Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Angol állatorvosi szaknyelv 4

Angol állatorvosi szaknyelv 4

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
gyakorlati jegy + beszámoló
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
1
Gyakorlat óraszám / félév
26
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A már megszerzett nyelvi készségek megőrzése, illetve azok továbbfejlesztése mellett kezdettől fogva – és egyre növekvő arányban – szerepet kap az állatorvosi szaknyelv és a tudomány nyelvének elsajátítása írott és hallott szaknyelvi szövegek feldolgozásán, illetve állatorvos-gazdi szerepjátékokon keresztül. A tárgy összesen 6, egymásra épülő féléves modulból áll, de nem kötelező mind a 6 félévben felvenni. A kurzuson megszerzett tudás birtokában (ideális esetben a 6. elvégzett félév után) a hallgatók jó eséllyel sikeres felsőfokú szakmai nyelvvizsgát tehetnek.

Gyakorlatok tematikája

1. hét Endocrine system
2. hét Endocrine system
3. hét Endocrine system
4. hét Endocrine system
5. hét Endocrine system
6. hét Endocrine system, Sense organs
7. hét Sense organs
8. hét TEST 1, Sense organs
9. hét Sense organs
10. hét Sense organs, Integumentary system
11. hét Integumentary system
12.hét Integumentary system
13.hét Integumentary system
14. hét TEST 2, Integumentary system, Course evaluation

Értékelés leírása

Számonkérés módja:egy félévközi és egy félév végi ZH, valamint egy prezentáció

Értékelés módja:Gyakorlati jegy

 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 1) rendszeres óralátogatás, aktív részvétel az órákon 2) a zárthelyi dolgozatokon minimum 60%-os eredmény elérése 3) egy 8-10 perces prezentáció megtartása egy választott téma alapján 4) egy absztrakt megírása 200-250 szó terjedelemben 5) a házi feladatok maradéktalan elkészítése

Vizsgainformáció

Vizsga nincs.