hét

szept. 12.

Toxikológiai alapfogalmak, a mérgezések okai. A mérgek sorsa a szervezetben. Toxikus hatások és a szervezet válaszreakciói, rejtett méreghatások.

Dr. Jerzsele Ákos

2. hét

szept. 19.

A méreghatást befolyásoló tényezők. A mérgezés diagnózisa, a mérgezett állatok gyógykezelésének általános irányelvei, antidotumok.

Dr. Jerzsele Ákos

3. hét

szept. 26.

Etilénglikol-mérgezés

Dr. Jerzsele Ákos

4. hét

okt. 3.

Gyógyszerek okozta mérgezések

Dr. Veres Adrienn Mercédesz

5. hét

okt. 10

Peszticidek I. Rodenticidek

Dr. Jerzsele Ákos

6. hét

okt. 17.

Peszticidek II. Inszekticidek

Dr. Karancsi Zita

7. hét

okt. 24.

Peszticidek III. Herbicidek, molluskicidek, fungicidek

Dr. Gere Erzsébet

8. hét

okt. 31.

Fémmérgezések I. Higany, ólom, arzén-mérgezés

Fémmérgezések II. Szelén-, vas-, réz- és cinkmérgezés

Dr. Gere Erzsébet

9. hét

nov. 7.

Takarmány okozta mérgezések (NaCl, karbamid, nitrát-nitrit, ionophorok)

Dr. Csikó György

10. hét

nov. 14.

Ipari eredetű mérgezések (kadmium, fluorid, PCB-k, dioxinok)

Háztartási anyagok okozta mérgezések I.: savak, lúgok, detergensek, parfümök

Dr. Kővágó Csaba

11. hét

nov. 21.

Mérgező gázok okozta toxikózisok

Dr. Csikó György

12. hét

nov. 28.

Mikotoxinok toxikológiai megítélése

Dr. Csikó György

13. hét

dec. 5

Növényi eredetű mérgezések (vadon termő és termesztett növények)

Szobanövények okozta mérgezések

Dr. Farkas Orsolya

14. hét

dec. 12.

Állati eredetű mérgezések

Dr. Kővágó Csaba

Budapest, 2018. 08. 29.

 Prof. Dr. Gálfi Péter

         tanszékvezető egyetemi tanár

Vizsgainformáció

ÁLLATORVOSI TOXIKOLÓGIA tantárgy

Követelményrendszere

2017/2018. tanév

 

A toxikológia 1 féléves tantárgy. A tárgy ismeretanyagát heti 2 órában oktatjuk.

A tanulmányi és vizsgaszabályzat alapján az előadásokon való részvétel kötelező. Az előadásokról legfeljebb 3 igazolatlan távollét fogadható el.

 

A VIZSGA KÖVETELMÉNYEI

Vizsgát tehet minden olyan hallgató, aki részére a félév teljesítését a tanszékvezető az indexben aláírásával igazolta, továbbá gyógyszertanból (mint előtanulmányi feltétel) sikeres vizsgát tett.

A vizsga írásbeli.

A vizsga anyaga:

A félévben az előadásokon leadásra került anyagok, illetve az ehhez kapcsolódó, a honlapra feltett tananyagrészek.

A vizsga menete:

A vizsga írásbeli teszt. A teljes vizsgaidőszak alatt erre legalább hat különböző időpontot biztosítunk. A teszt időpontjait a vizsgaidőszakot megelőzően, az évfolyamot képviselő hallgatóval egyeztetve jelöljük ki. Az eredmény kihirdetése a megírást követően legkésőbb egy nappal megtörténik. Az eredmények a tanszéki honlapon és a tanszéki hirdetőtáblán tekinthetők meg.

A vizsga értékelése:

A vizsgán nyújtott teljesítmény alapján a hallgató érdemjegyet kap (1-5), amit bevezetünk az indexébe. A vizsga 50%, illetve ez alatti pontszám esetén elégtelen. A vizsgahalasztás és pótvizsga (UV) rendje megegyezik a kari TVSZ.-ben előírtakkal, azaz egy halasztás lehetséges, további halasztás esetén a vizsga pótvizsgaként tekintendő. Egy vizsgaidőszakban a tárgyból három alkalommal lehet vizsgázni.

 

Ajánlott irodalom:
Plumlee, K.H.: Clinical veterinary toxicology. Mosby, St. Louis, 2003.
Gupta, R.C.: Veterinary toxicology, basic and clinical principles. Elsevier, Oxford, 2007.
Lehel J.-Vetter J.: Növényi eredetű méreganyagok és mérgezések állatokban. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgáltató Kft., Budapest, 2008.
Timbrel, J.A.: Principles of biochemical toxicology. Taylor and Francis, London, 1994.
Osweiler, G.D.: Toxicology, Williams and Wilkins, London, 1996.
Gfeller, W.-Messioner, S.P.: Handbook of small animal toxicology and poisonings. Mosby, London, 1998.
Roder, J.D.: Veterinary toxicology. Butterworth-Heinemann, 2001.
Budapest, 2017. 08. 29.

 

 

_________________________                                            _________________________

Dr. Gálfi Péter                                                             Dr. Jerzsele Ákos

tanszékvezető egyetemi tanár                                                         egyetemi docens