Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Bevezetés a sejttenyésztésbe

Bevezetés a sejttenyésztésbe

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
15
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat az állati (elsősorban emlős) sejtek kontrollált in vitro körülmények közötti fenntartásával, szaporításával, jellemzésével, a modern laborgyakorlatban sejttenyészeteken végzett vizsgálati módszerekkel, valamint a sejttenyészetek különböző kutatási és ipari felhasználásának fontosabb, általánosítható alapjaival.

Oktatók: Dr. Farkas Orsolya, Palócz Orsolya

Előadások tematikája

1. óra Bevezető előadás. Mire jó a sejttenyészet, az in vitro módszerek alkalmazásának lehetőségei, korlátai, állatkísérletekkel való összehasonlításuk. A sejttenyésztés rövid története.
2. óra Állati sejttenyészetek típusai és jellemzésük. A tenyészet növekedésével, sejtosztódással, morfológiával kapcsolatos alapismeretek. A sejttenyésztés korlátai. Tumoros és immortalizált sejtvonalak sajátságai.
3. óra Sejttenyésztéshez szükséges alapvető körülmények biztosítása: A tenyésztőmédiumok összetétele és tulajdonságai, puffer rendszerek szerepe. A sejtlaboratórium berendezése.
4. óra Jó laboratóriumi gyakorlat a sejttenyésztés során. Sejttenyésztési alapműveletek I.(fenntartás, passzálás, fagyasztás, felengedés).
5. óra Sejttenyésztési alapműveletek II. (sejtszámlálás, mikroszkópos vizsgálat, életképesség és növekedés vizsgálata)
6. óra A sejtizolálás módszerei, primer sejttenyészet létrehozása és jellemzése. Sejtvonal karakterizálása.
7. óra A legújabb típusú sejttenyészetési technikák bemutatása (3D sejtkultúra, mikrofluid kultúra, szervchipek).
8. óra Molekuláris biológiai technikák a sejttenyészeteken végzett vizsgálatokban I.
9. óra Molekuláris biológiai technikák a sejttenyészeteken végzett vizsgálatokban II.
10. óra A sejttenyésztés gyakorlati jelentősége (vakcinák, antitestek, rekombináns fehérjék gyártása).
11. óra Méretnövelés: sejttenyésztés ipari léptékben.
12. óra Őssejtek tenyésztése. Őssejtek sajátosságai, embrionális őssejt vonalak.
13. óra A sejttenyésztés során leggyakrabban fellépő problémák és megoldásuk.
14. óra In vitro kísérletek tervezése (példák), in vitro és in vivo kísérletek összehasonlítása és értékelése (példák).
15. óra Számonkérés.

 

Frissítve: 2020.09.08.

Vizsgainformáció

Írásbeli (teszt) vizsga.