Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Latin nyelv I (állatorvos szak)

Latin nyelv I (állatorvos szak)

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Gyakorlat óraszám / félév
26
Szak
állatorvos (magyar)
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tárgy oktatásának célja, hogy latin nyelvi alapok átadásával a hallgatókat felkészítse a latin terminológiára épülő (állat)orvosi szaknyelv megértésére és alkalmazására. A kurzus elsődleges célja: Az anatómiai kifejezések megtanulásában segítséget nyújtani, így az első félévben a kiejtés, a névszóragozás és az alapszókincs elsajátítása képezi a kurzus törzsanyagát.

Gyakorlatok tematikája

1. hét Értékelés módja
2. hét Szakszókincs: Az állati és emberi test részei I. I. declinációs szavak (Latinnal párhuzamos görög szótövek), Nyelvtan: A főnév szótári alakja és a birtokos eset, főnevek: nem, szám, esetek, szótári alak, I. deklináció főnév- és melléknévdeklináció együtt.
3. hét Szakszókincs: Az állati és emberi test részei II, II. declinációs szavak. Nyelvtan: A főnév szótári alakja és a birtokos eset, főnevek: nemek, számok, esetek, szótári alak, II. deklináció főnév- és melléknévdeklináció együtt, I-II. declinatiós melléknevek, egyeztetés.
4. hét Szakszókincs: Csontok I. Nyelvtan: A III. deklináció bevezetése, főnevek declinatiókba sorolása, ragozás (nom, gen), A főnevek és melléknevek birtokos esete, I-II. declinatiós melléknevek, egyeztetés.
5. hét Szakszókincs: Csontok II. Nyelvtan: A III. deklináció gyakorlása, főnevek declinatiókba sorolása, ragozás (nom, gen), a főnevek és melléknevek többes száma, III. declinatiós melléknevek, egyeztetés.
6. hét Szakszókincs: A testrészek és csontok sérülései. Nyelvtan: A III. deklináció gyakorlása, főnevek declinatiókba sorolása, ragozás (nom, gen), a főnevek és melléknevek végződései (Plur. Gen.), I-III. melléknevek, egyeztetés.
7. hét Szakszókincs: Gyakorlás. Nyelvtan: Gyakorlás.
8. hét Szakszókincs: Numeralia 1-20, latinnal párhuzamos görög szótövek. Nyelvtan: Numeralia 1-20, latinnal párhuzamos görög szótövek-declinációs feladatok.
9. hét Szakszókincs: Articulationes I. Nyelvtan: -alis/-aris melléknévképzés, összetett melléknevek képzése.
10. hét Szakszókincs: Articulationes II, Musculi I. Nyelvtan: Az igék szótári alakja és az igékből képzett főnevek, létige ragozása, activ igeragok.
11. hét Szakszókincs: Musculi II. Nyelvtan: Praeverbiumok és praefixumok használata.
12.hét Szakszókincs: Musculi III, ismétlés. Nyelvtan: A melléknevek fokozása, ismétlés.
13.hét Szakszókincs: Számokra és mennyiségekre utaló latin és görög praefixumok, ismétlés. Nyelvtan: ismétlés.
14. hét Szakszókincs, Nyelvtan: a Z.H. megírása és megbeszélése.

Értékelés leírása

 

 

Számonkérés módja:Félévközi zh,félév végi zh,házi feladatok elkészítése

Értékelés módja:gyakorlati jegy

 

Vizsgainformáció

vizsga nincs.