Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Hogyan indítsuk el a praxisunkat – gyakorlati tanácsok

Hogyan indítsuk el a praxisunkat – gyakorlati tanácsok

Nyelv
magyar
Kik vehetik fel a tárgyat?

A kurzus leírása

  1. A tantárgy adatai:

 

Tantárgy neve: Hogyan indítsuk el a praxisunkat – gyakorlati tanácsok
Tantárgy neve angolul: How to start our practice – practical advise
Tantárgy típusa: („B” vagy „C”) B
Tantárgy szakterületének besorolása:[1] Egyéb
A tantárgy kreditértéke: (OB határozza meg) 2
Összóraszáma: (maximum 15 óra) Elmélet: 15 óra
Meghirdetés féléve, ajánlott időbeli helye a mintatanterv szerint: 5. év I. félév
Magyar vagy idegennyelvű képzésben szeretné oktatni: magyar
A tantárgy mely szakon/szakokon kerül oktatásra: (állatorvos, biológia BSc, MSc) állatorvos
Előtanulmányi követelmények: állategészségügyi igazgatástan 1. párhuzamos felvétele

A tantárgy számonkérési módja:

vizsga (írásbeli vagy szóbeli)

gyakorlati jegy

beszámoló

szóbeli vizsga
A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs
Van-e tudomása azonos vagy hasonló tantárgyról az Egyetemen: nincs

 

  1. A tantárgy oktatásának személyi feltételei:

 

A tantárgyért felelős tanszék/intézet: Törvényszéki Állatorvostani, Jogi és Gazdaságtudományi tanszék
Külső előadó esetében befogadó tanszék neve: dr. Ózsvári László
A tantárgy felelőse (csak PhD fokozattal rendelkező lehet)/oktatója: dr. Póla Zoltán
A tantárgy oktatásában részt vevő oktatók:

 

  1. A tantárgy általános célja: A végzős hallgatók a megszerzett elméleti tudás mellett fel tudják mérni, hogy milyen törvényi, jogszabályi, technikai, gyakorlati feladatok várnak rájuk az első praxis indítása előtt. Tudják rangsorolni a praxisindítás egyes lépéseit, képesek legyenek tervezni az erőforrásokat.