Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Angol nyelvvizsga-előkészítő

Angol nyelvvizsga-előkészítő

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
aláírás
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Gyakorlat óraszám / félév
52
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A hallgatók nyelvi készségeinek (írásbeli, szóbeli, olvasott-, illetve hallott szövegértés) angol középfokú (B2 szintű) nyelvvizsga szintre fejlesztése, a tanulói autonómia erősítése.

Gyakorlatok tematikája

A heti tematikát a szintfelmérő alapján beosztott hallgatók tudásszintjének, valamint a választott nyelvvizsga követelményeinek fényében határozzuk meg minden egyes csoport esetében.

Értékelés leírása

 

Számonkérés módja:szódolgozat, egy félévközi és egy félév végi ZH

Értékelés módja:Minősített aláírás

A minősített aláírás megszerzésének feltétele a szemináriumokon való részvétel, a heti írásbeli számonkérések, valamint 1 félévközi, illetve 1 félévvégi zárthelyi dolgozat sikeres (minimum 60%) teljesítése.
További elvárások:
Aktív részvétel a szemináriumokon
Házi feladatok hiánytalan elkészítése

Vizsgainformáció

Vizsga nincs.