Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Életvezetési készségek állatorvosoknak

Életvezetési készségek állatorvosoknak

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
beszámoló
Szemeszter a tantervben
Ajánlott 8., 10. félév
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
9
Gyakorlat óraszám / félév
6
Szak
állatorvos (magyar)
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Ózsvári László

A tantárgy általános célja: A társadalom elvárásai szerint az állatorvosnak nemcsak széleskörű állatorvosi ismeretekkel kell rendelkeznie és számos szakmai tevékenységet önállóan, rutinszerűen kell végeznie, de a pl. munkatársakkal való együttműködésre, kommunikációra, praxis menedzsmentre vagy akár önképzésre is képesnek kell lennie. Hivatásunk számos területen kíván hozzáértést az állatorvostól. Ezeket a készségeket az angol szakirodalom „life skill”-nek hívja, amit talán életvezetési készségnek lehetne fordítani. A felsőfokú intézményekben zajló képzések, beleértve az állatorvostan-hallgatók oktatását is folyamatos fejlesztéseken mennek keresztül a kor megváltozott igényeit és az új lehetőségeket figyelembe véve. Napjainkban ide tartozik a nem szakmai kompetenciák oktatása is.

A teljesség igénye nélkül választott 3 tématerület a kommunikáció, a digitális készségek és a vállalkozói alapismeretek, amely készségek megismerése és elsajátítása egyaránt elengedhetetlen egy pályakezdő állatorvos számára.

Az új hallgatói elvárások alapján felmerül, hogy a megváltozott generációknak más jellegű tudásra, fejlesztésre is szüksége van, mint a korábbi diákoknak, illetve hogy a végzés utáni első napi kompetenciák köre nemcsak az állatorvosi tudást foglalja magába.