Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Laborállat-tudomány és Kísérlettervezés

Oktatás Kurzusok Laborállat-tudomány és Kísérlettervezés
Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
posztgraduális
Előadás óraszám / félév
70
Gyakorlat óraszám / félév
10
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • PhD hallgató
  • Továbbképzés

A kurzus leírása

Ajánlott irodalom

Kállai L.: Laborállat könyv.Kallé-K Kft.Budapest, 2002. Liu, E.-Fan, J.: Fundamentals of Laboratory Animal Science. 1st ed. , 2017.
Van Zutphen, LFM.-Bauman, V.-Beynen, AC: Priciples of Laboratory Animal Science. Elsevir. Amsterdam, 1993, 2000.; NRC: Nutrient
requirements of laboratory rodents. Washington, 1986; Svedsen, P.-Hau, J. (eds): Handbook of Laboratory Animal Science. CRS Press.
Boca Raton, Fla, 1994, 2004; Hau, J.-VanHoosier, G.L.Jr. (ed): Handbook of Laboratory Animal Science. 2nd ed. CRCPress LLC. Boca
Raton-London-New York-Washington DC, 2003-2005.; Regan, T.: The case of animal rights. Univ. Calif. Press. Berkeley, Los Angeles,
1983; Bryan Howard, B.-Nevalainen, T.- Perretta, G.:The COST Manual of Laboratory Animal Care and Use: Refinement, Reduction, and
Research. CRC Press, 2010. Fekete, SGy: Feeding and Nutrition of the Laboratory Rabbit. In: DeBlas, C-Wiseman, J.: The Nutrition of
the Rabbit. CABI Publ. Oxon-New York, 2019

Előadások tematikája

1. hét

Bevezetés a laborállat-tudományba.

Kísérleti elrendezés.

Hogyan írjunk és elemezzünk tudományos közleményt és kísérleti tervet, engedélykérőt.

Az állati model, a nemi dimorfizmus jelentősége és az extrapoláció lehetőségei.

Egér-, parkány- és madáranatómia.

A laboratóriumi rágcsálók és nyúl, madarak,
sertés és kiskérődzők biológiája és zoológiája.

Különleges laborállatok jellemzői.

Az egér, a patkány,
a nyúl és a görény szaporodásbiológiája.

A fájdalom élettana.

Az analgesia, anaesthesia és euthanasia
gyógyszertana.

Stressz, distressz, eustressz és a laborállatok.

A laborállat-takarmányozás alapjai.
A mikotoxinok jelentősége.

Epi-, nutri- és toxicogenomika és a laborállat-tudomány.

A mikrobiológiai szabványosítás.

A hal mint kísérleti állat.

Állattartó létesítmények tervezése és működtetése.

A fajdalom és az állati jóllét. A fájdalom fokának becslése és a fájdalomkategóriák.
A Grimace Score Systems.
A fájdalom és a szenvedés (rosz közérzet) mérséklése és megelőzése.

A laborállatok genetikája.
Őssejtkutatás és technikák. A CRIPS/Cas technika és alkalmazásának kilátásai.

A laparo-és thoraszkópia és a mikrosebészet mint az állatkímélet és a 3.R eleme. Madár teratológia. Emlősteratológia. A GLP alapjai.
Az OECD toxikológiai tevékenysége.

 

2. hét

Általános alkalmazott kórtan.

A patológia és a szövettan szerepe az állatkísérleti munkában General pathology.

A laborállatok nem-fertőző bántalmai.

Az egér és a patkány fertőző betegségei. Zoonózisok.

A biológiai ritmusok és jelentőségük a kísérleti elrendezésben.

Kísérleti munka madarakkal.

Állatkísérletek SPF-madarakkal, BSL3 és BSL4 létesítményekben.

Alternatív technikák: elmélet és gyakorlat.

A csökkentés, helyettesítés és tökéletesítés (finomítás) lehetőségei a gyógyszerfejlesztési, méregtani és biztonsági vizsgálatokban.

Állati modellek a kísértetes pszichiátriában: a transzláció lehetőségei és csapdái.

A szociális média és a közvélemény az in vivo kísérletekben résztvevő állatok fájdalmáról és rossz közérzetéről.

A magyar jogi szabályozás az állatkísérletekről. Káosz-összetettség elmélet és hatása a kísérletek tervezésére és kiértékelésére.

Gyakorlatok tematikája

1. hét

Egér és patkányboncolás.

Bánás, rögzítés, ivarmeghatározás.

Anaesthesia és anlgesia.

Vizelet-, bélsár-, vér- és más biológiai minták vétele.

Grimaszskála – Fájdalom fokának becslésece.

Egyszerű kísérleti technikák (egér, patkány, aranyhörcsög, tengerimalac, nyúl, házityúk).

Konzultáció a záróvizsgáról.

2. hét

Szövettan és kórszövettan.

Vita az élő állattal végzett kísérletek létjogosultságáról, az in vitro kísérletek lehetséges szerepe.

A 3R az analgesiában, anaethesiában és a humánus euthanasiában.

Haszon-ártalom elemzés, nem-szakmai összefoglaló készítése.

Értékelés leírása

Sikeres vizsga után a hallgatók egy két nyelvű Tanúsítványt vehetnek át, mely tartalmazza a kurzus részletes tematikáját.

Vizsgainformáció

Az írásbeli vizsga feltétele

  • Kísérleti terv készítése
  • Tudományos cikk elemzés (akár saját cikk)