Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Angol szaknyelv biológus MSc hallgatók számára 2

Angol szaknyelv biológus MSc hallgatók számára 2

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
gyakorlati jegy + beszámoló
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Gyakorlat óraszám / félév
28
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

Készségfejlesztés: az Angol szaknyelv biológus (BSc) hallgatók számára fakultáció során elvégzett anyagra építve fejlesztjük a szóbeli és az írott tudományos szaknyelvben használt készségeket (előadás, vita, tudományos publikációk nyelvezete, hallás utáni értés)
Szókincsfejlesztés:
általános tudományos szakszókincs (semi-technical vocabulary) + egyes szakterületek alapszókincse

Az Angol szaknyelv biológus MSc hallgatóknak kurzus során követelmény egy 500-600 szavas cikkösszefoglaló megírása egy választott cikkből.

Értékelés leírása

 

A tárgy teljesítésének feltételei:  2 félévközi és egy félév végi zh.Aktív részvétel az órán és a házi feladat hiánytalan elkészítése. A félév során 4×45 perc hiányzás megengedett.

Az értékelés rendszere:

jeles: 90-100%

jó: 80-89%

közepes: 70-79%

elégséges: 60-69%

elégtelen: 0-59%

Vizsgainformáció

Vizsga nincs.