Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Összehasonlító Törvényszéki (Igazságügyi) Állatorvostan

Összehasonlító Törvényszéki (Igazságügyi) Állatorvostan

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
15
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Ózsvári László

A tantárgy általános célja:

A határtudományok fejlődése és az ismeretek bővülése külön jelentőséggel bír a multidiszciplináris területeken, így a törvényszéki (igazságügyi) állatorvostanban is. A képzés célja a hallgatók ismeretének kiszélesítése az állatvilágot érintő bűncselekményekben történő állatorvosi szerepvállalással kapcsolatosan. Bevezetés a modern módszerek felhasználásához, rávilágítva azok szakmai, jogi, etikai szempontjainak és elvárásainak összetettségére.

Előadások tematikája

Összehasonlító Törvényszéki (Igazságügyi) Állatorvostan

2021/2022. tanév I. félév

  Időpont Téma Előadó Óra-szám
1-3. X. 8.

(péntek)

Kriminológiai és kriminalisztikai vonatkozások. Az ember-állat kapcsolat megnyilvánulása, multidiszciplináris szempontok. Állati jogok, bűncselekmények, helyszínek. A helyszín vizsgálata. Dr. Pádár Zsolt

 

2
Bonctermi vizsgálatok, mintabiztosítás. A boncolást kiegészítő modern vizsgálati módszerek. Igazságügyi szempontú véleményezés. Esettanulmányok Dr. Kozma Zsolt

 

 

2
Az állatkínzás törvényszéki állatorvostani vonatkozásai. Esettanulmányok Dr. Lorászkó Gábor 2
4-7.

 

X. 9.

(szombat)

Molekuláris genetika a törvényszéki orvostanban. Azonosítás és az egyediség megállapítása. Genetikai alapok, genetikai polimorfizmusok a sejtmagi- és mitokondriális genomban. Esettanulmányok Dr. Zenke Petra 1
Molekuláris genetika a törvényszéki orvostanban. A posztmortem intervallum (PMI) becslése modern módszerekkel. Esettanulmányok Dr. Poór Viktor Soma

 

2
Igazságügyi boncolás. Sérülések biomechanikája, igazságügyi szempontú dokumentálása. Esettanulmányok Dr. Simon Gábor

 

2
A vadászattal, vadon élő állatokkal kapcsolatos igazságügyi állatorvostani vonatkozások. Esettanulmányok Dr. Pádár Zsolt

 

2
8. X. 22.

(péntek)

Konzultáció, vizsga

(konkrét időpont megbeszélés szerint)

Dr. Pádár Zsolt 2

 

Előadások helye: Állattenyésztéstani gyakorló (J/304)

Előadások ideje: péntek 12.15-18.00, szombat 9.15-17.00

Számonkérés: szóbeli vizsga

Tantárgyfelelős: Dr. Ózsvári László

 

Budapest, 2021. szeptember 1.

Dr. Ózsvári László

tanszékvezető egyetemi docens