Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Latin nyelv I (állatorvos szak)

Latin nyelv I (állatorvos szak)

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
1
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szak
állatorvos (magyar)
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tárgy oktatásának célja, hogy latin nyelvi alapok átadásával a hallgatókat felkészítse a latin terminológiára épülő (állat)orvosi szaknyelv megértésére és alkalmazására.

A tárgy elsődleges célja az anatómiai kifejezések megtanulásában segítséget nyújtani, így az első félévben a kiejtés, a névszóragozás és az alapszókincs elsajátítása képezi a kurzus törzsanyagát.

Értékelés leírása

Gyakorlatvezető

Előadó:           Agócs Júlia nyelvtanár

Elérhető:        N épület I. em.

E-mail:           agocs.julia@univet.hu

 

Szükséges előtanulmányok

nincs

Értékelés

A félévvégi írásbeli dolgozat alapján adott gyakorlati jegy.

Eredmény:

00 – 60 %: elégtelen

61 – 69 %: elégséges

70 – 78 %: közepes

79 – 87 %: jó

88 – 100 %: jeles

Az aláírás feltétele: a 2 zárthelyin minden egyes zárthelyin legalább 60 %-ot el kell érni. A zárthelyi egy alkalommal újraírható.

 

Vizsgainformáció

vizsga nincs.