Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Bevezetés a Biológiába

Bevezetés a Biológiába

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
30
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A tantárgy három nagyobb tematikus egységre tagolódik, részben a középiskolában elsajátított biológiai ismeretek szükséges elmélyítése, részben új ismeretek átadása céljából. Az első részben a genetikus kóddal és annak strukturális megjelenésével, a kromoszómával foglalkozunk. A második részben a sejt általános struktúráját ismertetjük, míg a harmadik fejezetben már a genetikus kód és a sejt-finomszerkezet ismeretében tárgyaljuk az egyedfejlődés embrionális időszakát a gametogenezistől a testforma kialakulásáig. A tantárgy kizárólag tantermi előadás formájában kerül oktatásra.

 

Előadások tematikája

Tantárgyfelelős: Dr. Rácz Bence, egyetemi docens

1. hét

Bevezetés

Cytológia

2. hét

Cytológia

3. hét

Cytológia

4. hét

Cytológia

5. hét

Cytológia

6. hét

Cytológia

7. hét

Sejtciklus, mitozis, meiozis

8. hét

Az ondósejt fejlődése és felépítése

9. hét

A petesejt fejlődése és felépítése

A tojás szerkezete

10. hét

Nemi ciklus, oestrus, vemhesség

Termékenyítés, nemi determináció

11. hét

Az emlős pete vándorlása, megtelepedése

Barázdálódás

12. hét

A gastrulatio

A csírapajzs differenciálódása

A csíralemezek származékai

13. hét

A testlefűződés, a testforma és a magzatburkok kialakulása

14. hét

A placenta típusai

Placentatio háziállatokban

15. hét

Az ontogenesis szabályozása

Értékelés leírása

A dolgozatban elért százalékoknak megfelelően.

Vizsgainformáció

Írásbeli kollokvium az előadások anyagából, feleletválasztós tesztfeladatok, rövid egyszavas, ill. mondatos válaszok, képek és ábrák elemzése.