Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Hogyan indítsuk el a praxisunkat – gyakorlati tanácsok

Hogyan indítsuk el a praxisunkat – gyakorlati tanácsok

Nyelv
magyar
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?

A kurzus leírása

  1. A tantárgy adatai:

 

Tantárgy neve: Hogyan indítsuk el a praxisunkat – gyakorlati tanácsok
Tantárgy neve angolul: How to start our practice – practical advise
Tantárgy típusa: („B” vagy „C”) B
Tantárgy szakterületének besorolása:[1] Egyéb
A tantárgy kreditértéke: (OB határozza meg) 2
Összóraszáma: (maximum 15 óra) Elmélet: 15 óra
Meghirdetés féléve, ajánlott időbeli helye a mintatanterv szerint: 5. év I. félév
Magyar vagy idegennyelvű képzésben szeretné oktatni: magyar
A tantárgy mely szakon/szakokon kerül oktatásra: (állatorvos, biológia BSc, MSc) állatorvos
Előtanulmányi követelmények: állategészségügyi igazgatástan 1. párhuzamos felvétele

A tantárgy számonkérési módja:

vizsga (írásbeli vagy szóbeli)

gyakorlati jegy

beszámoló

szóbeli vizsga
A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs
Van-e tudomása azonos vagy hasonló tantárgyról az Egyetemen: nincs

 

  1. A tantárgy oktatásának személyi feltételei:

 

A tantárgyért felelős tanszék/intézet: Törvényszéki Állatorvostani, Jogi és Gazdaságtudományi tanszék
Külső előadó esetében befogadó tanszék neve: dr. Ózsvári László
A tantárgy felelőse (csak PhD fokozattal rendelkező lehet)/oktatója: dr. Póla Zoltán
A tantárgy oktatásában részt vevő oktatók:

 

  1. A tantárgy általános célja: A végzős hallgatók a megszerzett elméleti tudás mellett fel tudják mérni, hogy milyen törvényi, jogszabályi, technikai, gyakorlati feladatok várnak rájuk az első praxis indítása előtt. Tudják rangsorolni a praxisindítás egyes lépéseit, képesek legyenek tervezni az erőforrásokat.

 

 

  1. A tantárgy tematikája: (heti tagolású tematika)

 

Oktatási hét Téma
I.

Az állatorvosi praxis megszerzésének elméleti alapjai

Állatorvosi ellátás az állatok tartási helyén

Specializált eseti állatorvosi ellátás

Állattartó telep általános állatorvosi ellátása

Állatmenhely általános orvosi ellátása

Specializált állatorvosi labor vizsgálatok, mint szolgáltatás nyújtása

Általános állatorvosi rendelői ellátás

Állatkórházi ellátás

Állatklinikai ellátás

Az állatorvosi praxis megvalósítása (önálló állategészségügyi szolgáltatóként)

Milyen formában végezhető a tevékenység

II.

Az állatorvosi praxis megvalósítása (önálló állategészségügyi szolgáltatóként)

Mely jogszabályok szabályozzák az állategészségügyi szolgáltatásokat,

Melyek a tevékenység elindításának első lépései

Az állatorvosi praxis megvalósítása (gazdasági társaság közreműködő tagjaként)

Ügyvezetők, tulajdonosok felelőssége

III.

Az állatorvosi praxis megvalósítása (alkalmazottként)

Munkaszerződések

Munkáltató-munkavállaló kötelezettségei és jogai

Bérezés alapelemei

IV.

Az állatorvosi praxis megvalósítása (szabadfoglalkozású  állatorvosként)

Adózási kérdések

Könyvelési kérdések

Könyvelő választás

Szakmai elvárások a praxissal kapcsolatban

V.

Az állatorvosi praxis végzésének feltételei, helyszínei

Rendelő létesítés szakmai szempontjai

Rendelők építészeti és műszerezettségi feltételei

Hatósági engedélyezés

Az állatorvosi praxishoz tartozó gyakorlati kérdések

Ingatlan és ingóság vásárlása a gyakorlatban

Közüzemi szolgáltatások szerződései a gyakorlatban

VI.

Az állatorvosi praxishoz tartozó gyakorlati kérdések

Felszámolás, csődeljárás, végrehajtás a gyakorlatban

Cégek eladása és vétele a gyakorlatban

VII.

Az állatorvosi praxis szerződései

Szerződések kötése, szerződések a praxisban