Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Kisállatgyógyászat I.

Kisállatgyógyászat I.

Nyelv
magyar
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?

A kurzus leírása

Kisállatgyógyászat tárgy I. szemeszter 2019/2020

A tananyagok publikálására szolgáló egyetemi dokumentumtár hozzáférhető a www. univet.hu honlapon, az Oktatás/Kurzusok útvonalon. Az adott kurzus nevére kattintva a kurzus leírásánál a jobb oldali menüsorban található a Dokumentumtár, mellyel az előadásvázlatok és a tantárggyal kapcsolatos oktatási tudnivalók elérhetők.  Bejelentkezés a dokumentumtárba: saját Neptun kóddal és a hozzá tartozó jelszóval

 

Tárgyi előfeltétel: Kórélettan

Kredit: 5

Előadások száma: 60×45 perc

Gyakorlatok száma: 45×45 perc

 

Előadások

Az előadások és a gyakorlatok tematikája a fenti dokumentumtárban is megtalálható. Az előadások és gyakorlatok belgyógyászati diagnosztika, aneszteziológia és radiológia témakörből állnak.

Az előadások látogatása kötelező, és a részvételt névsorolvasással ellenőrizzük. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban megengedettnél többet hiányzó hallgatók indexe nem kerül aláírásra. Az egyes előadások anyaga letölthető pdf formátumban a honlapról. Az előadások helyszíne a kiadott tematikában és a Neptunban elérhető órarendben is szerepel: Diagnosztika előadások Marek József előadóterem, radiológia és aneszteziológia előadások Plósz Béla előadóterem.

 

Gyakorlatok

A gyakorlatokra az elhangzott előadásanyag valamint belgyógyászati diagnosztika témakörből a dr. Papp László: Állatorvosi belgyógyászati diagnosztika I –II című jegyzet, aneszteziológia és radiológia témakörből pedig az Arany-Tóth Attila: A kisállatok röntgenvizsgálatának alapjai c. tankönyvekben foglaltak részletes ismerete elengedhetetlen, és erről a hallgatók a gyakorlat elején írásban vagy szóban be is számolnak. A gyakorlatokon a hallgatóknak a következő felszereléssel kell rendelkezniük: saját fehér köpeny, valamint diagnosztika gyakorlatokból az első gyakorlattól hőmérő a harmadik gyakorlattól fonendoszkóp. A gyakorlatok látogatása kötelező. Hiányozni kizárólag igazolt betegség, illetve hivatalos egyetemi elfoglaltság miatt lehetséges.  Az esetleges hiányzó gyakorlatok pótlása diagnosztikából az utolsó héten, személyes egyeztetés alapján történik, míg aneszteziológiából és radiológiából a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban a gyakorlat anyagából beszámoló szükséges.  A gyakorlatokról történő hiányzást a gyakorlatvezetőnél igazolni kell. A gyakorlatokon mindenki kizárólag csak a saját csoportjában vehet részt, kivételt csak betegség esetén teszünk, orvosi igazolás szükséges. Másik csoportba – a félév teljes időtartamára – a hallgató csak különleges indokkal, és a tantárgyfelelős írásos engedélyével kérheti át magát. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban megengedettnél több hiányzás, illetve nem pótolt gyakorlatok esetében a hallgató nem kap félévi aláírást a tárgyból.

A gyakorlatok helyszíne diagnosztikából a Papp László gyakorló helyiségben (Belgyógyászati Tanszék emeleti gyakorló), illetve az „M” épületben kialakított belgyógyászati gyakorló helyiségben lesznek a tematikában jelzett módon. Aneszteziológia és radiológia témakörben pedig a sebészeti gyakorlóban (B épület). A gyakorlatok tematikája elérhető a dokumentumtárban, illetve a félév elején kiküldésre kerül az évfolyamösszekötőknek.

