Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Angol szaknyelv biológus BSc hallgatók számára 4

Angol szaknyelv biológus BSc hallgatók számára 4

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
gyakorlati jegy + beszámoló
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A biológus szaknyelv szókincse
+kiejtés /különös tekintettel a latin, illetve latin eredetű szavak kiejtésére
+szókincsbővítés
A szaknyelvben gyakran használt nyelvtani szerkezetek gyakorlása
Biológiai, környezetvédelmi, ökológiai, természetvédelmi, etológiai szakszövegek feldolgozása szövegértési feladatok, illetve fordítás útján
+szakcikkek, szakkönyv részletek
Hallásutáni értés fejlesztése
+audio- és videofelvételek
Az angol nyelvű összefoglaló és/vagy az angol nyelvű európai (EU) önéletrajz írásának, és/vagy az előadások, felszólalások nyelvezetének sajátosságai, szabályai

 

Gyakorlatok tematikája

2. hét: Introduction to the course; how to give presentations (listening comprehension, formal expressions)

3. hét: The language of taxonomy, animal phyla, Chordata (vocabulary building)

4. hét: Cells, systems, organs and functions (speaking, vocabulary building)

5. hét: Revision and vocabulary practice; rabies (reading and discussion)

6. hét: Test 1; numerical expressions (focus on precise language use)

7. hét: Bacteria;describing shapes (reading and vocabulary building)

8. hét: Data presentation: describing graphs and charts (focus on precise language use)

9. hét: Revision and vocabulary practice 2; Cheetahs (listening comprehension and reading)

10. hét: Test 2; A tree that changed history (extensive reading)

11. hét: Social insects (reading and discussion)

12. hét: Environment and conservation (vocabulary building and discussion)

13. hét: The perfect swarm (extensive listening and vocabulary building)

14. hét: Revision and vocabulary practice 3

15. hét: Test 3, evaluation of the course

Introduction to the course; how to give presentations (listening comprehension, formal expressions)

 

 

The language of taxonomy, animal phyla, Chordata (vocabulary building)

 

 

Cells, systems, organs and functions (speaking, vocabulary building)

 

 

Revision and vocabulary practice; rabies (reading and discussion)

 

 

Test 1; numerical expressions (focus on precise language use)

 

 

Bacteria;describing shapes (reading and vocabulary building)

 

 

Data presentation: describing graphs and charts (focus on precise language use)

 

 

Revision and vocabulary practice 2; Cheetahs (listening comprehension and reading)

 

 

Test 2; A tree that changed history (extensive reading)

 

 

Social insects (reading and discussion)

 

     

Environment and conservation (vocabulary building and discussion)

 

 

The perfect swarm (extensive listening and vocabulary building)

 

 

Revision and vocabulary practice 3

 

 

Test 3, evaluation of the course

 

Értékelés leírása

Pass mark: 60 %
Az aláírás feltétele: a számonkérő és a zárthelyi dolgozatokon elért legalább 51 %-os eredmény az adott félévben esedékes szóbeli/írásbeli feladatok elvégzése