Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Takarmányozástan II.

Takarmányozástan II.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
szigorlat
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
30
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

III. évfolyam, 6. szemeszter (2 + 1 óra/hét előadás + 2 óra/hét gyakorlat)

A tantárgy előadói és gyakorlatvezetői:

Dr. Fekete Sándor György egyetemi tanár
Dr. Hullár István egyetemi docens

Dr. Hetényi Nikoletta

Dr. Korbacska-Kutasi Orsolya egyetemi docens
Dr. Szabó József egyetemi tanár
Dr. Cenkvári Éva tud. főmunkatárs
Dr. Fébel Hedvig egyetemi magántanár
Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus

 

Előadások tematikája

Tematika: dokumentumtárból elérhető

 

A Kari Tanács 2006. november 14-i határozata értelmében kötelező az előadásokon történő részvétel és ezt rendszeresen ellenőrizzük. Az igazolatlan hiányzások száma egy szemeszterben nem haladhatja meg a hármat. Ennél több igazolatlan hiányzás esetén nem ismerjük el a hallgató félévét, azaz, nem kap aláírást az indexébe. Nem minősül igazolatlan távolmaradásnak a klinikai gyakorlat, a TDK- vagy szakdolgozat készítésével kapcsolatos munka miatt történő hiányzás, de ennek tényét igazoltatni kell az illető gyakorlatvezetővel vagy témavezetővel a megfelelő formanyomtat-ványon.

 

A gyakorlatokon való részvétel ugyancsak kötelező. Egy hiányzást elfogadunk, azt nem kell pótolni. Az ezen felül nem teljesített gyakorlatok anyagából 2 héten belül kell beszámolni annál a gyakorlatvezetőnél, aki leadta a kérdéses anyagrészt. A gyakorlati foglalkozások összóraszámának 30%-át meghaladó hiányzás esetén nem engedélyezhető az elmulasztott gyakorlatok pótlása, a hallgató tehát nem szerezheti meg az adott tantárgy kreditpontját (ÁOTK-TVSZ, 27. §). EZ LEGFELJEBB 4 HIÁNYZÁS, AMIBŐL 3-AT KELL PÓTOLNI.

Az intézet részéről a takarmányozástan magyar nyelvű oktatásának felelőse:

Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus (J. épület, III. emelet, 309-es szoba, tel: 478 4291 vagy egyetemen belülről a 8643-as mellék,

e-mail: bersenyi.andras@univet.hu).

 

TÁJÉKOZTATÓ
a „Takarmányozástan 2.” tantárgy előadásairól és gyakorlatairól
2019.
Oktatási időszak: 2019. február 4-től május 17-ig.
A tantárgy helye: 6. szemeszter.
Óraszám, helyszín: 3 óra/hét előadás
2 óra/hét/csoport gyakorlat (szülészeti gyakorló).

Budapest, 2019. február 4.

Dr. Hullár István
egyetemi docens, tantárgyfelelős

Gyakorlatok tematikája

Tematika: dokumentumtárból elérhető

TÁJÉKOZTATÓ

A Kari Tanács 2006. november 14-i határozata értelmében kötelező az előadásokon történő részvétel és ezt rendszeresen ellenőrizzük. Az igazolatlan hiányzások száma egy szemeszterben nem haladhatja meg a hármat. Ennél több igazolatlan hiányzás esetén nem ismerjük el a hallgató félévét, azaz, nem kap aláírást az indexébe. Nem minősül igazolatlan távolmaradásnak a klinikai gyakorlat, a TDK- vagy szakdolgozat készítésével kapcsolatos munka miatt történő hiányzás, de ennek tényét igazoltatni kell az illető gyakorlatvezetővel vagy témavezetővel a megfelelő formanyomtat-ványon.

 

A gyakorlatokon való részvétel ugyancsak kötelező. Egy hiányzást elfogadunk, azt nem kell pótolni. Az ezen felül nem teljesített gyakorlatok anyagából 2 héten belül kell beszámolni annál a gyakorlatvezetőnél, aki leadta a kérdéses anyagrészt. A gyakorlati foglalkozások összóraszámának 30%-át meghaladó hiányzás esetén nem engedélyezhető az elmulasztott gyakorlatok pótlása, a hallgató tehát nem szerezheti meg az adott tantárgy kreditpontját (ÁOTK-TVSZ, 27. §). EZ LEGFELJEBB 4 HIÁNYZÁS, AMIBŐL 3-AT KELL PÓTOLNI.

