Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Antimikrobiális szerek helyes használata

Antimikrobiális szerek helyes használata

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
5
Előadás óraszám / félév
15
Szak
állatorvos (magyar)
Kik vehetik fel a tárgyat?

A kurzus leírása

Frissítés alatt

Előadások tematikája

„ANTIMIKROBIÁLIS SZEREK HELYES HASZNÁLATA” előadások tematikája

2022/2023. tanév I. félév

Előadások időpontja:  csütörtök 1215-1300                    Magyary-Kossa előadó

 

1. hét

szept. 15.

Antibiotikumok alkalmazásának általános irányelvei, PK/PD analízis. Az antibiotikumok humángyógyászati fontossága

Dr. Jerzsele Ákos

2. hét

szept. 22.

3. hét

szept. 29.

Antimikrobiális szerek helyes alkalmazása kérődzőknél

Dr. Jerzsele Ákos

4. hét

okt. 6.

5. hét

okt. 13.

Antimikrobiális szerek helyes alkalmazása baromfiban

Dr. Jerzsele Ákos

6. hét

okt. 20.

7. hét

okt. 27.

Antimikrobiális szerek helyes alkalmazása sertéseknél

Dr. Somogyi Zoltán

8. hét

nov. 3.

9. hét

nov. 10.

Az antibiotikumok engedélyezésének legújabb irányelvei hazánkban és Európában

Antibiotikum-csökkentési terv készítése

Dr. Nemes-Terényi Melinda, Dr. Somogyi Zoltán

10. hét

nov. 17.

11. hét

nov. 24.

Antimikrobiális szerek helyes alkalmazása társállatoknál I.

Dr. Karancsi Zita

12. hét

dec. 1.

13. hét

dec. 8.

Antimikrobiális szerek helyes alkalmazása társállatoknál II.

Dr. Karancsi Zita

14. hét

dec. 15.

 

Budapest, 2022. 09. 01.

Dr. Jerzsele Ákos

tanszékvezető egyetemi docens

Értékelés leírása

 ANTIMIKROBIÁLIS SZEREK HELYES HASZNÁLATA tantárgy

Követelményrendszere

2022/2023. tanév

 

Az ANTIMIKROBIÁLIS SZEREK HELYES HASZNÁLATA 1 féléves tantárgy. A tárgy ismeretanyagát heti 1 órában oktatjuk.

A tanulmányi és vizsgaszabályzat alapján az előadásokon való részvétel kötelező. Az előadásokról legfeljebb 3 igazolatlan távollét fogadható el. (Igazodva a mindenkori járványvédelmi előírásokhoz.)

 

A VIZSGA KÖVETELMÉNYEI

Vizsgát tehet minden olyan hallgató, aki részére a félév teljesítését a tanszékvezető az indexben aláírásával igazolta.

A vizsga írásbeli.

A vizsga anyaga:

A félévben az előadásokon leadásra került anyagok, illetve az ehhez kapcsolódó, a honlapra feltett tananyagrészek.

A vizsga menete:

A vizsga írásbeli teszt, amelyen indexszel együtt kell megjelenni. A teszt első fele egy beugró, amely csak hibátlan teljesítés esetén fogadható el. Hibázás esetén a vizsga a beugró után nem folytatható, és az adott alkalom elégtelen érdemjeggyel zárul. A teljes vizsgaidőszak alatt erre legalább hat különböző időpontot biztosítunk. A teszt időpontjai a vizsgaidőszakot megelőzően kerülnek kihirdetésre. Az eredmény kihirdetése a megírást követően legkésőbb három munkanapot követően megtörténik.

A vizsga értékelése:

A vizsgán nyújtott teljesítmény alapján a hallgató érdemjegyet kap (1-5), amit bevezetünk az indexébe. A vizsgahalasztás és pótvizsga (UV) rendje megegyezik a kari TVSZ-ben előírtakkal, azaz egy halasztás lehetséges, további halasztás esetén a vizsga pótvizsgaként tekintendő. Egy vizsgaidőszakban a tárgyból három alkalommal lehet vizsgázni.

Az érdemjegyek alakulása:

Jeles (5) – 90% <

Jó (4) – 80% <

Közepes (3) – 70% <

Elégséges (2) – 60% <

Elégtelen (1) – 60% ≥

 

Budapest, 2022. 09. 01.

_________________________

Dr. Jerzsele Ákos

tanszékvezető, egyetemi docens