Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Latin nyelv II (állatorvos szak)

Latin nyelv II (állatorvos szak)

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
practical grade
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Gyakorlat óraszám / félév
30
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tárgy oktatásának célja, hogy latin nyelvi alapok átadásával a hallgatókat felkészítse a latin terminológiára épülő (állat)orvosi szaknyelv megértésére és alkalmazására.

A kurzus elsődleges célja:

Az anatómiai kifejezések valamint más szaktantárgyak latin illetve görög eredetű szókincsének megtanulásában segítséget nyújtani.

A második félévben is a névszóragozás és az alapszókincs elsajátítása képezi a kurzus törzsanyagát kiegészülve a gyógyszertani latin szókincsével és nyelvtani sajátosságaival, továbbá a görög szóképzés alapjaival.

Gyakorlatok tematikája

Gyakorlatok heti bontásban

Hét                                                                       

1. 

Szakszókincs

Nyelvtan, óra témája

Általános ismétlés

Általános ismétlés

 

2.

Szakszókincs

Nyelvtan

Ismétlés

A IV. deklináció, és a többi –us-ra végződő főnevek ragozása összehasonlítva ragozása (ismétlés)

 

3.

Szakszókincs

Nyelvtan

Numeralia 1-1000

Latinnal párhuzamos görög szótövek

Numeralia 1-1000

Latinnal párhuzamos görög szótövek-deklinációs feladatok

 

4.

Szakszókincs

Nyelvtan

Musculi I
 

Az igék szótári alakja és az igékből képzett főnevek

létige ragozása, activ igeragok

 

5.

Szakszókincs

Nyelvtan

Musculi II

Praeverbiumok és praefixumok használata

 

6.

Szakszókincs

Nyelvtan

Musculi III
Számokra és mennyiségekre utaló latin és görög praefixumok

Ismétlés

A melléknevek fokozása
Ismétlés

 

7.

Szakszókincs

Nyelvtan

Z.H. az összes tananyag

Z.H. az összes tananyag

 

8.

Szakszókincs

Nyelvtan

Gyógyszertani szakszókincs

A recept latin részei

Genitivus partitivus, számok és mennyiség kifejezése Accusativusban

 

9.

Szakszókincs

Nyelvtan

Receptben szereplő latin kifejezések, gyakorlás

Gyakorlás
 

 

10.

Szakszókincs

Nyelvtan

Az emésztőkészülék
 

Elöljárószavak és névutók

 

11.

Szakszókincs

Nyelvtan

Görög alaptagok

Szóképzés

 

12.

Szakszókincs

Nyelvtan

Görög képzők és utótagok

Szóképzés

 

13.

Szakszókincs

Nyelvtan

Görög előtagok

Szóképzés

 

14.

Szakszókincs

Nyelvtan

záró Z.H. az összes tananyag

záró. Z.H. az összes tananyag

 

15.

Szakszókincs

Nyelvtan

a Z.H. megbeszélése

a Z.H. megbeszélése

 

 

Tanárok: lásd fent.

Szakirodalom

Kötelező:

 

 

RÉPÁS LÁSZLÓ: BEVEZETÉS AZ ORVOSLATIN NYELVBE I.

Ajánlott:

 

 

Dr. Mikó Sándor: A latin nyelv alapjai, egyetemi jegyzet

BELÁK ERZSÉBET: LINGUA LATINA MEDICINALIS

 

Értékelés leírása

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele 2 félévközi és egy félévvégi zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése, ami 59% fölötti eredményt jelent. Amennyiben a hallgató nem éri el az 59%-ot, lehetősége van kétszer újraírni sikertelen dolgozatát. Az órákról 4x45 perc hiányzás megengedett.

00 – 59 %: elégtelen

60 – 69 %: elégséges

70 – 78 %: közepes

79 – 87 %: jó

88 – 100 %: jeles