Az intézet részéről a takarmányozástan magyar nyelvű oktatásának felelőse:

Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus (J. épület, III. emelet, 309-es szoba, tel: 478 4291 vagy egyetemen belülről a 8643-as mellék,

e-mail: bersenyi.andras@univet.hu).

 

 

Budapest, 2018. február 5.

Dr. Hullár István

                                                                                                                                                                                                                               egyetemi docens

Értékelés leírása

TAKARMÁNYOZÁSTAN II.

Az állatorvosi takarmányozástan a gazdasági haszonállatok és társállatok helyes táplálása mellett részletesen foglakozik a különféle takarmányozási rendellenességekkel, a takarmányártalmakkal és azok /állat/egészségügyi vonatkozásaival, valamint a beteg állatok dietetikájával. Az állatorvos alapképzésben két félévben oktatott kötelező tárgy.

A 6. félévben (Takarmányozástan II.) a gazdasági haszonállatok és a társállatok emésztésélettanát, táplálóanyag és energia szükségletét, gyakorlati takarmányozásukat, valamint a különböző betegségek táplálását sajátítják el.
Ebben a félévben is foglalkozunk a legfontosabb takarmányokkal, azok táplálóanyag-tartalmával, az etethető mennyiségükkel, az esetleges kockázatukkal.
A gyakorlati képzésben az egyes állatfajok fejadagjának vagy receptúrájának ellenőrzését is elsajátítják diákjaink.

A Kari Tanács 2006. november 14.-i határozata értelmében kötelező az előadásokon történő részvétel, és ezt rendszeresen ellenőrizzük. Az igazolatlan hiányzások száma nem haladhatja meg egy szemeszterben a hármat. Ennél több hiányzás esetén nem ismerjük el a hallgató félévét, azaz, nem kap aláírást az indexébe. Nem minősül igazolatlan távolmaradásnak a klinikai gyakorlat, a TDK- vagy szakdolgozat készítésével kapcsolatos munka miatt történő hiányzás, de ennek tényét igazoltatni kell az illető gyakorlatvezetővel vagy témavezetővel a megfelelő formanyomtatványon..

A gyakorlatokon való részvétel ugyancsak kötelező. Egy hiányzást igazolás nélkül is elfogadunk. Az ezen felül nem teljesített gyakorlatok anyagából 2 héten belül kell beszámolni annál a gyakorlatvezetőnél, aki leadta a kérdéses anyagrészt. A gyakorlati foglalkozások összóraszámának 30%-át meghaladó hiányzás esetén nem engedélyezhető az elmulasztott gyakorlatok pótlása, a hallgató tehát nem szerezheti meg az adott tantárgy kreditpontját (ÁOTK-TVSZ, 27. §).

A tanszék részéről a takarmányozástan magyar nyelvű oktatásának felelőse:

Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus (J. épület, II. 205. szoba, tel: 478 4291 vagy egyetemen belülről a 8643-as mellék, e-mail: bersenyi.andras@univet.hu).

Dr. Hullár István

egyetemi docens

 

 

 

Vizsgainformáció

A „TAKARMÁNYOZÁSTAN 2” SZÓBELI VIZSGA

1. Vizsgaidőszak: 2019. május 20 – június 28.
2. A vizsgára történő bejelentkezés előfeltétele:
− a „takarmányozástan 1” vizsga megléte,
− a gyakorlati számítási feladatok sikeres megoldása,
− elfogadott nyári gyakorlati napló.
Ha hiányzik valamelyik korábbi vizsga, azt a vizsgaidőszakban lehet pótolni, még a „takarmányozástan 2” vizsgára történő jelentkezést megelőzően. Tehát, ha valaki nem teljesítette „takarmányozástan 1” vizsgát vagy a számolási feladatok megoldását, az – a vizsgaidőszakot megelőzően − nem jelentkezhet be a „takarmányozástan 2” vizsgára.
Jelentkezés a hiányzó „takarmányozástan 1” vizsgára: a NEPTUN-on keresztül.
Jelentkezés a hiányzó számítási feladatok megoldására: e-mailben Dr. Bersényi András egyetemi adjunktusnál (bersenyi.andras@univet.hu).
Egy adott vizsganapon csak egy vizsgát lehet letenni. Tehát, ha valakinek hiányzik mind a „takarmányozástan 1” vizsgája, mind a számítási feladatok sikeres megoldása, akkor először a „takarmányozástan 1” vizsgát kell letennie, majd – egy másik napon – a számítási feladatokat oldhatja meg és csak ezek után jelentkezhet a „takarmányozástan 2” vizsgára.
3. A „takarmányozástan 2” vizsgára történő bejelentkezés módja: a NEPTUN-on keresztül.
4. Átjelentkezés/halasztás: legkésőbb a vizsgát megelőző nap 12 óráig kell leiratkozni a NEPTUN-ról. Átjelentkezni ugyancsak a NEPTUN-on keresztül lehet, természetesen csak arra a vizsganapra, amelyiken van még hely. A tanszékeknek nincs engedélyük arra, hogy bárkit vizsgára jelentkeztessenek vagy töröljenek a listáról, ezért kérjük, hogy ilyen igénnyel ne is forduljanak a titkársághoz.

