Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Életvezetési készségek állatorvosoknak

Életvezetési készségek állatorvosoknak

Nyelv
magyar
Kik vehetik fel a tárgyat?

A kurzus leírása

ADATLAP

FAKULTATÍV TANTÁRGYI PROGRAMOK

elkészítéséhez

 

 

ÁTE

A tantárgy indításának időpontja tanév/félév:

 

TANTÁRGYI KÓD:

Tanulmányi Osztály adja ki

 

 

Tematika

  1. A tantárgy adatai:

 

Tantárgy neve: Életvezetési készségek állatorvosoknak
Tantárgy neve angolul: Life skills for vets
Tantárgy típusa: („B” vagy „C”) C
Tantárgy szakterületének besorolása:[1] Egyéb
A tantárgy kreditértéke: 1
Összóraszáma: Elmélet:          9          Gyakorlat: 6
Meghirdetés féléve, ajánlott időbeli helye a mintatanterv szerint:  (8., 10. félév)
Magyar vagy idegennyelvű képzésben szeretné oktatni: magyar és angol
A tantárgy mely szakon/szakokon kerül oktatásra: (állatorvos, biológia BSc, MSc) állatorvos
Előtanulmányi követelmények: nincs

A tantárgy számonkérési módja:

vizsga (írásbeli vagy szóbeli)

gyakorlati jegy

beszámoló

beszámoló
A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai:
Van-e tudomása azonos vagy hasonló tantárgyról a Karon: nincs

 

  1. A tantárgy oktatásának személyi feltételei:

 

A tantárgyért felelős tanszék/intézet: Törvényszéki Állatorvostani, Jogi és Gazdaságtudományi Tanszék
Külső előadó esetében befogadó tanszék neve:
A tantárgy felelőse/oktatója: Dr. Mándoki Míra (Patológiai tanszék)
A tantárgy oktatásában részt vevő oktatók: Dr. Ózsvári László, Dr. Sátori Ágnes, Kriska-Jámbor Judit, Dr. Tóth István (Élettan), Abonyi-Tóth Zsolt, Bikádi Katalin

 

  1. A tantárgy általános célja:

 

A társadalom elvárásai szerint az állatorvosnak nemcsak széleskörű állatorvosi ismeretekkel kell rendelkeznie és számos szakmai tevékenységet önállóan, rutinszerűen kell végeznie, de a pl. munkatársakkal való együttműködésre, kommunikációra, praxis menedzsmentre vagy akár önképzésre is képesnek kell lennie. Hivatásunk számos területen kíván hozzáértést az állatorvostól. Ezeket a készségeket az angol szakirodalom „life skill”-nek hívja, amit talán életvezetési készségnek lehetne fordítani. A felsőfokú intézményekben zajló képzések, beleértve az állatorvostan-hallgatók oktatását is folyamatos fejlesztésen mennek keresztül a kor megváltozott igényeit és az új lehetőségeket figyelembe véve. Napjainkban már ide tartozik a nem szakmai kompetenciák oktatása is, ezért az indítani tervezett fakultáció több tanszék együttműködésében, a nem szigorúan állatorvos szakmai, life skill-eket leginkább felkaroló Törvényszéki Állatorvostani és Gazdaságtudományi Tanszéken valósulna meg. A teljesség igénye nélkül választott 3 tématerület a kommunikáció, a digitális készségek és a vállalkozói alapismeretek, amely készségek megismerése és elsajátítása egyaránt elengedhetetlen egy pályakezdő állatorvos számára.

Az új hallgatói elvárások alapján felmerül, hogy a megváltozott generációknak más jellegű tudásra, fejlesztésre is szüksége van, mint a korábbi diákoknak, illetve hogy a végzés utáni első napi kompetenciák köre nemcsak az állatorvosi tudást foglalja magába.

A fakultáció a félév során blokkosítva kerülne megtartásra, javasoltan 30 magyar és 30 angol hallgató részvételével.

[1] Vadgazdálkodás, Kérődzők egészségtana, Sertésegészségtan, Baromfi-egészségtan, Klinikus állatorvos, Élelmiszerhigiénia és mikrobiológia, Kisemlős- és prémes állat, Genetika- szaporodásbiológia, Laboratóriumi kutatói irány, Járványvédelem, Ló-egészségtan, Állattenyésztéstan, Egyéb