Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Összehasonlító Törvényszéki (Igazságügyi) Állatorvostan

Összehasonlító Törvényszéki (Igazságügyi) Állatorvostan

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Szemeszter a tantervben
Ajánlott: ÁO: 5. félévtől, BSc: 3. évtől, MSC: 1. évtől
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
15
Szak
állatorvos (magyar)
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Ózsvári László

A tantárgy általános célja: A határtudományok fejlődése és az ismeretek bővülése külön jelentőséggel bír a multidiszciplináris területeken, így a törvényszéki (igazságügyi) állatorvostanban is. A képzés célja a hallgatók ismeretének kiszélesítése az állatvilágot érintő bűncselekményekben történő állatorvosi szerepvállalással kapcsolatosan. Bevezetés a modern módszerek felhasználásához, rávilágítva azok szakmai, jogi, etikai szempontjainak és elvárásainak összetettségére.

Előtanulmányi követelmények: Állatorvos: Tájanatómia, Állatorvosi genetika; Biológia BSC, Biológus MSc: Állatorvosi genetika