Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Latin nyelv I (állatorvos szak)

Latin nyelv I (állatorvos szak)

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
practical grade
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Gyakorlat óraszám / félév
45
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tárgy oktatásának célja, hogy latin nyelvi alapvetés révén a hallgatókat felkészítse a latin terminológiára épülő (állat)orvosi szaknyelv megértésére és alkalmazására

Gyakorlatok tematikája

1. hét:

Szakszókincs

Nyelvtan

Lectio prima
Kiejtési gyakorlatok

Bevezető szöveg fordítása
(Állatok,)

Lectio secunda

Anatómia I, serülések

I. deklináció, esetek, praepositio 1

 

 

 

 

2. hét:

Szakszókincs

Nyelvtan

Lectio secunda

Anatómia I, serülések

Igék

Lectio tertia
Anatómia II, Egyetem

 

I. deklináció, praepositio 2, birtokos eset,

Igeragozás jelen időben.

 

 

II. declinatio

 

3. hét:

Szakszókincs

Nyelvtan

Lectio tertia

Anatómia II, Egyetem

Ismétlés állatok

Lectio quarta
Anatómia III, Egyetem II
Patikus

II. declinatio, Ismétlés

 

 

I-II. declinatiós melléknevek, jelzős szerkezet

4. hét:

Szakszókincs

Nyelvtan

Lectio quarta
Anatómia III, Egyetem II
Patikus

Lectio quinta
Anatómia IV

I-II. declinatiós melléknevek, jelzős szerkezet

 

 

III. declinatio, ragozási tő, msh. tövűek

5. hét:

Szakszókincs

Nyelvtan

Lectio quinta
Anatómia IV
Diagnoses I, testnedvek

Lectio sexta
Anatomia V
Diagnoses II, betegségek

III. declinatio, ragozási tő, msh. tövűek

 

 

 

III. declinatio gyenge i-tő,

6. hét:

Szakszókincs

Nyelvtan

Lectio sexta
Anatomia V, ismétlés
Diagnoses II, betegségek

Lectio septima

Alapvető állati anatómia

III. declinatio gyenge i-tő, számok 1-12, kicsinyítő képző

 

III. declinatio erős i-tő

7. hét:

Szakszókincs

Nyelvtan

Lectio septima

Alapvető állati anatómia

Lectio octáva
Anatómia VI

Anatómiai síkok és irányok

III. declinatio erős i-tő, III. declinatiós melléknevek

Melléknevek fokozása

Ismétlés

8. hét:

Szakszókincs

Nyelvtan

Lectio octáva
Anatómia VI

Anatómiai síkok és irányok

Lectio nona
Anatómia VII
Alapvető állattan

Melléknevek fokozása

Ismétlés

Számok

 

IV. declinatio, participiumok

9. hét:

Szakszókincs

Nyelvtan

Lectio nona
Anatómia VII
Alapvető állattan

1. Z.H. Anatómia

IV. declinatio, participiumok

 

 

1. Z.H. Anatómia/ latin nyelvtan

10. hét:

Szakszókincs

Nyelvtan

Z.H. megbeszélése
Lectio decima
Betegségek, Diagnoses III

Lectio undecima
gyakorlás

Z.H. megbeszélése

 

V. declinatio

 

Ismétlés

11. hét:

Szakszókincs

Nyelvtan

Receptírás

 

Görög eredetű terminológia

(Szervek, Betegségek)

Receptírás nyelvtani sajátosságai (mennyiségek, számok, ragozás)

 

Görög és latin praefixek és Komposita

 

12.hét:

Szakszókincs

Nyelvtan

Görög eredetű terminológia II

(Szervek, Betegségek)

Görög és latin terminológia szinopszis

Görög szuffixek (képzők) és Komposita

 

Görög mennyiségek, számok, képzők

13. hét:

Szakszókincs

Nyelvtan

Görög eredetű terminológia III

(Szervek, Betegségek)

Görög és latin terminológia szinopszis II
Latin anatómia
Ismétlés

Ismétlés

14. hét:

Szakszókincs

Nyelvtan

2. Z.H. az összes tananyag

2. Z.H. az összes tananyag

15. hét:

Szakszókincs

Nyelvtan

Z.H. megbeszélése

Z.H. megbeszélése

Értékelés leírása

Gyakorlatvezető

Előadó:            Rudolf Radenhausen nyelvtanár

Elérhető:          N épület I. em.

E-mail:             radenhausen.rudolf@aotk.szie.hu

Fogadóóra:     

Gyakorlat

Helye:              az aktuális órarend szerint

Ideje:               az aktuális órarend szerint

Szükséges előtanulmányok

nincs

 

Értékelés

A félévvégi írásbeli dolgozat alapján adott gyakorlati jegy.

Eredmény:

00 – 60 %: elégtelen

61 – 69 %: elégséges

70 – 78 %: közepes

79 – 87 %: jó

88 – 100 %: jeles

 

Az aláírás feltétele: a 2 zárthelyin minden egyes zárthelyin legalább 60 %-ot el kell érni. A zárthelyi egy alkalommal újraírható.

Ajánlott irodalom és Segédanyagok

Dr. Mikó Sándor: A latin nyelv alapjai, egyetemi jegyzet

BELÁK ERZSÉBET: LINGUA LATINA MEDICINALIS

AGÓCS JULIA: egyetemi jegyzet

RÉPÁS LÁSZLÓ: BEVEZETÉS AZ ORVOSLATIN NYELVBE I.