Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Angol szaknyelv biológus BSc hallgatók számára 2

Angol szaknyelv biológus BSc hallgatók számára 2

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
gyakorlati jegy + beszámoló
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Gyakorlat óraszám / félév
28
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A biológia angol szaknyelvének elmélyítése, gyakorlása különböző biológiai témájú írott szövegek és hanganyagok feldolgozásán keresztül. Nagy szerepet kap az órán a szakmai szókincs bővítése, szakmai előadások tartása és a folyékony nyelvhasználat gyakorlása.

A szemináriumok a szorgalmi időszak 2. hetében kezdődnek.

Gyakorlatok tematikája

Introduction to the course; discussion of fields of interest and professional goals

Cheetahs: physiology and conservation issues (reading and note-taking, listening)

The human microbiome and its links to mental disorders

Kitchen chemistry; revision and vocabulary practice

Test 1; plant communication (extensive listening)

DNA testing and genome editing (reading and listening comprehension)

Cognitive abilities of animals (listening comprehension and discussion)

Communication in animals (listening and discussion)

Revision and vocabulary practice 2; applying for research funding (writing practice)

Test 2; abstract writing

Ecological systems, environmental issues (discussion, reading comprehension)

Animal rescue organizations (listening comprehension, discussion)

Revision and vocabulary practice 3, neurobiology

Test 3; evaluation of the course

Értékelés leírása

A számonkérés feltétele, típusa és módja:

2 évközi zárthelyi dolgozat (a félév végi érdemjegybe 20-20%-ban számít bele)

félév végi zárthelyi dolgozat (30%)

1 prezentáció tartása (20%)

további elvárások:

rendszeres, aktív részvétel az órákon (max. 2 hiányzás megengedhető)

házi feladatok hiánytalan elkészítése (10%)

Az értékelés rendszere:

jeles: 90%

jó: 80%

közepes: 70%

elégséges: 60%