Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Angol állatorvosi szaknyelv 5

Angol állatorvosi szaknyelv 5

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
gyakorlati jegy + beszámoló
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
1
Gyakorlat óraszám / félév
28
Szak
állatorvos (magyar)
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Rövid leírás: A már megszerzett nyelvi készségek megőrzése, illetve azok továbbfejlesztése mellett kezdettől fogva – és egyre növekvő arányban – szerepet kap az állatorvosi szaknyelv és a tudomány nyelvének elsajátítása írott és hallott szaknyelvi szövegek feldolgozásán keresztül. Szintén nagy hangsúlyt kap a prezentációs készségek fejlesztése is, melynek során a hallgatók elsajátítják a tudományos előadásmódot. Állatorvosi szakcikkek összefoglalójának elkészítésén, illetve az absztraktíráson keresztül pedig az írott tudományos diskurzusba kapnak betekintést hallgatóink. A tárgy összesen hat, egymásra épülő féléves modulból áll, ám nem kötelező mind a hat félévet teljesíteni. A kurzusokon megszerzett tudás birtokában (ideális esetben a 6. elvégzett félév után) a hallgatók jó eséllyel sikeres felsőfokú szakmai nyelvvizsgát tehetnek.

Az Angol állatorvosi szaknyelv 5 kurzus során követelmény egy prezentáció megtartása párokban egy választott szervrendszerhez kapcsolódóan.

Szükséges előtanulmányok: Angol állatorvosi szaknyelv 4

Értékelés leírása

Az értékelés rendszere:

jeles: 90-100%

jó: 80-89%

közepes: 70-79%

elégséges: 60-69%

elégtelen: 0-59%

Vizsgainformáció

Vizsga nincs.