Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Angol szaknyelv biológus BSc hallgatók számára 4

Angol szaknyelv biológus BSc hallgatók számára 4

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
gyakorlati jegy + beszámoló
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Gyakorlat óraszám / félév
26
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A már megszerzett nyelvi készségek megőrzése, illetve azok továbbfejlesztése mellett kezdettől fogva – és egyre növekvő arányban – szerepet kap a biológia és a tudomány nyelvének elsajátítása írott és hallott szaknyelvi szövegek feldolgozásán, prezentáláson, esszék írásán, illetve szakmai vitákon keresztül. A tárgy összesen 4, egymásra épülő féléves modulból áll, de nem kötelező mind a 4 félévben felvenni.

Gyakorlatok tematikája

1. hét Saying numbers, and talking about graphs and charts
2. hét Saying numbers, and talking about graphs and charts
3. hét Saying numbers, and talking about graphs and charts
4. hét Saying numbers, and talking about graphs and charts; Evolution
5. hét Evolution
6. hét Evolution
7. hét TEST 1, Evolution
8. hét Evolution; Animal intelligence
9. hét Animal intelligence
10. hét Animal intelligence
11. hét Animal intelligence
12.hét Animal intelligence
13.hét Animal intelligence
14. hét TEST 2, Course evaluation

Értékelés leírása

Számonkérés módja:egy félév közi és egy félév végi zh,valamint egy 8-10 perces szóbeli beszámoló

Értékelés módja:gyakorlati jegy

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 1) rendszeres óralátogatás, aktív részvétel az órákon 2) a házi feladatok maradéktalan elkészítése 3) egy 8-10 perces prezentáció megtartása egy választott témában 4) a zárthelyi dolgozatokon minimum 60%-os eredmény elérése