Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Angol állatorvosi szaknyelv 1

Angol állatorvosi szaknyelv 1

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
1
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tárgy felvételének előfeltétele: minimum középfokú (B2 szintű) angol nyelvtudás írásban és szóban is!

A tárgy rövid leírása:

A már megszerzett nyelvi készségek megőrzése, illetve azok továbbfejlesztése mellett kezdettől fogva – és egyre növekvő arányban – szerepet kap az állatorvosi szaknyelv és a tudomány nyelvének elsajátítása írott és hallott szaknyelvi szövegek feldolgozásán keresztül. A tárgy összesen 6, egymásra épülő féléves modulból áll, de nem kötelező mind a 6 félévben felvenni. A kurzuson megszerzett tudás birtokában (ideális esetben a 6. elvégzett félév után) a hallgatók jó eséllyel sikeres felsőfokú szakmai nyelvvizsgát tehetnek.

Gyakorlatok tematikája

Megjegyzés: A szemináriumok a szorgalmi időszak 2. hetében kezdődnek.

2. hét: subjects in veterinary education (vocabulary building)

3. hét: Training as a veterinary surgeon (listening comprehension); Animals and birds (vocabulary building)

4. hét: Veterinary science- serving the health and well-being of animals and humans alike (listening comprehension, speaking) 

5. hét: Domestic animals (vocabulary building); Describing a veterinary practice (listening comprehension)

6. hét: Test 1; Cats (listening comprehension, speaking) 

7. hét: Levels of organization, Taxonomic classification (vocabulary building, speaking), Phylum Chordata (vocabulary building, speaking)

8. hét: Zoo dentist (listening comprehension, speaking); An introduction to anatomy (vocabulary building)

9. hét: Describing shapes (vocabulary building, speaking)

10. hét: External anatomy of the horse (vocabulary building); Grooming (reading comprehension)

11. hét: Test 2; Treating farm animals (listening comprehension)

12. hét: External anatomy of the dog (vocabulary building); Dog basics (reading comprehension, speaking)

13. hét: Working dogs (listening comprehension, speaking); End-of-term revision

14. hét: Test 3; Course evaluation

Értékelés leírása

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a szemináriumokon való részvétel (maximum 2 hiányzás megengedett), a heti írásbeli számonkérések (rövid szódolgozatok), valamint 2 félévközi, illetve 1 félévvégi zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése, továbbá szóbeli beszámoló megtartása egy szabadon választott tudományos ismeretterjesztő cikk alapján.

További elvárások:

Aktív részvétel a szemináriumokon

Házi feladatok hiánytalan elkészítése

jeles: 90-100%

jó: 80-89%

közepes: 70-79%

elégséges: 60-69%

elégtelen: 0-59%