 

Vizsga

A Kisállatgyógyászat c. tárgy végső vizsgajegye 4 részból áll: 1. radiológia és aneszteziológia gyakorlati tesztek alapján megajánlott gyakorlati jegy + diagnosztika számítógépes teszt + diagnosztika szóbeli jegy és diagnosztika gyakorlati jegy.

 

Írásbeli teszt: A vizsga helye az N/III-as épület, HEFOP I-es (II-es) számítógépes labor.

Kezdődik  8.00-kor (érkezés 7.50)

A vizsga menete:

 • A hallgatók index-el azonosítják magukat, telefonjaikat pedig az asztalon hagyják, majd leülnek egy gép elé. Miután tudomásul vették a program használati utasítását, beírják a nevüket. Ehhez a szövegdobozba kell kattintani, az ott lévő „enter your name” szöveget kitörölni, majd beírni a saját nevét, és az OK gombbal elfogadni.
 • Ezt követően indul maga a vizsga, 20 kérdésből álló tesztsorozattal. A vizsga végén a program kiírja a pontszámot és a jegyet
 • Minden hallgató véletlenszerűen generált kérdéssort kap.
 • A vizsgára 35 perc áll rendelkezésre
 • A képernyő bal felső sarkában az adott kérdés sorszáma szerepel, a jobb felsőben az eltelt idő.
 • A képernyő alján található kezelőfelületen a két szélső nyíllal lehet a kérdések között navigálni. Választ megjelölni arra kattintva lehetséges.
 • Három, egyértelműen megjelölt kérdéstípus van.
  • Egyszeri választás esetén csak egy válasz megjelölését engedi a program.
  • Kép esetén is egy válasz megjelölését engedi a program
  • Többszöri választás esetén több válasz megjelölése is elfogadott. A válasz megjelölésének visszavonása az arra való ismételt kattintással lehetséges
 • A sorozatok kérdései tetszőleges sorrendben oldhatóak meg. A vizsga időtartalma alatt a válaszok módosíthatóak annak végéig.
 • A vizsgának akkor van vége, ha a „vizsga befejezése” gombra kattintanak, vagy ha lejár az idő.
 • A program javítja a válaszokat: minden egyszeri választás jó válasza 3 pont, a többszörös válaszoknál 2 pont, a többszörös válasznál a rossz válasz -1 pont. Százalékos értékelés alapján alakul ki a teszt végső jegye.

Szóbeli rész (Dr Papp László gyakorló terem vagy M épület gyakorló)

Elmélet: Egy elméleti kérdés a kiadott tételsorból. Felkészülés a jegyzet és az órai anyag alapján.

Kisállat gyakorlat: egy kisállat gyakorlati kérdés, mely során az adott állat vizsgálatát követően a végső, részletes leletet kell írásban leírni. A vizsgálat menete, technikája, az adott részletes szervleírás valamint egyéb felmerülő kérdések kerülnek értékelésre.

 

Vizsga ismétlése

Abban az esetben, ha a vizsga valamely része nem sikerült, akkor a hallgató elégtelent kap, mely az indexben és a NEPTUN rendszerben is rögzítésre kerül. Ha az írásbeli teszt sikerült, azaz legalább kettes, a vizsga ezen részeit nem szükséges (de lehet) ismételni, a hozott jegy is beszámításra kerül az ismételt vizsgán. Ha a szóbeli kérdések valamelyike (elméleti vagy gyakorlati) sikertelen, akkor mindkét kérdést ismételni kell.

 

Jelentkezések

A diagnosztika vizsganapok a NEPTUN rendszerben elérhetőek (minimum 8 maximum 25 fővel   a magyar és angol hallgatók együttesen). A NEPTUN vizsgajelentkezés egyidőben nyílik meg a magyar és angol hallgatóknak. Halasztani a megelőző munkanap 12.00-ig lehetséges.

