Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Német szaknyelv állatorvos hallgatók számára 1

Német szaknyelv állatorvos hallgatók számára 1

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
gyakorlati jegy + beszámoló
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Gyakorlat óraszám / félév
28
Szervezeti egység
Idegennyelvi Lektorátus
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tárgy felvételének előfeltétele:

Vagy

1. középfokú (B2 szintű) komplex (C) nyelvvizsga német nyelvből

vagy

2. középfokú komplex (C) nyelvvizsga más nyelvből, de középszintű nyelvtudás németből (írásban és szóban is)

Német nyelvterületen végzett gyakorlathoz, munkához szükséges nyelvtudás, szókincs elsajátítása, szakirodalom olvasása, szaknyelvi társalgás lefolytatása.

Gyakorlatok tematikája

2. hét: Előzetes ismeretek felmérése, bemutatkozás

3. hét: Az állatorvosi pálya: motivációk, képességek, elképzelések

4. hét: Állatfajok, állatok nemek szerint

5. hét: Állatorvosi munka a kisállatpraxisban

6. hét: Anamnézis felvétele, tanácsadás állatartóknak

7. hét: Rutinvizsgálatok egészséges állaton, normál értékek

8. hét: Oltások, oltási rend Németo. -Magyaro. összehasonlítás

9. hét: Féregtelenítés, egyéb rutin eljárások

10. hét: Állatklinika: osztályok, részlegek

11. hét: Elsősegély kisállatoknál

12. hét: Esetek a kisállatpraxisból

13. hét: További esetek, hallgatói kiselőadás

14. hét: Kiselőadás, összefoglalás

15. hét: Záró dolgozat

Értékelés leírása

A félév közbeni írásbeli számonkérés és a félév-végi írásbeli zárthelyi dolgozat alapján kapott gyakorlati jegy.
Eredmény:
61 %-tól: elégséges
Az aláírás feltétele: a számonkérő és a zárthelyi dolgozatokon elért legalább 51 %-os eredmény az adott félévben esedékes szóbeli/írásbeli feladatok elvégzése.