Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Latin nyelv II (állatorvos szak)

Latin nyelv II (állatorvos szak)

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Gyakorlat óraszám / félév
26
Szak
állatorvos (magyar)
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tárgy oktatásának célja, hogy latin nyelvi alapok átadásával a hallgatókat felkészítse a latin terminológiára épülő (állat)orvosi szaknyelv megértésére és alkalmazására. A kurzus elsődleges célja: Az anatómiai kifejezések megtanulásában segítséget nyújtani, így az második félévben is a kiejtés, a névszóragozás és az alapszókincs elsajátítása képezi a kurzus törzsanyagát. A gyógyszertani latin szókincse és nyelvtani sajátosságai ill. a görög származású orvosi szakszókincs és a vonatkozó szóképzés elsajátítása.

Gyakorlatok tematikája

1. hét Szakszókincs, Nyelvtan: Általános ismétlés.
2. hét Szakszókincs, Nyelvtan: Általános ismétlés, participium képzése.
3. hét Szakszókincs: Ismétlés. Nyelvtan: A IV. deklináció, és a többi –usra végzödő főnevek ragozása összehasonlitva ragozása.
4. hét Szakszókincs: Numeralia 1-1000. Nyelvtan: Latinnal párhuzamos görög szótövek, Numeralia 1-1000, latinnal párhuzamos görög szótövek-declinációs feladatok.
5. hét Szakszókincs: Számokra és mennyiségekre utaló latin és görög praefixumok, ismétlés. Nyelvtan: A melléknevek fokozása, V. deklináció.
6. hét Szakszókincs, Nyelvtan: Z.H. az összes tananyag.
7. hét Szakszókincs: Gyógyszertani szakszókincs I: Anyagok és egységek. Nyelvtan: Genitivus partitivus, számok és mennyiség kifejezése Accusativusban.
8. hét Szakszókincs: Gyógyszertani szakszókincs II: Receptben szereplő latin kifejezések, gyakorlás. Nyelvtan: Genitivus és Accusativus minden declinációban.
9. hét Szakszókincs: Receptírás, Nyelvtan: Igeragozás, Imperativus.
10. hét Szakszókincs: Az emésztőkészülék, Nyelvtan: Elöljárószavak és névutók.
11. hét Szakszókincs: A leletben szereplő latin kifejezések, Nyelvtan: Ablativus és Dativus.
12.hét Szakzókincs: Klinikai szókincs I, ismétlés. Nyelvtan: Szóképzés a görög származású főneveknél I, ismétlés.
13.hét Szakzókincs: Klinikai szókincs II, ismétles. Nyelvtan: Szóképzés a görög származású főneveknél II, ismétlés.
14. hét Szakszókincs, Nyelvtan: a Z.H. megírása és megbeszélése.

Értékelés leírása

Számonkérés módja:félévközi zh, félév végi zh, házi feladatok elkészítése

Értékelés módja:gyakorlati jegy

 

 

Vizsgainformáció

Vizsga nincs.