 

 

Előadások tematikája

KISÁLLATGYÓGYÁSZAT I. ELŐADÁSOK

Klinikai diagnosztika, radiológia és anesztézia

2019/2020. tanév 2. félév / III. évfolyam

Kedd: 12.15-14.00; Szerda: 13.15-14.00: Marek József előadóterem

Péntek: 10.15-12.00: Plósz Béla előadóterem

                                                                                                                     

 

Téma

Előadó Óra Időpont
A szervek klinikai vizsgálatának célja, módszerei. Kórjelzés. Sterczer Á. 2 Február 4.
Diagnózis típusok.  A vizsgálati lelet leírásának sorrendje. Nationale Sterczer Á. 1 Február 5.
A röntgensugárzás története, fizikai tulajdonságai. A röntgengép felépítése, a sugár keletkezése, a röntgenkép keletkezése. Analóg és digitális képreceptorok. Arany-Tóth A. 2 Február 7.
A kórelőzmény felvételének szempontjai és összetevői. A jelen állapot:

Általános állapot. Klinikai összbenyomás, Klinikai alapértékek.

Sterczer Á. 2 Február 11.
A testtájéki nyirokcsomók vizsgálata. Sterczer Á. 1 Február 12.
Sugárbiológia, sugárvédelem. A röntgenkép elkészítése, expozíció, állatok előkészítése, pozicionálás, típusfelvételek, digitális képarchiválás. Molnár P. 2 Február 14.
A látható nyálkahártyák vizsgálata. A légzőszervek vizsgálata I. Orrfolyás, zörejek az orrnyílások közelében, lehelet, köhögés, köhögtetés, a köhögés jellemzői. Sterczer Á 2 Február 18.
Az orr részletes külső- és belső vizsgálata. Az orrmelléküregek.

Gége és a légcső vizsgálata.

Sterczer Á. 1 Február 19.
A hasüreg röntgenvizsgálata. A mellkas röntgenvizsgálata I. Arany-Tóth A. 2 Február 21.
Légzőszervek vizsgálata II: A mellkas alakja, a légzés üteme, típusa, mélysége

a légzőmozgások számának és típusának változása, nehezített
légzés, kóros légzéstípusok. A mellkas tapintása

A légzőszervek vizsgálata hallgatózással A légzési zörejek keletkezése.

Sterczer Á.

 

 

Psáder R

1

 

 

1

Február 25.
A légzőszervek vizsgálata III Az egészséges állatok mellkasa feletti légzési zörejek. Kóros légzési zörejek. Psader R.

 

1

 

Február 26.
A mellkas röntgenvizsgálata II. A csontok röntgenvizsgálata I. Arany-Tóth A. 2 Február 28.
Légzőszervek vizsgálata II: A mellkas alakja, a légzés üteme, típusa, mélysége

a légzőmozgások számának és típusának változása, nehezített
légzés, kóros légzéstípusok. A mellkas tapintása

A légzőszervek vizsgálata hallgatózással A légzési zörejek keletkezése.

Vörös K

 

 

Manczur F

1

 

 

1

Március 3.
A vérkeringési szervek vizsgálata II. A szív hallgatózásos vizsgálata. A szívhangok, a szívhangok változása. Vörös K 1

 

Március 4.
A csontok röntgenvizsgálata II. Modern keresztmetszeti képalkotó diagnosztika az állatorvoslásban (CT, MRI). Arany-Tóth A. 2 Március 6.
A vérkeringési szervek vizsgálata III. A szívzörejek (endo- és extracardialis zörejek).

A vérerek vizsgálata. Az érverés száma, üteme, minősége. A körzeti gyűjtőerek, vénahullámzás, negatív és pozitív vénapulzus.

Vörös K

 

Manczur F

1

 

1

Március 10.
 Emésztőszervek vizsgálata II. Kutya, macska emésztőszerveinek vizsgálata Sterczer Á. 1 Március 11.
A gerinc és a koponya radiológiája (rtg, myelo, CT, MRI) Arany-Tóth A. 2 Március 13.
A vizeletkiválasztó és-elvezető rendszer vizsgálata

A nemi szervek, a belső elválasztású mirigyek, a lép és a vérképző szervek vizsgálata

Manczur F.

 

Pápa K.

