Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Munkahelyi stresszkezelés a gyakorlatban

Munkahelyi stresszkezelés a gyakorlatban

Nyelv
magyar
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Előadás óraszám / félév
15
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Ózsvári László

ADATLAP

FAKULTATÍV TANTÁRGYI PROGRAMOK

elkészítéséhez

 

 

ÁTE

A tantárgy indításának időpontja tanév/félév:

 

 

TANTÁRGYI KÓD:

Tanulmányi Osztály adja ki

 

 

  1. A tantárgy adatai:

 

Tantárgy neve: Munkahelyi stresszkezelés a gyakorlatban
Tantárgy neve angolul: Stress management in practice
Tantárgy típusa: („B” vagy „C”) C
Tantárgy szakterületének besorolása:[1] egyéb
A tantárgy kreditértéke: (OB határozza meg) 1
Összóraszáma: Elmélet: 15     Gyakorlat: –
Meghirdetés féléve, ajánlott időbeli helye a mintatanterv szerint:

Állatorvos: 1. félévtől

Biológus BSc: 1. félévtől

Biológus MSc: 1. félévtől

Magyar vagy idegennyelvű képzésben szeretné oktatni: magyar/angol
A tantárgy mely szakon/szakokon kerül oktatásra: (állatorvos, biológia BSc, MSc) mindegyik
Előtanulmányi követelmények: nincs

A tantárgy számonkérési módja:

vizsga (írásbeli vagy szóbeli)

gyakorlati jegy

beszámoló

beszámoló
A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs
Van-e tudomása azonos vagy hasonló tantárgyról az Egyetemen: nincs

 

  1. A tantárgy oktatásának személyi feltételei:

 

A tantárgyért felelős tanszék/intézet: Törvényszéki Állatorvostani és Gazdaságtudományi Tanszék
Külső előadó esetében befogadó tanszék neve: Törvényszéki Állatorvostani és Gazdaságtudományi Tanszék
A tantárgy felelőse (csak PhD fokozattal rendelkező lehet)/oktatója:  
A tantárgy oktatásában részt vevő oktatók:

dr. habil. Frecska Ede Ottó egyetemi docens, Debreceni Egyetem

dr. Jakubovits Edit PhD egyetemi adjunktus, Károli Gáspár Egyetem

dr. Szabó Erika, PhD hallgató

Dienes István, elméleti fizikus


  1. A tantárgy általános célja:

Az ember a világot önmaga képességeinek határain belül fogja fel és ismeri meg. Ezek a képességek alapvetően befolyásolják a mindennapi észleléseinket, döntéseinket, viselkedésünket és cselekvéseinket. A tantárgy rövidtávú célja az, hogy a hallgatók elgondolkozzanak az emberi képességeiken, megismerjék azok használatának és fejlesztésének lehetőségeit. Betekintést adunk a természettudomány jelenlegi eredményeibe, majd bemutatjuk az élő szervezet legújabb tudományos megközelítését, és körüljárjuk az emberi agy és tudat fogalomkörét. Ezután sorra vesszük ezek mindennapi életünk során tapasztalt állapotait (pl. vizsgadrukk), azok minőségének jelentőségét az egészség és a hétköznapi cselekvéseink során, valamint fejlesztésének lehetőségeit, hozzájárulva ezzel az emberi képességeink teljesebb körű megismeréséhez és a gyakorlatban való hatékonyabb alkalmazásához. Bemutatjuk azt az erőteljes cselekvést gátló tényezőt, a stresszt, mely az egyetemi hallgatók „élettársa” a vizsgaidőszak alatt, és annak felhasználásának lehetőségét, ezzel segítséget adva a vizsgán nyújtott teljesítményük javításához. Végezetül ismertetünk egy tudományosan elismert stressz oldó, képességfejlesztő és azt stabilizáló technikát, melynek hatását egy EEG méréssel szemléltetjük.

Az állatorvos két világ – az emberi és az állati között alakít ki kapcsolatot. Ennek a kapcsolódásnak a sikerességéhez nélkülözhetetlen önmaga képességeinek ismerete, hiszen egy információhiányos, érzelmileg instabil állapotban meghozott ítélet komoly következményekkel járhat az állatra és a gazdájára nézve egyaránt. Egy állatorvos mindennapjaiban elengedhetetlen a megfelelően fejlett átlátó képesség, az életet támogató cselekedet, a higgadtság, a megértő képesség és a hatékony munkavégzés. A tantárgy hosszú távú célja, hogy az egyetemről kikerülő állatorvosok az itt megszerzett biztos tudással és a fakultáció segítségével elérhető stabil idegrendszerrel és kiegyensúlyozott élettel, a megalapozott munkájukkal hozzájáruljanak a társadalom fejlődéséhez, a segítségükre szoruló emberek és állatok életének jobbá tételéhez, és elkerüljék a túlhajszoltságot és a mi szakmánkban is egyre gyakoribb ún. „kiégés állapotát”.

 

[1] Vadgazdálkodás, Kérődzők egészségtana, Sertésegészségtan, Baromfi-egészségtan, Klinikus állatorvos, Élelmiszerhigiénia és mikrobiológia, Kisemlős- és prémes állat, Genetika- szaporodásbiológia, Laboratóriumi kutatói irány, Járványvédelem, Ló-egészségtan, Állattenyésztéstan, Egyéb