Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Lógyógyászat 2

Lógyógyászat 2

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
4
Szemeszter a tantervben
7
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
45
Szak
állatorvos (magyar)
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megfelelő szintű és korszerű ismereteket szerezzenek a lovak leggyakoribb és legfontosabb belgyógyászati és sebészeti betegségeiről. Az oktatás előadások és kiscsoportos gyakorlatok keretében valósul meg. Mivel a lovak belgyógyászatáról és sebészetéről rendelkezésre álló információ rendkívül bőséges, elvárjuk a hallgatóktól, hogy a bemutatott témák mélyebb megértéséhez önállóan is olvassák a vonatkozó szakirodalmat. A kurzus arra is késztetni kívánja a hallgatókat, hogy a megszerzett elméleti tudást a felmerülő klinikai problémamegoldási szituációkban is alkalmazni tudják. Erre szükség lesz a kiscsoportos gyakorlatokon, az egyhetes klinikai betegellátási gyakorlaton, a 11. féléves gyakorlatokon, illetve végzés után a napi praxisban. A félév során a lovak mozgási, légúti, emésztő, vizeletkiválasztó és -elvezető szervrendszereinek belgyógyászati és sebészeti betegségeit tárgyaljuk. A hallgatók elsajátítják a bemutatott betegségek kóroktanát, kórfejlődését, kórélettanát, klinikai tüneteit, epidemiológiáját, a kórjelzés módszereit, a gyógykezelés lehetőségeit, a megelőzés módjait és a kórjóslatot. A hallgatóktól elvárjuk azt is, hogy elsajátítsák a lovas praxisban leggyakrabban használt gyógyszerek indikációit, formáit, a beadás módjait és a potenciális mellékhatásaikat.

Előadások tematikája

Az előadások tematikája kiküldésre kerül az évfolyamnak az évfolyamösszekötőn keresztül. Ezen kívül a https://univet.hu/hu/oktatas/kurzusok/logyogyaszat-2/ útvonalon, az egyetem honlapján is megtalálható. A dokumentumtár jelszóval védett, a bejelentkezéshez meg kell adni a Neptun kódot és az ahhoz tartozó jelszót. A tematika tartalmazza az előadások témáját, helyszínét és időpontját. Az előadások látogatása kötelező, és a részvételt névsorolvasással ellenőrizzük. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban megengedettnél többet hiányzó hallgatók leckekönyve nem kerül aláírásra. Ha ismét át kell állnunk online oktatásra, akkor az előadások valós időben kerülnek megtartásra előreláthatólag Microsoft Teams alkalmazáson keresztül. Az előadások pdf változatai a Moodle felületére kerülnek feltöltésre.

Gyakorlatok tematikája

A gyakorlatok a Lógyógyászati Tanszék és Klinikán (LTK), Üllő Dóra majorban kerülnek megtartásra. A gyakorlatok tematikája kiküldésre kerül az évfolyamnak az évfolyamösszekötőn keresztül, és a dokumentumtárban is megtalálható. A gyakorlatok dátumai és kezdési időpontjai külön táblázatban szerepelnek. Ez szintén kiküldésre kerül, de az LTK területén több helyenkifüggesztve is megtalálható. A gyakorlatok látogatása kötelező. Hiányozni egy alkalommal lehetséges. Ezt meghaladó hiányzás esetén a leckekönyv nem kerül aláírásra. Ebbe nem számít bele az egyetem másik klinikáján töltött kötelező betegellátási gyakorlat. A gyakorlatok jellege miatt pótlásra nincs lehetőség. A gyakorlatokra fel kell készülni, melyhez az elhangzott előadási anyag is segítséget nyújt. A gyakorlatokon rendelkezni kell saját fehér köpennyel, hőmérővel és fonendoszkóppal. A gyakorlatokon mindenki kizárólag csak a saját csoportjában vehet részt. A gyakorlatokon utcai ruhában nem lehet részt venni.

Értékelés leírása

A gyakorlati jegy két zárthelyi dolgozat átlagának eredménye.

Vizsgainformáció

A félév során két zárthelyi dolgozat megírására kerül sor. Az első zárthelyi dolgozat időpontja 2021. október 13., szerda, 7:00 óra. Elégtelen osztályzat esetén egy héttel később, 2021. október 20-án, 7:00 órakor van lehetőség pótzárthelyi dolgozat megírására. A második zárthelyi dolgozat időpontja 2021. december 8., szerda, 7:00. Elégtelen osztályzat esetén a pótzárthelyi dolgozatra 2021. december 15-én, 7:00 órakor kerül sor. Amennyiben valamelyik pótzárthelyi dolgozat is elégtelen eredménnyel zárul, az érintett hallgatók szóbeli meghallgatására kerül sor később egyeztetett időpontban az LTK-n. Ennek elégtelen eredménye esetén a félévvégi aláírás nem kerül megadásra. A zárthelyi dolgozatok értékelése a következő:

≤50%: elégtelen; 51-65%: elégséges; 66-75%: közepes; 76-85%: jó; >85%: jeles.