1

1

Március 17.

 

A nemi szervek, a belső elválasztású mirigyek, a lép és a vérképző szervek vizsgálata Pápa K

 

1

 

Március 18.
Az altatás előtti betegvizsgálat. Az anesztetikumok gyógyszertana Dunay MP 2 Március 20.
Az idegrendszer vizsgálata I. Vizsgáló módszerek. A fej és a gerincoszlop tájékának vizsgálata .

Magatartási és viselkedési zavarok .  Görcsök, mozgás zavarai

Balogh É

 

 

2

 

 

Március 24.
Nincs előadás Március 25.
Altatógépek. Perioperatív fájdalomcsillapítás Dunay MP 2 Március 27
Az idegrendszer vizsgálata II.. A helyzetérzés, az ataxia, a bénulás vizsgálata. Az érzékenység és a fájdalomérzés. Az agyvelői idegpárok vizsgálata.

 

Máthé Á 2 Március 31.
Az idegrendszer vizsgálata IV. A gerincvelői reflexek vizsgálata

 

Máthé Á 1

 

Április 1.
Lélegeztetőgépek. Perioperatív monitorozás

 

Dunay MP 2 Április 3.
A bőr vizsgálata Tarpataki, N 2 Április 14.
Equus hét, nemzetközi nap rektori szünet 1 Április 15.
Altatási protokollok Dunay MP 2 Április 17
Ultrahang-diagnosztika (elvek, módszerek), a hasűri szervek ultrahangvizsgálata

 

Echocardiográfia

Manczur F

 

Vörös K

1

 

1

Április 21.
Elektrokardiográfia (EKG) bevezetés Manczur F 1 Április 22.
Magas rizikójú betegek altatási protokolljai Dunay MP 2 Április 24
EKG kiértékelés alapjai. PLENÁRIS gyakorlat Manczur F

 

2 Április 28.
Vérnyomásmérés. Manczur F 1 Április 29.
Légzőszervek endoszkópos vizsgálata.
Emésztőszervek endoszkópos vizsgálata
Psader R 2

 

Május 5.
Komplikációk és vészhelyzetek az aneszteziológiában Dunay MP 2 Május 8.

 

Gyakorlatok tematikája

KISÁLLATGYÓGYÁSZAT I.

Beldiagnosztikai gyakorlatok

2019/2020. tanév 2. félév / III. évfolyam

HÉTFŐ

8.15-11.00: 1. és 4. csoport

11.15-14.00: 2. és 5. csoport

14.15-17.00: 3. és 6. csoport

A: 1-2-3 csoport

B: 4-5-6 csoport

 

Dátum Oktató Témakör
02/10   A     PL

02/17   B     PL

MÁ/BÉ/GN

 

 

Az állatokkal való bánásmód, kisállatok vizsgálathoz történő rögzítésének módszerei.  Balesetmegelőző rendszabályok.

A nationale felvétele. A klinikai alapértékek megállapítása.

Különböző betegek anamnézisének tanulmányozása.

02/24    A     PL

03/02    B     M

TN/PK/SÁ A kutya és a macska nyálkahártyáinak vizsgálata. A nyirokcsomók vizsgálata. Az orr és az orrmelléküregek, vizsgálata. Egészséges és beteg kutyák, macskák köhögtetése. A gége és a légcső vizsgálata. Mellkas megtekintés, légzőmozgások, mellkas tapintásos vizsgálata
03/09    A     M

03/16    B     M

PR/HCS/
/DGYZ/KG
 Hallgatózásos vizsgálat egészséges és beteg állatok gégéje, légcsöve és mellkasa felett. A mellkas kopogtatásos vizsgálata. Egészséges és beteg kutyák és macskák vérkeringési szerveinek vizsgálata
03/23    A     PL

03/30    B     PL

SÁ/TN/PK A kisállatok kiválasztó készülékének vizsgálata. A nemiszervek vizsgálata. Az emésztőkészülék vizsgálata.
04/20    A    PL

04/27    B    PL

SÁ/MÁ/BÉ Az idegrendszer vizsgálata.

