Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Angol állatorvosi szaknyelv 6

Angol állatorvosi szaknyelv 6

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
gyakorlati jegy + beszámoló
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
1
Gyakorlat óraszám / félév
26
Szak
állatorvos (magyar)
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A már megszerzett nyelvi készségek megőrzése, illetve azok továbbfejlesztése mellett kezdettől fogva – és egyre növekvő arányban – szerepet kap az állatorvosi szaknyelv és a tudomány nyelvének elsajátítása írott és hallott szaknyelvi szövegek feldolgozásán, illetve állatorvos-gazdi szerepjátékokon keresztül. A tárgy összesen 6, egymásra épülő féléves modulból áll, de nem kötelező mind a 6 félévben felvenni. A kurzuson megszerzett tudás birtokában (ideális esetben a 6. elvégzett félév után) a hallgatók jó eséllyel sikeres felsőfokú szakmai nyelvvizsgát tehetnek.

Gyakorlatok tematikája

1. hét Dealing with the patient
2. hét Dealing with the patient
3. hét Mental health disorders in animals
4. hét Mental health disorders in animals
5. hét Animal welfare
6. hét Animal welfare
7. hét Animal welfare
8. hét Animal welfare, The welfare of veterinarians
9. hét The welfare of veterinarians
10. hét Traditional vs alternative medicine
11. hét Traditional vs alternative medicine
12.hét Traditional vs alternative medicine, Research
13.hét Research
14. hét Research, Course evaluation

Értékelés leírása

Számonkérés módja:írásbeli beszámoló egy választott témában

Értékelés módja:Gyakorlati jegy

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 1) rendszeres óralátogatás, aktív részvétel az órákon 2) a házi feladatok maradéktalan elkészítése 3) egy 600-800 szavas esszé megírása egy választott téma alapján