Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Élelmiszer-higiénia II

Élelmiszer-higiénia II

Nyelv
magyar
Jelleg
mandatory
Értékelés
practical grade
Év a tantervben
5
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
6
Előadás óraszám / félév
60
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Élelmiszerhigiéniai Tanszék
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A 10. félévben előbb a húshigiénia, a húsvizsgálat, valamint egyéb állati eredetű termékek és növényi eredetű élelmiszerek higiéniájával kapcsolatos témaköröket tárgyaljuk. Ezután, a húsvizsgálat folytatásaként a kóros állapotok és a közegészségügyi és/vagy állat-egészségügyi szempontból fontos fertőző betegségek húsbírálatával, majd pedig az élelmiszer-higiéniai igazgatás témakörén belül a hatósági élelmiszer-ellenőrzés szervezetével és eljárásrendjével, a továbbiakban pedig a hatósági élelmiszer-higiénia ellenőrző tevékenységével foglalkozunk.

Gyakorlatok

Az élelmiszer-higiéniai gyakorlatok célja az előadások keretében tárgyalt elméleti ismeretanyag gyakorlati vonatkozásainak bemutatása, egyes technológiai folyamatok és vizsgálati eljárások manuális elvégzése, valamint a higiéniai gondolkodási mód kialakításához szükséges készségek fejlesztése.

 

 Útmutató a gyakorlatok végzéséhez, illetve az azokra való felkészüléshez

A gyakorlati csoportok beosztásának alapja a tanulmányi osztály által kiadott lista, egy csoport létszáma nem haladhatja meg a 16 főt.

A gyakorlatokon pontosan, felkészülten köpenyben kell megjelenni. Az elvárt felkészülés magában foglalja a honlapra feltöltött gyakorlati anyag ismeretét. Ezt a gyakorlatvezetők a gyakorlat keretében írásban és szóban is ellenőrzik. A jó felkészülés elengedhetetlen előfeltétele az eredményes gyakorlati munkának.

 

 Az ismeretek ellenőrzése és értékelése a gyakorlati foglalkozásokon

Az ismeretek ellenőrzése történhet szóban és írásban. Az ellenőrzés elsődlegesen az adott héten esedékes gyakorlat tárgykörét foglalja magába. Ismétlő jelleggel azonban a megelőző gyakorlatok témái is folyamatosan számonkérésre kerülnek, ezzel kívánjuk elősegíteni az egymásra épülő részek integrált elsajátítását és a tananyag gyakorlati alkalmazását.

 

A gyakorlatok pótlásának rendje

Aki a gyakorlaton az előírt időpontban nem tud megjelenni, a gyakorlatvezetőkkel való előzetes egyeztetés után az adott héten bármely más gyakorlaton részt vehet. A gyakorlat teljesítéséről a gyakorlat vezetője igazolást ad, amit a hallgatónak a saját gyakorlatvezetőjének be kell mutatnia. A gyakorlat(ok)ról való indokolt hiányzás esetén a pótlásra a szorgalmi időszak utolsó hetében tartott pótgyakorlatokon is sor kerülhet. A klinikai betegellátási gyakorlat miatti hiányzást nem kell pótolni, az azon való részvételt az adott klinikai tanszék közvetlenül igazolja a tanszék felé.

Az előadásokon való részvétel, a kari szabályzatnak megfelelően, kötelező. A hallgatók részvételét az előadásokon az előadók alkalmanként ellenőrzik. A félév végi aláírás feltétele az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel.

 

Előadások tematikája

Élelmiszer-higiénia előadások

2017/2018. tanév 2. félév

 

Oktatási hét

Időpont

Tematika

Előadó

1.

02.06.

A hús fogalma, érése és tulajdonságai.

Laczay Péter

02.08.

Húsvizsgálati alapfogalmak, élőállat-vizsgálat a gazdaságban és a vágóhídon

Laczay Péter

2.

02.13.

