Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Antimikrobiális szerek helyes használata

Antimikrobiális szerek helyes használata

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
5
Előadás óraszám / félév
15
Szak
állatorvos (magyar)
Kik vehetik fel a tárgyat?

A kurzus leírása

Frissítés alatt

Előadások tematikája

„ANTIMIKROBIÁLIS SZEREK HELYES HASZNÁLATA” előadások tematikája

2023/2024. tanév I. félév

Előadások időpontja:  csütörtök 1215-1300                    Magyary-Kossa előadó

 

1. hét

szept. 7.

Antibiotikumok alkalmazásának általános irányelvei, PK/PD analízis. Az antibiotikumok humángyógyászati fontossága

Dr. Jerzsele Ákos

2. hét

szept. 14.

3. hét

szept. 21.

Antimikrobiális szerek helyes alkalmazása kérődzőknél

Dr. Jerzsele Ákos

4. hét

szept. 28.

5. hét

okt. 5.

Antimikrobiális szerek helyes alkalmazása baromfiban

Dr. Jerzsele Ákos

6. hét

okt. 12.

7. hét

okt. 19.

Antimikrobiális szerek helyes alkalmazása sertéseknél

Dr. Somogyi Zoltán

8. hét

okt. 26.

9. hét

nov. 2.

REKTORI SZÜNET
10. hét

nov. 9.

Az antibiotikumok engedélyezésének legújabb irányelvei hazánkban és Európában

Antibiotikum-csökkentési terv készítése

Dr. Nemes-Terényi Melinda, Dr. Somogyi Zoltán

11. hét

nov. 16.

12. hét

nov. 23.

Antimikrobiális szerek helyes alkalmazása társállatoknál I.

Dr. Karancsi Zita

13. hét

nov. 30.

14. hét

dec. 7.

Antimikrobiális szerek helyes alkalmazása társállatoknál II.

Dr. Karancsi Zita

15. hét

dec. 14.

 

Budapest, 2023. 09. 01.

 

Dr. Jerzsele Ákos

tanszékvezető egyetemi docens

Értékelés leírása

 ANTIMIKROBIÁLIS SZEREK HELYES HASZNÁLATA tantárgy

Követelményrendszere

2023/2024. tanév

 

Az ANTIMIKROBIÁLIS SZEREK HELYES HASZNÁLATA 1 féléves tantárgy. A tárgy ismeretanyagát heti 1 órában oktatjuk.

A tanulmányi és vizsgaszabályzat alapján az előadásokon való részvétel kötelező. Az előadásokról legfeljebb 3 igazolatlan távollét fogadható el. (Igazodva a mindenkori járványvédelmi előírásokhoz.)

A VIZSGA KÖVETELMÉNYEI

Vizsgát tehet minden olyan hallgató, aki részére a félév teljesítését a tanszékvezető az indexben aláírásával igazolta.

A vizsga írásbeli.

A vizsga anyaga:

A félévben az előadásokon leadásra került anyagok, illetve az ehhez kapcsolódó, a honlapra feltett tananyagrészek.

A vizsga menete:

A vizsga írásbeli teszt, amelyen indexszel együtt kell megjelenni. A teszt első fele egy beugró, amely csak hibátlan teljesítés esetén fogadható el. Hibázás esetén a vizsga a beugró után nem folytatható, és az adott alkalom elégtelen érdemjeggyel zárul. A teljes vizsgaidőszak alatt erre legalább hat különböző időpontot biztosítunk. A teszt időpontjai a vizsgaidőszakot megelőzően kerülnek kihirdetésre. Az eredmény kihirdetése a megírást követően legkésőbb három munkanapot követően megtörténik.

A vizsga értékelése:

A vizsgán nyújtott teljesítmény alapján a hallgató érdemjegyet kap (1-5), amit bevezetünk az indexébe. A vizsgahalasztás és pótvizsga (UV) rendje megegyezik a kari TVSZ-ben előírtakkal, azaz egy halasztás lehetséges, további halasztás esetén a vizsga pótvizsgaként tekintendő. Egy vizsgaidőszakban a tárgyból három alkalommal lehet vizsgázni.

Amennyiben a vizsgán egy hallgató betegség miatt nem tud megjelenni, azt legkésőbb a vizsga napján jeleznie kell a Tanszék felé, és 5 napon belül be kell mutatnia a betegségről szóló orvosi igazolást.

 

Az érdemjegyek alakulása:

Jeles (5) – 90% <

Jó (4) – 80% <

Közepes (3) – 70% <

Elégséges (2) – 60% <

Elégtelen (1) – 60% ≥

 

Budapest, 2023. 09. 01.

Dr. Jerzsele Ákos

tanszékvezető, egyetemi docens

Vizsgainformáció

„ANTIMIKROBIÁLIS SZEREK HELYES HASZNÁLATA”

TANTÁRGY VIZSGA LEÍRÁSA

2023/2024. tanév I. félév

Az „Antimikrobiális szerek helyes alkalmazása” című tantárgy vizsgái az alábbi feladat típusokból fognak állni a Moodle rendszerben:
Beugró 10 perc

II. és III. rész: 50 perc

Feladattípus Feladat leírása Pontszám
Beugró feladat

12 db párosítás

hatóanyag- hatásmechanizmus párosítás

hatóanyag- hatásmód párosítás

hatóanyag- antibiotikum csoport párosítás

Hiba esetén 0 pont, a vizsga elégtelen eredménnyel zárul.

Hibátlan megoldás esetén 6 pont

II. rész

20 db

egyszerű választásos tesztkérdések 20 pont
III. rész

6 db

aktív tudást igénylő feladatok

1.      Általános irányelvek – 4 pont

2.      Szabályozás – 4 pont

3.      Szarvasmarha – 4 pont

4.      Baromfi – 4 pont

5.      Sertés – 4 pont

6.      Kisállat – 4 pont

ábraelemzés – igaz-hamis kérdésekkel

szövegértés – igaz-hamis kérdésekkel

igaz-hamis – kérdések

24 pont

 

Budapest, 2023. 09. 01.

Dr. Jerzsele Ákos

tanszékvezető egyetemi docens