Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Angol szaknyelv biológus MSc hallgatók számára 4

Angol szaknyelv biológus MSc hallgatók számára 4

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
gyakorlati jegy + beszámoló
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Gyakorlat óraszám / félév
26
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

A kurzus a tudományos közlemények írásának angol nyelvi sajátosságaival foglalkozik. Célja a hallgatók publikációs stílusának a fejlesztése. A kurzus során tudatosítjuk illetve megismerjük és gyakoroljuk azokat a szerkezeti, nyelvtani, szókincsbeli és stilisztikai elemeket, amelyek helyes használata elengedhetetelen az írott tudományos kommunikációban.

 

A 2021. februárban “szinkron távolléti ” formában indul a kurzus, ami azt jelenti, hogy a hallgatók a megadott időpontban interneten keresztül kapcsolódnak be az online órákba, amelyeket a tanár Teams vagy Zoom felületen tart. A hallgató felelőssége, hogy ehhez megfelelő eszközökkel (számítógép, laptop + mikrofon + kamera), valamint megfelelően gyors internet-kapcsolattal rendelkezzen. A mobiltelefon nem alkalmas erre a célra.

Gyakorlatok tematikája

1. hét How is writing different from speaking? How is academic writing different from other forms of writing?
2. hét How does my mother tongue affect my writing?
3. hét The title and the thesis statement
4. hét Genres in academic writing
5. hét Organisation: text and paragraph level
6. hét Introductions and conclusions
7. hét Style: coherence and cohesion, linking devices
8. hét Functional language 1: Reporting others’ words. Showing cause and effect.
9. hét Functional language 2: Definitions. Comparision and contrast.
10. hét Functional language 3: Interpreting graphs and tables
11. hét Academic vocabulary, collocations, prepositions
12.hét Grammar: the use of tenses and modal verbs
13.hét Grammar: punctuation and articles
14. hét End-term test

Értékelés leírása

Számonkérés módja:beadandó házi feladatok, félév végi ZH, prezentáció

Értékelés módja:Gyakorlati jegy