Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Prémes állatok tenyésztése és takarmányozása

Prémes állatok tenyésztése és takarmányozása

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
4
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
20
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

A tantárgy célja:

A házinyúl, valamint a leggyakrabban tartott prémes állatok tenyésztésének és takarmányozásának megismertetése.  A főbb növényevő és húsevő prémes állatok tenyésztési és táplálási sajátosságainak bemutatása, valamint a szakterület fontosabb kutatási eredményeinek ismertetése.

Szükséges előtanulmányok:

  • Állatorvostan-hallgatók: Takarmányozástan I. vizsga
  • Biológushallgatók: –

Felelős tanár: Dr. Hullár István egyetemi docens

Résztvevő oktató: Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus.

Előadások tematikája

Tematika:

– A prémesállat-tenyésztés története.
– Genetikai ismeretek és tenyésztési módszerek.
– A prémes állatok szaporodásbiológiai sajátosságai.
– A húsevő prémes állatok (nyérc, róka) tenyésztése.
– A növényevő prémes állatok (nutria, csincsilla, nyúl) tenyésztése
– Tartástechnológia
– A prémes állatok takarmányozásának alapelvei.
– A húsevő és növényevő prémes állatok takarmányozása
ˇ biológiai és emésztés-élettani sajátosságok,
ˇ táplálóanyag-szükséglet,
ˇ a legfontosabb takarmányok,
ˇ a takarmányozás technikája
ˇ takarmányozási hibák.

Gyakorlatok tematikája

TANTÁRGYI PROGRAM

 

 

Tantárgy: Prémes állatok tenyésztése és takarmányozása. C-típusú fakultáció.

Breeding and nutrition of fur bred animals. (C)

Szak: állatorvos + biológus.

Students of veterinary science and biology.

Oktatás féléve: 6.
Óraszám

elmélet/félév:

gyakorlat/félév:

 

20 óra (hours).

-.

Kredit: 2.
Előtanulmányi követelmények: Állatorvostan-hallgatók: takarmányozástan 1 vizsga.

Students of veterinary science: animal nutrition 1. exam.

Biológushallgatók: -.

Előadások/gyakorlatok helyszínei: N/3.

 

Tanszék neve: Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet

Institute for Animal Breeding, Nutrition and Laboratory Animal Science

Tantárgyfelelős oktató (e-mail): Dr. Hullár István egyetemi docens, osztályvezető

hullar.istvan@aotk.szie.hu

István Hullár assoc. prof.

Résztvevő oktató: Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus.

András Bersényi assistant prof.

A tantárgy képzési célja: A főbb növényevő és húsevő prémes állatok tenyésztési és táplálási sajátosságainak bemutatása, valamint a szakterület fontosabb kutatási eredményeinek ismertetése.

Introduction of the specific breeding and nutritional parameters of the carnivore and herbivore fur animals. The main new scientific results will be also discussed.

Előadások heti bontásban
Hét                                                                                                   Oktató neve
1.   A nyúltenyésztés és -takarmányozás alapjai (4 óra).                               Dr. Hullár István

Fundamentals of rabbit breeding and nutrition.

2. Az anyanyulak és tenyésznövendékek takarmányozásának új szempontjai (4 óra).

                                                                                                                  Dr. Hullár István

New aspects of feeding young breeding rabbits and does.

3. A növendék nyulak két anyával történő felnevelésének lehetőségei.      Dr. Hullár István

Rearing of offspring with two does.

4. A nyulak tartástechnológiájával kapcsolatos új kutatási eredmények.    Dr. Hullár István

New scientific results concerning the husbandry of rabbits.

5. Új szempontok a nyulak nyersrost-szükségletének megítéléséhez.         Dr. Hullár István

New aspects for evaluation of crude fibre requirements of Rabbits.

6. A görény, a róka és a nyérc tenyésztése, takarmányozása.                 Dr. Bersényi András

Breeding and nutrition of ferrets, foxes, and minks.

7. A csincsilla tenyésztése, takarmányozása.                                           Dr. Bersényi András

Breeding and nutrition of chinchilla.

Szakirodalom
Kötelező:
Ajánlott: Saját órai jegyzet + a kiadott óravázlat.

Own notes made on lectures + handouts.

A számonkérés feltétele, típusa és módja:
1. A vizsgára bocsájtás feltétele: az előadásokon való részvétel.

Prerequisite of the exam: presence on all of the lectures.

2. A számonkérés típusa: teszt.

Form of the exam: written test.

3. Jelentkezés a vizsgára: NEPTUN.

Exam registration: via NEPTUN.

Az értékelés rendszere:
jeles (excellent): 90%

jó (good): 80%

közepes (fair): 70%

elégséges (pass): 60%

 

Megjegyzés:

A részvétel valamennyi foglalkozáson kötelező, ami egyben a vizsgára bocsájtás feltétele.

Presence on all of the lectures is required.

 

Értékelés leírása

A számonkérés formája: írásbeli kollokvium, a hallgatókkal egyeztetett időpontban

 

Vizsgainformáció

Írásbeli kollokvium

A részvétel valamennyi foglalkozáson kötelező, ami egyben a vizsgára bocsájtás feltétele.