Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Angol állatorvosi szaknyelv 2

Angol állatorvosi szaknyelv 2

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
1
Gyakorlat óraszám / félév
26
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A már megszerzett nyelvi készségek megőrzése, illetve azok továbbfejlesztése mellett kezdettől fogva – és egyre növekvő arányban – szerepet kap az állatorvosi szaknyelv és a tudomány nyelvének elsajátítása írott és hallott szaknyelvi szövegek feldolgozásán, illetve állatorvos-gazdi szerepjátékokon keresztül. A tárgy összesen 6, egymásra épülő féléves modulból áll, de nem kötelező mind a 6 félévben felvenni. A kurzuson megszerzett tudás birtokában (ideális esetben a 6. elvégzett félév után) a hallgatók jó eséllyel sikeres felsőfokú szakmai nyelvvizsgát tehetnek.

Gyakorlatok tematikája

1. hét Systems of the mammalian body
2. hét Systems of the mammalian body, Musculoskeletal system
3. hét Musculoskeletal system
4. hét Musculoskeletal system
5. hét TEST 1, Musculoskeletal system
6. hét Musculoskeletal system, Cardiovascular system
7. hét Cardiovascular system
8. hét Cardiovascular system
9. hét TEST 2, Cardiovascular system
10. hét Cardiovascular system, Digestive system
11. hét Digestive system
12.hét Digestive system
13.hét Digestive system
14. hét TEST 3, Digestive system, Course evaluation

Értékelés leírása

Számonkérés módja: két félévközi és egy félév végi zh

Értékelés módja:gyakorlati jegy

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 1) rendszeres óralátogatás, aktív részvétel az órákon 2) a zárthelyi dolgozatokon minimum 60%-os eredmény elérése 3) a házi feladatok maradéktalan elkészítése

Vizsgainformáció

Vizsga nincs.