Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Angol szaknyelv biológus MSc hallgatók számára 2

Angol szaknyelv biológus MSc hallgatók számára 2

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
gyakorlati jegy + beszámoló
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Gyakorlat óraszám / félév
26
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

A már megszerzett nyelvi készségek megőrzése, illetve azok továbbfejlesztése mellett kezdettől fogva – és egyre növekvő arányban – szerepet kap a biológia és a tudomány nyelvének elsajátítása írott és hallott szaknyelvi szövegek feldolgozásán, prezentáláson, esszék írásán, illetve szakmai vitákon keresztül. A tárgy összesen 4, egymásra épülő féléves modulból áll, de nem kötelező mind a 4 félévben felvenni.

Gyakorlatok tematikája

1. hét Career opportunities for biologists
2. hét Career opportunities for biologists
3. hét Career opportunities for biologists; Ecology
4. hét Ecology
5. hét Ecology
6. hét Ecology
7. hét Ecology
8. hét TEST 1; Writing an academic essay
9. hét Writing an academic essay
10. hét Writing an academic essay; Genetics and bioengineering
11. hét Genetics and bioengineering
12.hét Genetics and bioengineering
13.hét Genetics and bioengineering
14. hét TEST 2, Genetics and bioengineering, Course evaluation

Értékelés leírása

Számonkérés módja: egy félévközi és egy félév végi zh,valamint egy írásbeli beszámoló

Értékelés módja:gyakorlati jegy

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: 1) rendszeres óralátogatás, aktív részvétel az órákon 2) a házi feladatok maradéktalan elkészítése 3) egy 200-250 szavas esszé megírása egy adott témában 4) a zárthelyi dolgozatokon minimum 60%-os eredmény elérése

 

Vizsgainformáció

Vizsga nincs.