Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Lógyógyászat 2

Lógyógyászat 2

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
4
Szemeszter a tantervben
7
Kredit
4
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
45
Szak
állatorvos (magyar)
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megfelelő szintű és korszerű ismereteket szerezzenek a lovak leggyakoribb és legfontosabb belgyógyászati és sebészeti betegségeiről. Az oktatás előadások és kiscsoportos gyakorlatok keretében valósul meg. Mivel a lovak belgyógyászatáról és sebészetéről rendelkezésre álló információ rendkívül bőséges, elvárjuk a hallgatóktól, hogy a bemutatott témák mélyebb megértéséhez önállóan is olvassák a vonatkozó szakirodalmat. A kurzus arra is késztetni kívánja a hallgatókat, hogy a megszerzett elméleti tudást a felmerülő klinikai problémamegoldási szituációkban is alkalmazni tudják. Erre szükség lesz a kiscsoportos gyakorlatokon, az egyhetes klinikai betegellátási gyakorlaton, a 11. féléves gyakorlatokon, illetve végzés után a napi praxisban. A félév során a lovak mozgási, légúti, emésztő, vizeletkiválasztó és -elvezető szervrendszereinek belgyógyászati és sebészeti betegségeit tárgyaljuk. A hallgatók elsajátítják a bemutatott betegségek kóroktanát, kórfejlődését, kórélettanát, klinikai tüneteit, epidemiológiáját, a kórjelzés módszereit, a gyógykezelés lehetőségeit, a megelőzés módjait és a kórjóslatot. A hallgatóktól elvárjuk azt is, hogy elsajátítsák a lovas praxisban leggyakrabban használt gyógyszerek indikációit, formáit, a beadás módjait és a potenciális mellékhatásaikat.

A tananyagok a Moodle felületére kerülnek feltöltésre.