A levágást követő húsvizsgálat, a hús elbírálásának általános szabályai.

Laczay Péter

02.15.

Állat-egészségügyi jelölés, a vágóhídi hulladékok kezelése.

Laczay Péter

3.

02.20.

A sertés és a kérődzők vágásának technológiai higiéniája I.

Laczay Péter

02.22.

A sertés és a kérődzők vágásának technológiai higiéniája II.

Laczay Péter

4.

02.27.

Az emlős vágóállatok húsvizsgálata I.

Laczay Péter

03.01.

Az emlős vágóállatok húsvizsgálata II.

Laczay Péter

5.

03.06.

A baromfi és a nyúlvágás technológiai higiéniája, a baromfi és a házinyúl húsvizsgálata.

Laczay Péter

03.08.

A vadfeldolgozás higiéniája, a tenyésztett és az elejtett vad húsvizsgálata.

Laczay Péter

6.

03.13.

A halászati termékek és az élő kagylók termelésének higiéniai feltételei és hatósági ellenőrzése.

Lehel József

7.

03.20.

A tojástermelés és a tojástermék-előállítás higiéniája, a tojás és a tojástermékek vizsgálata.

Laczay Péter

03.22.

Húsvizsgálati diagnózis: septikaemiára utaló elváltozások, a hús érzékszervi elváltozásai.

Laczay Péter

 

03.26-30

TAVASZI SZÜNET

 

8.

04.03.

A növényi eredetű élelmiszerek előállításának higiéniája.

Lehel József

04.05.

Húsvizsgálati diagnózis. az OIE listás betegségek húsbírálata I.

Laczay Péter

9.

04.10.

Húsvizsgálati diagnózis. az OIE listás betegségek húsbírálata II.

Laczay Péter

04.12.

Húsvizsgálati diagnózis: az OIE listán nem szereplő betegségek húsbírálata.

Laczay Péter

10.

04.17.

 

Élelmiszer-higiéniai igazgatás: a hatósági élelmiszer-ellenőrzés jogi szabályozása, szervezete és eljárásrendje, a kockázatbecslésen alapuló hatósági ellenőrzés alapjai I.

Laczay Péter

04.19.

Élelmiszer-higiéniai igazgatás: a hatósági élelmiszer-ellenőrzés jogi szabályozása, szervezete és eljárásrendje, a kockázatbecslésen alapuló hatósági ellenőrzés alapjai II.

Laczay Péter

12.

04.24.

 

 

A hatósági élelmiszer-higiénia ellenőrző tevékenysége: élelmiszer-előállító üzemek nyilvántartásba vétele és engedélyezése, a helyes higiéniai gyakorlat és a HACCP-rendszerek felülvizsgálata.

Laczay Péter

04.26.

A hatósági élelmiszer-higiénia ellenőrző tevékenysége: nyomon követési vizsgálatok, a mikrobiológiai követelmények teljesítésének ellenőrzése, hatósági mintavétel.

Laczay Péter

13.

05.03.

Az élelmiszer-forgalmazás ellenőrzése

Laczay Péter

14.

05.08.

A közétkeztetés és a vendéglátás hatósági ellenőrzése I.

Laczay Péter

05.10.

A közétkeztetés és a vendéglátás hatósági ellenőrzése II.

Laczay Péter

15.

05.15.

Az élelmiszerek nemzetközi kereskedelmének ellenőrzése.

Laczay Péter

05.17.

A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés hatósági ellenőrzése, szankciók.

Laczay Péter

 
 

 

 

 

Gyakorlatok tematikája

Élelmiszer-higiéniai gyakorlatok

2017/2018. tanév, II. félév (10. félév)

 

                                              

Oktatási hét

Dátum

Tematika

Gyakorlatvezető

  1.  

02/05-09

A víz élelmiszer-higiénia jelentősége és vizsgálata

Szakmár Katalin

2.

