Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Angol szaknyelv biológus MSc hallgatók számára 2

Angol szaknyelv biológus MSc hallgatók számára 2

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
practical grade + report
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Gyakorlat óraszám / félév
28
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

Készségfejlesztés: az Angol szaknyelv biológus (BSc) hallgatók számára fakultáció során elvégzett anyagra építve fejlesztjük a szóbeli és az írott tudományos szaknyelvben használt készségeket (előadás, vita, tudományos publikációk nyelvezete, hallás utáni értés)
Szókincsfejlesztés:
általános tudományos szakszókincs (semi-technical vocabulary) + egyes szakterületek alapszókincse

 

Gyakorlatok tematikája

1. hét

Reading comprehension/Article - basic vocabulary: Genetics and population biology
Some grammar aspects of academic discourse: Relative Clauses

2. hét

Reading comprehension/Article - oral review - class work
Some grammar aspects of academic discourse: Nominalization

3. hét

Reading comprehension/Article - oral review - individual
different levels of formality in scientific discourse

4. hét

Revision and practice: Making presentations
Micro-presentations

5. hét

Presentations
MID-TERM TEST

6. hét

Animal Welfare video - oral summaries
Some grammar aspects of academic discourse: Reduced clauses

7. hét

Reading comprehension/Article - basic vocabulary: Evolutionary and behavioural biology
Topic + comment structure

8. hét

Listening comprehension - Climate Change -vocabulary development

9. hét

Reading comprehension/Article - basic vocabulary: Ecology and Biogeography
MID-TERM TEST

10. hét

Translation

11. hét

Reading comprehension/Article - basic vocabulary: Botany and Zoology

12. hét

Revision and practice (vocabulary)

13. hét

Revision and practice

14. hét

END-TERM TEST

Értékelés leírása

Értékelés: angol nyelvű szakmai kiselőadás, írásbeli feladatok elvégzése, a félév közbeni írásbeli számonkérés és a félévvégi írásbeli zárthelyi dolgozat alapján adott gyakorlati jegy.
Eredmény: 60%-tól: elégséges
Az aláírás feltétele: írásbeli feladatok elvégzése, a kiselőadások megtartása, a számonkérő és a zárthelyi dolgozatokon elért legalább 51 %-os eredmény