Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Angol nyelvvizsga-előkészítő

Angol nyelvvizsga-előkészítő

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
aláírás
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Gyakorlat óraszám / félév
56
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A hallgatók nyelvi készségeinek (írásbeli, szóbeli, olvasott-, illetve hallott szövegértés) angol középfokú (B2 szintű) nyelvvizsga szintre fejlesztése, a tanulói autonómia erősítése.

FONTOS!

A nyelvvizsgával nem rendelkező állatorvostan hallgatóknak az első 6 félév során 4 félévvégi aláírást kell megszerezniük idegen nyelvből, biológus BSc hallgatóknak pedig az első 4 félév során 3 félévvégi aláírást kell megszerezniük idegen nyelvből.

Gyakorlatok tematikája

Megjegyzések:

A heti tematikát a szintfelmérő alapján beosztott hallgatók tudásszintjének, valamint a választott nyelvvizsga követelményeinek fényében határozzuk meg minden egyes csoport esetében.

Értékelés leírása

A minősített aláírás megszerzésének feltétele a szemináriumokon való részvétel (maximum 4 hiányzás megengedett), a heti írásbeli számonkérések, valamint 1 félévközi, illetve 1 félévvégi zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése.

További elvárások:

Aktív részvétel a szemináriumokon

Házi feladatok hiánytalan elkészítése

kiválóan megfelelt: 80-100%

megfelelt: 60-79%

nem megfelelt: 0-59%

Vizsgainformáció

Vizsga nincs.