Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Latin nyelv biológus hallgatóknak

Latin nyelv biológus hallgatóknak

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Gyakorlat óraszám / félév
26
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A tárgy oktatásának célja, hogy latin nyelvi alapvetés révén a hallgatókat felkészítse a latin terminológiára épülő biológus szaknyelv megértésére és alkalmazására.

Gyakorlatok tematikája

1. hét Bevezetés az orvosi terminológiába
2. hét Az test főbb síkjai és irányai I, Nyelvtan: A melléknevek szótári alakja
3. hét Az test főbb síkjai és irányai II, Nyelvtan: A melléknevek szótári alakja
4. hét A test főbb részei I, Nyelvtan Névragozási alapfogalmak
5. hét A test főbb részei II, Nyelvtan Névragozási alapfogalmak, Melléknévképzés
6. hét A csontváz, Nyelvtan: Főnévragozás, Melléknévragozás, Numeralia 1-20
7. hét I. Z.H., Z.H. megbeszélése
8. hét Ízületek, Nyelvtan: Összetett melléknevek képzése, Az igék és az igékből képzett főnevek, Praeverbiumok és praefixumok használata
9. hét Musculi, Nyelvtan: A melléknevek fokozása, Számokra és mennyiségekre utaló latin és görög praefixumok
10. hét A társulások, Latin állat- és növénynevek I, Számnevek 21-2000
11. hét Latin állat- és növénynevek II
12.hét Állat- és növényendszertan 1
13.hét Állat- és növényendszertan 2, Z.H. előkészítése II. Z.H., Z.H. megbeszélése
14. hét II. Z.H., Z.H. megbeszélése, Tanév értékelése

Értékelés leírása

Számonkérés módja: félévközi zh,félév végi zh, házi feladatok elkészítése

Értékelés módja:gyakorlati jegy