Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Latin nyelv II (állatorvos szak)

Latin nyelv II (állatorvos szak)

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
1
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szak
állatorvos (magyar)
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tárgy oktatásának célja, hogy latin nyelvi alapok átadásával a hallgatókat felkészítse a latin terminológiára épülő (állat)orvosi szaknyelv megértésére és alkalmazására.

A kurzus elsődleges célja:

Az anatómiai kifejezések valamint más szaktantárgyak latin illetve görög eredetű szókincsének megtanulásában segítséget nyújtani.

A második félévben is a névszóragozás és az alapszókincs elsajátítása képezi a kurzus törzsanyagát kiegészülve a gyógyszertani latin szókincsével és nyelvtani sajátosságaival, továbbá a görög szóképzés alapjaival.

Értékelés leírása

Gyakorlatvezető: Agócs Júlia nyelvtanár

Elérhetőség: agocs.julia@univet.hu

Szükséges előtanulmány: Latin nyelv 1.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele 2 félévközi és egy félévvégi zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése, ami 59% fölötti eredményt jelent. Amennyiben a hallgató nem éri el az 59%-ot, lehetősége van kétszer újraírni sikertelen dolgozatát. Az órákról 4×45 perc hiányzás megengedett.

00 – 59 %: elégtelen

60 – 69 %: elégséges

70 – 78 %: közepes

79 – 87 %: jó

88 – 100 %: jeles

Vizsgainformáció

Vizsga nincs.