 

05/04     A   PL

05/11     B   PL

 

MÁ/VZS/TN A bőr vizsgálata. Önálló betegvizsgálat. Kutya és macska részletes klinikai vizsgálatának dokumentációja. Konzultáció.
05.11-05.14  PL Hiányzó gyakorlatok pótlása Időpont egyeztetés szükséges személyes megbeszélés alapján

 

Oktatók:           SÁ       – Sterczer Ágnes                       MÁ      – Máthé Ákos

VZS     – Vizi   Zsuzsanna                    TN       – Tarpataki Noémi

PR       – Psader   Roland                        BÉ       – Balogh Éva

PK       – Pápa   Kinga                          GN      – Gulyás Nóra

HCS    – Hetyey Csaba                           DGYZ   – Dudás-Györki Zoltán

KG      – Kiss Gergely

 

A gyakorlatok helye Papp László terem PL (belgyógyászat tanszék emeleti folyosó) vagy M épület, szülészeti tanszék. A gyakorlaton a részvétel kötelező. Hiányozni kizárólag igazolt betegség, illetve hivatalos egyetemi elfoglaltság (pl. klinikai ügyelet) miatt lehetséges.  Az esetleges hiányzó gyakorlatok pótlása az utolsó héten, személyes egyeztetés alapján történik. Csoportot változtatni nem lehetséges.  Fehér köpeny, valamint az első gyakorlattól hőmérő, a harmadik gyakorlattól fonendoszkóp szükséges. Minden gyakorlat rövid írásbeli teszttel vagy szóbeli számonkéréssel kezdődik az adott gyakorlat anyagából.

 

KISÁLLATGYÓGYÁSZAT I.

Radiológiai és aneszteziológiai gyakorlatok

2019/2020. tanév 2. félév / III. évfolyam

HÉTFŐ

 

8.15 – 11.00: 2. és 5. csoport

11.15 – 14.00: 3. és 6. csoport

14.15 – 17.00: 1. és 4. csoport

 

A: 1-2-3 csoport

B: 4-5-6 csoport

 

Dátum Oktató Témakör
02/10   A

02/17   B

ATA

 

 

Röntgentechnológia a gyakorlatban. (Próba-teszt. A képalkotás általános alapelvei, gyakoribb hibák a felvételkészítés során, megjelenítés, viewer programok használata, DICOM, PACS.)
02/24    A

03/02    B

MP Kontrasztos röntgenvizsgálatok. (GI, kiválasztó szervrendszer)
03/09    A

03/16    B

ATA A röntgenfelvételek értelmezése
03/23    A

03/30    B

DMP Altatás előtti betegvizsgálat; anesztetikumok; fájdalomcsillapítás
04/20    A

04/27    B

DMP Altatógépek; lélegeztetőgépek; perioperatíve monitoring
05/04     A

05/11     B

 

DMP Altatási protokollok; magas rizikójú betegek altatása; komplikációk és vészhelyzetek az aneszteziológiában

Oktatók: ATA – Arany-Tóth Attila

MP    – Molnár Péter

DMP – Dunay Miklós Pál

 

A gyakorlatok helye a Sebészeti gyakorló (B-épület). A gyakorlaton a részvétel kötelező! Hiányozni kizárólag igazolt betegség, illetve hivatalos egyetemi elfoglaltság (pl. klinikai ügyelet) miatt lehetséges. Az esetleges hiányzó gyakorlatok anyagából beszámoló a csoportvezetővel egyeztetett időpontban. Csoportot változtatni nem lehet! Fehér köpeny kötelező! Minden gyakorlat rövid írásbeli teszttel vagy szóbeli számonkéréssel kezdődik az adott gyakorlat anyagából. Ennek eredménye beszámít a hallgató félévi teljesítményének értékelésébe gyakorlati jegy formájában, amely figyelembe vételre kerül a végső jegy kialakítása során.