Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Angol szaknyelv biológus BSc hallgatók számára 3

Angol szaknyelv biológus BSc hallgatók számára 3

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
gyakorlati jegy + beszámoló
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A biológus szaknyelv szókincse
+kiejtés; a folyamatos beszéd, az élőnyelv intonációja
+szókincsbővítés
A szaknyelvben gyakran használt nyelvtani szerkezetek gyakorlása
Szakcikkek feldolgozása szövegértési feladatok, fordítás, illetve szóbeli összefoglalás/beszámoló formájában
A szakdolgozathoz szükséges cikkek, szakkönyv részletek feldolgozása.
Angol nyelvű Abstract írásának szabályai
Hallásutáni értés fejlesztése
+audio- és videofelvételek
Szóbeli összefoglalók, hozzászólások, prezentációk gyakorlása
Grafikonok és táblázatok ismertetése
Jegyzetelés

 

Értékelés leírása

Pass mark: 60 %
Az aláírás feltétele: a cikkismertetések, kiselőadások megtartása,a számonkérő- és a zárthelyi dolgozatokon elért legalább 51 %-os eredmény, otthon elkészített írásbeli munka