02/12-16

A hús tulajdonságainak és érzékszervi elváltozásainak vizsgálata

Pleva Dániel

3.

02/19-23

A húsvizsgálat gyakorlati vonatkozásai

Pleva Dániel

4.

02/26-

03/02

Pácolt húskészítmények előállításának technológiai és élelmiszer-higiéniai vonatkozásai

Szakmár Katalin

Darnay Lívia

5.

03/05-09

Töltelékes húskészítmények előállításának technológiai és élelmiszer-higiéniai vonatkozásai 1. (nyers-füstölt és fermentált húskészítmények)

Szakmár Katalin

Darnay Lívia

 

6.

03/12-16

Konzervek előállításának technológiai és élelmiszer-higiéniai vonatkozásai

Szakmár Katalin

 

7.

03/19-23

Töltelékes húskészítmények előállításának technológiai és élelmiszer-higiéniai vonatkozásai 2. (főtt, füstölt húskészítmények)

Szakmár Katalin Darnay Lívia

8.

03/26-30

TAVASZI SZÜNET

 

9.

04/03-06

Hal és egyéb vízi állatok húsvizsgálata

Lehel József

10.

04/09-13

Tojás és tojáskészítmények ellenőrzése

Pleva Dániel

11.

04/16-20

Élelmiszerek csomagolása és jelölése

Darnay Lívia

12.

04/23-27

Növényi élelmiszerek és előállító üzemek ellenőrzésének gyakorlata

Lehel József

13.

04/30-

05/04

Élelmiszer-hulladékok kezelése és hasznosítása

Lányi Katalin

Lehel József

14.

05/07-11

Esettanulmányok – Aktuális élelmiszer-higiéniai kérdések

Lányi Katalin

Lehel József

15.

05/14-18

Pótgyakorlat

 

Értékelés leírása

A vizsga két részből áll. Az első írásbeli tesztvizsga, amely a 9. és 10. félév elméleti és gyakorlati anyagát öleli fel, a második szóbeli rész pedig az első napos kompetencia szempontjából fontos témaköröket foglalja magába. Mindkét részvizsgát 1-5 közötti érdemjeggyel értékeljük, a vizsga végső érdemjegyét a két részvizsga átlaga adja (amennyiben ez törtjegy, az írásbeli vizsga eredménye felé történik a kerekítés). A vizsga teljesítésének feltétele mindkét részvizsga legalább elégséges érdemjeggyel történő abszolválása. Amennyiben az írásbeli részvizsga elégtelen érdemjeggyel zárul, a hallgató nem vehet részt a vizsga szóbeli részén. Amennyiben a sikeres írásbeli vizsgát követően a szóbeli részre kapott érdemjegy elégtelen, csak a szóbeli részvizsgát kell megismételni. Amennyiben az írásbeli és/vagy a szóbeli vizsga eredménye elégtelen, a következő vizsga utóvizsgának minősül.

Elégtelennek minősül a szóbeli vizsga, ha a vizsgázó ismeretei az adott témakörben jelentős mértékben hiányosak az előző napos kompetencia tekintetében. A szóbeli részvizsga kérdéseit (összesen 30 kérdés), amelyből a hallgató a vizsgán egy kérdést húz, a tanszék a honlapján közzé teszi.

Vizsgainformáció

Vizsga a 9. és a 10. félév anyagából

Tan- és segédanyagok

Laczay P.: Élelmiszer-higiénia, élelmiszerlánc-biztonság. Mezőgazda kiadó, 2. kiadás, Budapest, 2013.

Előadások és gyakorlatok anyagai.

