Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Neuroendokrin szabályozás

Neuroendokrin szabályozás

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
4
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
3
Előadás óraszám / félév
45
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Az endocrin szabályozás morfológiai alapjai. Neuroszekréció. Gerinctelenek endocrin rendszere: neuroszekréciós és nem-neuroszekréciós endocrin szervek. Gerincesek endocrin rendszere. Submammalis gerincesek különleges hormontermelő szervei (ultimobranchiális szerv, sómirigy) A hypothalamo-hypophysealis rendszer. Epiphysis: a circadian ritmus. Thymus, thyreoidea, parathyreoidea, glandula suprarenalis. A gonádok, mint hormontermelő szervek. A pancreas Langerhans-szigetei és az entero-endocrin rendszer. A vese, mint endocrin szerv. A szív , mint hormontermelő szerv.
Az idegrendszer szöveti felépítése. A neuron és nyúlványai. Gliasejtek.. A szinapszis . Neuronális hálózatok. Az idegszövet neurokémiája. Neurotranszmitterek, neuromodulátorok, neurotranszmitter receptorok. Az idegrendszer evolúciója a diffúz idegrendszertől a dúcidegrendszeren át a csőidegrendszerig. Az idegrendszer típusok anatómiai felépítése. Az emlős idegrendszer részei: a központi idegrendszer és a perifériás idegrendszer. A gerincvelő szerkezete és működése. Az agytörzs szerkezete és működése. A cerebellum szerkezete és működése, elemi neuronális hálózata. Az archicortex (hippocampus) szerkezete és működése, elemi neuronális hálózata. A neocortex szerkezete és működése, a kérgi modul.
Az idegrendszer regenerációja, az idegi transzplantáció. A neuronális plaszticitás.

Kötelező és ajánlott irodalom:

Csoknya Mária, Lengvári István: Biológiai szabályozó rendszerek. Szaktudás Kiadó, 1993.
Zboray Géza: Az idegrendszer. Összehasonlító anatómiai előadások X. ELTE Eötvös Kiadó, 1996.
Szente Magdolna, Toldi József: A gerinces idegrendszer ontogenezise és plaszticitása. Dialóg Campus Kiadó, 1999.
Világi Ildikó:Neurokémia. . Dialóg Campus Kiadó, 2003.
Halasy Katalin, Gábriel Róbert, Fekete Éva: Színes Neuroanatómia. JATE Kiadó, 1990.
Butler A.B., Hodos W.: Comparative vertebrate neuroanatomy. Evolution and adaptation. Wiley-Liss, 1996.
Shepherd G.M.: The synaptic organization of the brain.Oxford University Press, 1990