Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Angol állatorvosi szaknyelv 3

Angol állatorvosi szaknyelv 3

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
gyakorlati jegy + beszámoló
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
1
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tárgy felvételének előfeltétele: Állatorvosi angol szaknyelv 2.

 

A tárgy rövid leírása: 

A már megszerzett nyelvi készségek megőrzése, illetve azok továbbfejlesztése mellett kezdettől fogva – és egyre növekvő arányban – szerepet kap az állatorvosi szaknyelv és a tudomány nyelvének elsajátítása írott és hallott szaknyelvi szövegek feldolgozásán keresztül. A tárgy összesen 6, egymásra épülő féléves modulból áll, de nem kötelező mind a 6 félévben felvenni. A kurzuson megszerzett tudás birtokában (ideális esetben a 6. elvégzett félév után) a hallgatók jó eséllyel sikeres felsőfokú szakmai nyelvvizsgát tehetnek.

Gyakorlatok tematikája

Megjegyzés: A szemináriumok a szorgalmi időszak 2. hetében kezdődnek.

2. hét: Anatomy and physiology of the urinary system and related disorders (vocabulary building)

3. hét: Anatomy and physiology of the urinary system and related disorders (reading comprehension, speaking, writing)

4. hét: Presentation skills (listening comprehension, speaking)

5. hét: Presentation skills (speaking, vocabulary building)

6. hét: Test 1; Anatomy and physiology of the nervous system and related disorders (vocabulary building, speaking, listening comprehension)

7. hét: Anatomy and physiology of the nervous system and related disorders (vocabulary building, reading comprehension)

8. hét: Anatomy and physiology of the nervous system and related disorders (vocabulary building); Anatomy and physiology of the sense organs and related disorders (vocabulary building)

9. hét: Anatomy and physiology of the sense organs and related disorders (listening comprehension)

10. hét: Anatomy and physiology of the sense organs and related disorders (speaking, vocabulary building)

11. hét: Test 2; Anatomy and physiology of the integumentary system and related disorders (vocabulary building, reading comprehension)

12.hét: Anatomy and physiology of the integumentary system and related disorders (speaking, listening comprehension)

13. hét: Anatomy and physiology of the integumentary system and related disorders (vocabulary building)

14. hét: End-of-term revision

15. hét: Test 3; Course evaluation

Értékelés leírása

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a szemináriumokon való részvétel (maximum 2 hiányzás megengedett), a heti írásbeli számonkérések (rövid szódolgozatok), valamint 2 félévközi, illetve 1 félévvégi zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése, továbbá egy 10-15 perces prezentáció megtartása választott téma alapján.

További elvárások:

Aktív részvétel a szemináriumokon

Házi feladatok hiánytalan elkészítése

jeles: 90-100%

jó: 80-89%

közepes: 70-79%

elégséges: 60-69%

elégtelen: 0-59%