Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Összehasonlító Állatszervezettan I.

Összehasonlító Állatszervezettan I.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
30
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A tantárgy keretében a törzsfejlődés teljes skáláján végighaladva az összehasonlító morfológia módszereivel ismertetjük az állati szervezetet felépítő struktúrális elemeket. Az előadásokon a Bauplan elméletre alapozva az összehasonlító szervtan keretében tárgyalásra kerül az 1. szemeszterben a kültakaró, mozgás-szervrendszer, az emésztőrendszer és a légző-rendszer összehasonlító anatómiája és szövettana, a 2. szemeszterben a kiválasztás, a szaporodás és keringés szervrendszerei, majd ezt követően a 3. szemeszter során az idegrendszer, az érzékszervek és végül az endocrin rendszer anatómiája és szövettana. A párhuzamosan folyó gyakorlatokon a típustani megközelítést alapul véve az egyes típusállatok boncolása során az egyes struktúrák egyeden belüli elrendeződését, topográfiai viszonyait ismerik meg a hallgatók. Az egyes szervek felépítésbeli sajátosságait azok sztereo- és fénymikroszkópos vizsgálata egészíti ki.

6. Kötelező és ajánlott irodalom:
Sass Miklós, Zboray Géza: Összehasonlító anatómiai előadások. Sorozat, Eötvös Kiadó, Budapest
Sass Miklós: Összehasonlító anatómiai atlasz. Universitas, Budapest
Odorfer Magdolna: Összehasonlító állatszervezettan I., II. és III. Tankönyvkiadó, Budapest
Hollósy Gábor: Funkcionális állatanatómia I. és II. Tankönyvkiadó, Budapest
Csoknya Mária, Horváth Imre, Stammer Aranka: Mozgás-szervrendszer. JATE, Szeged
Gábriel Róbert: A gerinces állatok mozgás-szervrendszere. JATE, Szeged
Csoknya Mária: Érzékszervek. JPTE, Pécs
Csoknya Mária, Hámori József: Az idegrendszer összehasonlító anatómiája. JPTE, Pécs
Csoknya Mária, Lengvári István: Biológiai szabályozó rendszerek. Szaktudás Kiadó, Budapest
Halasy Katalin, Benedeczky István: A vér- és nyirokkeringés szervrendszere. JATE, Szeged
Halasy Katalin, Gábriel Róbert, Fekete Éva: Színes neuroanatómia. JATE, Szeged
Vígh Borbála és Kondics Lajos: Összehasonlító szövettan. Tankönyvkiadó, Budapest
Zboray Géza (szerk): Összehasonlító anatómiai praktikum I. és II. Tankönyvkiadó, Budapest

 

Értékelés leírása

kollokvium az 1. és 2. félév végén, szigorlat a 3. félév végén, gyakorlati jegy minden félév végén