Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Fakultatív francia

Fakultatív francia

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
1
Gyakorlat óraszám / félév
26
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

A csoportbeosztás a hallgatók nyelvi szintjének felmérése alapján történik.

A tantárgy célja a megszerzett nyelvi tudás szintjének megőrzése ill. továbbfejlesztése.

Gyakorlatok tematikája

A kurzus során mind a négy készséget (szóbeli, írásbeli, olvasott- és írott szövegértés) fejlesztjük a hallgatók tudásának és igényeinek megfelelően.

Értékelés leírása

Az értékelés több kisebb és egy félév-záró nagy dolgozat, valamint az órai aktív részvétel alapján történik

Vizsgainformáció

Vizsga nincs.