 

SZÓBELIVIZSGA-KÉRDÉSEK ÉLELMISZER-HIGIÉNIA TANTÁRGYBÓL

2017/2018. TANÉV

 

  1. A sertésvágás technológiai higiéniája, a sertés húsvizsgálata
  1. A szarvasmarhavágás technológiai higiéniája, a szarvasmarha húsvizsgálata
  1. A baromfivágás technológiai higiéniája, a baromfi húsvizsgálata
  1. A lőtt vad kezelése, a vad húsvizsgálata

5. A tojástermelés és a tojástermékek előállításának higiéniája, a tojás és tojástermékek vizsgálata, elbírálása

6. A halászati termékek és az élő kagylók termelésének, illetve tenyésztésének és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételei

7. A tejtermelés hatósági állatorvosi ellenőrzése: gazdaságok nyilvántartásba vétele, a tejtermelési  higiénia ellenőrzése, a nyerstejminősítés rendszere

8. A tejfeldolgozás hatósági állatorvosi ellenőrzése: üzemek engedélyezése, a tejtermékek előállításának ellenőrzése

9. Élőállat-vizsgálat a gazdaságban és a vágóhídon, az élő állatokkal kapcsolatos döntések

10. A levágást követő húsvizsgálat, a húsra vonatkozó döntések

11. Septikaemiával járó állapotok húsbírálata

12. A ragadós száj és körömfájás, a sertéspestis és az afrikai sertéspestis húsbírálata

13. A lépfene, a paratuberculosis és a Q-láz húsbírálata, közegészségügyi vonatkozások

14. A brucellózis, a gümőkór és a BSE húsbírálata, közegészségügyi vonatkozások

15. A trichinellosis, a borsókakór és az echinococcosis húsbírálata, közegészségügyi vonatkozások

16. A hatósági élelmiszer-ellenőrzés szervezete és rendje Magyarországon

17. Az előállító, valamint forgalmazó létesítmények nyilvántartásba vétele, engedélyezése

18. Kockázatbecslésen alapuló hatósági ellenőrzés, a helyes higiéniai gyakorlat és a HACCP-rendszer felülvizsgálata

19. A létesítmények nyomon követési rendszerének vizsgálata, az állat-egészségügyi jelölés és az azonosító jel ellenőrzése

20. Az élelmiszer-forgalmazás ellenőrzése

21. Az élelmiszerek nemzetközi kereskedelmének ellenőrzése

22. A vendéglátás és közétkeztetés hatósági ellenőrzése: a létesítményekre vonatkozó higiéniai követelmények, a vendéglátó tevékenység

23. A vendéglátás és közétkeztetés hatósági ellenőrzése: általános szabályok, közétkeztetés, hatósági ellenőrzés

24. A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés hatósági ellenőrzése

25. Hatósági mintavétel és az élelmiszer-biztonsági, illetve -minőségi hiba esetére vonatkozó eljárásrend

26. Intézkedések a szabályok be nem tartása esetén, szankciók

27. Salmonella gyérítési programok élelmiszer-higiéniai vonatkozásai, zoonotikus kórokozók monitoring vizsgálata

28. Salmonella, Campylobacter és E. coli élelmiszer-higiéniai jelentősége

29. Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus és Clostridium botulinum élelmiszer-higiéniai jelentősége

30. A mikrobiológiai élelmiszer-biztonság szabályozása és ellenőrzése

31. A kémiai élelmiszer-biztonság szabályozása és ellenőrzése

32. Gyógyszer- és peszticidmaradékok, valamint környezeti szennyezők élelmiszer-biztonsági jelentősége

33. Technológiai és biológiai eredetű szennyezők élelmiszer-biztonsági jelentősége

34. Az élelmiszerek romlása

35. Az élelmiszerek tartósítása és egyéb kezelése: fizikai módszerek

36. Az élelmiszerek tartósítása és egyéb kezelése: kémiai és kombinált módszerek

37. A nyers tej mikrobiológiája, a zoonózisok tejhigiéniai vonatkozásai

38. Tejtermékek gyártási higiéniája: hőkezelt fogyasztói tejek, savanyú tejtermékek

39. Tejtermékek gyártási higiéniája: vajak, sajtok, sűrített és porított tejtermékek

40. Növényi élelmiszerek előállításának higiéniája