Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Német nyelvvizsga-előkészítő

Német nyelvvizsga-előkészítő

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
aláírás
Szemeszter a tantervben
2
Gyakorlat óraszám / félév
52
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A Német nyelvvizsga előkészítő célja a hallgatók szó- és írásbeli nyelvi készségeinek (kommunikáció, olvasott- és hallott szövegértés, nyelvtani struktúrák helyes alkalmazása) német középfokú (B2 szintű) nyelvvizsga szintre fejlesztése, a tanulói autonómia erősítése. A kurzus a hallgatók nyelvi szintjének felmérésével kezdődik.

Gyakorlatok tematikája

Gyakorlatok tematikája
1. hét ld. Tantárgyleírás és Megjegyzések
2. hét ld. Tantárgyleírás és Megjegyzések
3. hét ld. Tantárgyleírás és Megjegyzések
4. hét ld. Tantárgyleírás és Megjegyzések
5. hét ld. Tantárgyleírás és Megjegyzések
6. hét ld. Tantárgyleírás és Megjegyzések
7. hét ld. Tantárgyleírás és Megjegyzések
8. hét ld. Tantárgyleírás és Megjegyzések
9. hét ld. Tantárgyleírás és Megjegyzések
10. hét ld. Tantárgyleírás és Megjegyzések
11. hét ld. Tantárgyleírás és Megjegyzések
12.hét ld. Tantárgyleírás és Megjegyzések
13.hét ld. Tantárgyleírás és Megjegyzések

Értékelés leírása

Számonkérés módja:beadandó fogalmazások,félévközi zh-k,félévvégi zk

Értékelés módja:aláírás

 

A tematikát a hallgatók tudásszintjének és a választott nyelvvizsga követelményrendszerének tükrében alakítjuk ki. Az alárás előfeltétele: aktív órai részvétel, beadandó feladatok hiánytalan elkészítése, rövid előadás adott témáról. FONTOS! A nyelvvizsgával nem rendelkező állatorvostan hallgatóknak az első 6 félév során 4 félévvégi aláírást kell megszerezniük idegen nyelvből, biológus BSc hallgatóknak pedig az első 4 félév során 3 félévvégi aláírást kell megszerezniük idegen nyelvből.

Vizsgainformáció

Vizsga nincs.