Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Angol szaknyelv biológus BSc hallgatók számára 2

Angol szaknyelv biológus BSc hallgatók számára 2

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
gyakorlati jegy + beszámoló
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Gyakorlat óraszám / félév
26
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A már megszerzett nyelvi készségek megőrzése, illetve azok továbbfejlesztése mellett kezdettől fogva – és egyre növekvő arányban – szerepet kap a biológia és a tudomány nyelvének elsajátítása írott és hallott szaknyelvi szövegek feldolgozásán, prezentáláson, cikkösszefoglalók írásán, illetve szakmai vitákon keresztül. A tárgy összesen 4, egymásra épülő féléves modulból áll, de nem kötelező mind a 4 félévben felvenni.

Gyakorlatok tematikája

1. hét Course description, requirements, Endangered species
2. hét Endangered species
3. hét Fish
4. hét Fish
5. hét Amphibians
6. hét Amphibians
7. hét Reptiles
8. hét TEST 1, Reptiles
9. hét Reptiles, Birds
10. hét Birds
11. hét Birds, Mammals
12.hét Mammals
13.hét Mammals
14. hét TEST 2, Mammals, Course evaluation

Értékelés leírása

Számonkérés módja: egy félév közi és egy félév végi zh, valamint egy szóbeli beszámoló

Értékelés módja:gyakorlati jegy

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 1) rendszeres óralátogatás, aktív részvétel az órákon 2) a házi feladatok maradéktalan elkészítése 3) egy 6-8 perces beszámoló megtartása egy szabadon választott veszélyeztetett fajról 4) a zárthelyi dolgozatokon minimum 60%-os eredmény elérése