Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi toxikológia

Állatorvosi toxikológia

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
4
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
30
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Az Állatorvosi Toxikológia tantárgy keretein belül a hallgatók megismerkednek az állatorvosi praxisban leggyakrabban előforduló mérgezések okaival, tüneteivel, diagnosztikájával, gyógykezelésével és kórjóslatával. Az oktatás során nagy hangsúlyt fektetünk a mérgezések felismerésével és sikeres kezelésével kapcsolatos “first day skill”-ek átadására. Kiemelten kezeljük az egyes állatfajok eltérő érzékenységét a különböző mérgező anyagokkal szemben, valamint a specifikus antidótumok és azok helyes dózisának megtanítását.

Előadások tematikája

Toxikológia előadások tematikája

2021/2022. tanév I. félév

Előadások időpontja:  kedd 815-1000                 Magyary-Kossa előadó

 

1. hét

szept. 14.

Toxikológiai alapfogalmak, a mérgezések okai. A mérgek sorsa a szervezetben. Toxikus hatások és a szervezet válaszreakciói, rejtett méreghatások.

Dr. Jerzsele Ákos

2. hét

szept. 21.

A méreghatást befolyásoló tényezők. A mérgezés diagnózisa, a mérgezett állatok gyógykezelésének általános irányelvei, antidotumok.

Dr. Jerzsele Ákos

3. hét

szept. 28.

Etilénglikol-mérgezés

Dr. Jerzsele Ákos

4. hét

okt. 5.

Gyógyszerek okozta mérgezések

Dr. Veres Adrienn Mercédesz

5. hét

okt. 12.

Peszticidek I. Rodenticidek

Dr. Jerzsele Ákos

6. hét

okt. 19.

Peszticidek II. Inszekticidek, molluskicidek

Dr. Farkas Orsolya

7. hét

okt. 26.

Peszticidek III. Herbicidek, fungicidek

Dr. Gere Erzsébet

8. hét

nov. 2.

Fémmérgezések I. Higany, ólom, arzén-mérgezés

Fémmérgezések II. Szelén-, vas-, réz- és cinkmérgezés

Dr. Gere Erzsébet

9. hét

nov. 9.

Takarmány okozta mérgezések (NaCl, karbamid, nitrát-nitrit, ionofórok)

Dr. Csikó György

10. hét

nov. 16.

Ipari eredetű mérgezések (kadmium, fluorid, PCB-k, dioxinok)

Háztartási anyagok okozta mérgezések: savak, lúgok, detergensek, parfümök

Dr. Kővágó Csaba

11. hét

nov. 23.

Mérgező gázok okozta toxikózisok

Dr. Csikó György

12. hét

nov. 30.

Mikotoxinok toxikológiai megítélése

Dr. Somogyi Zoltán

13. hét

dec. 7.

Növényi eredetű mérgezések (vadon termő és termesztett növények)

Dr. Farkas Orsolya

14. hét

dec. 14.

Állati eredetű mérgezések

Dr. Kővágó Csaba

Budapest, 2021. 09. 06.

Dr. Jerzsele Ákos

tanszékvezető egyetemi docens

Értékelés leírása

ÁLLATORVOSI TOXIKOLÓGIA tantárgy

Követelményrendszere

2021/2022. tanév

A toxikológia 1 féléves tantárgy. A tárgy ismeretanyagát heti 2 órában oktatjuk.

A tanulmányi és vizsgaszabályzat alapján az előadásokon való részvétel kötelező. Az előadásokról legfeljebb 3 igazolatlan távollét fogadható el. (Igazodva a mindenkori járványvédelmi előírásokhoz.)

 

A VIZSGA KÖVETELMÉNYEI

Vizsgát tehet minden olyan hallgató, aki részére a félév teljesítését a tanszékvezető az indexben aláírásával igazolta, továbbá Állatorvosi gyógyszertan I. és II. tantárgyból (mint előtanulmányi feltétel) sikeres vizsgát tett.

A vizsga írásbeli.

A vizsga anyaga:

A félévben az előadásokon leadásra került anyagok, illetve az ehhez kapcsolódó, a honlapra feltett tananyagrészek.

A vizsga menete:

A vizsga írásbeli teszt, amelyen indexszel együtt kell megjelenni. A teljes vizsgaidőszak alatt erre legalább hat különböző időpontot biztosítunk. A teszt időpontjai a vizsgaidőszakot megelőzően kerülnek kihirdetésre. Az eredmény kihirdetése a megírást követően legkésőbb három munkanapot követően megtörténik.

A vizsga értékelése:

A vizsgán nyújtott teljesítmény alapján a hallgató érdemjegyet kap (1-5), amit bevezetünk az indexébe. A vizsgahalasztás és pótvizsga (UV) rendje megegyezik a kari TVSZ-ben előírtakkal, azaz egy halasztás lehetséges, további halasztás esetén a vizsga pótvizsgaként tekintendő. Egy vizsgaidőszakban a tárgyból három alkalommal lehet vizsgázni.

 

Az érdemjegyek alakulása:

Jeles (5) – 90% <

Jó (4) – 80% <

Közepes (3) – 70% <

Elégséges (2) – 60% <

Elégtelen (1) – 60% ≥

 

Ajánlott irodalom:
Plumlee, K.H.: Clinical veterinary toxicology. Mosby, St. Louis, 2003.
Gupta, R.C.: Veterinary toxicology, basic and clinical principles. Elsevier, Oxford, 2007.
Lehel J.-Vetter J.: Növényi eredetű méreganyagok és mérgezések állatokban. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgáltató Kft., Budapest, 2008.
Timbrel, J.A.: Principles of biochemical toxicology. Taylor and Francis, London, 1994.
Osweiler, G.D.: Toxicology, Williams and Wilkins, London, 1996.
Gfeller, W.-Messioner, S.P.: Handbook of small animal toxicology and poisonings. Mosby, London, 1998.
Roder, J.D.: Veterinary toxicology. Butterworth-Heinemann, 2001.
Budapest, 2021. 08. 24.

 

 

_________________________

Dr. Jerzsele Ákos

tanszékvezető, egyetemi docens