5. Vizsganapok
A vizsganapokat és a jelentkezők lehetséges számát a NEPTUN-ban adjuk meg.
Figyelem! A hallgatónkénti 3 vizsgalehetőség a teljes vizsgaidőszakra vonatkozik és nem az utolsó vizsgahétre. Az utolsó hétre jelentkezőknek − sikertelen vizsga esetén – már nem tudunk újabb lehetőséget biztosítani a vizsgaidőszakban.
Kérjük, hogy töltsék fel a megadott vizsganapokat, mert nem áll módunkban új helyeket biztosítani a kihagyottak helyett!
A vizsganapokra történő jelentkezést megelőzően érdemes felvenni a kapcsolatot az angol III. évfolyam képviselőjével. Lehetőség van ugyanis arra, hogy a két évfolyam elcseréljen egymás között adott vizsgahelyeket (pl. az egyik napon a magyar hallgatók adnak át 3 helyet az angoloknak, egy másik napon pedig ez fordítva történik).
6. A vizsga helye: Rottenbiller u. 50., kezdete: a NEPTUN-ban megadott időpontban (általában reggel 8 óra).
7. A „takarmányozástan 2” vizsga menete
A vizsga szóban történik. A „takarmányozástan 1” anyaga (takarmányismeret és az általános takarmányozástan) nem szerepel a „takarmányozástan 2” tételei között. Ennek megfelelően mindenki 3 kérdést kap az alábbiak szerint.

1. kérdés: az A-tételcsoportból kell húzni.
2. kérdés: a B-tételcsoportból kell húzni.
3. kérdés: a C-tételcsoportból kell húzni.

A vizsga értékelése
A sikeres vizsgához valamennyi kérdésből el kell érni az elégséges szintet (60%). Ha ez teljesült, akkor az egyes tételekre kapott jegyek, valamint a korábbi eredmények (nyári napló, számolási feladatok) alapján alakítjuk ki a végső érdemjegyet.

9. Vizsgakérdések („takarmányozástan 2”)

 

A. TÉTELCSOPORT
A/1. A sertés emésztés-élettani sajátosságai.
A/2. Gyakorlati malacválasztási rendszerek, ezek emésztés-élettani háttere.
A/3. Az újszülött és szopós malacok ellátása, táplálása.
A/4. A hízósertések takarmányozása.
A/5. A tenyésztésre szánt kocasüldők takarmányozása.
A/6. A vemhes kocák takarmányozása.
A/7. A szoptató kocák takarmányozása.
A/8. A ló emésztésélettana.
A/9. A ló életfenntartó táplálóanyag-igénye, takarmányozása.
A/10. A tenyészkanca táplálóanyag-igénye, takarmányozása (vemhesség, szoptatás).
A/11. A szopós és növendékcsikó táplálóanyag-igénye, takarmányozása.
A/12. A sport- és versenyló, valamint a tenyészmén táplálóanyag-igénye és takarmányozása.
A/13. A kérődzők alkalmazott emésztésélettana. I. A szénhidrátok fermentációja a bendőben.
A/14. A kérődzők alkalmazott emésztésélettana. II. A N-tartalmú anyagok lebomlása és szintézise a bendőben.
A/15. A kérődzők alkalmazott emésztésélettana. III. A zsírok lebomlása és szintézise a bendőben, a kérődzők fejadagjának zsírkiegészítése.
A/16. A bendő működését és az anyagforgalmat kedvezően befolyásoló vegyületek.
A/17. A tejhasznú tehén borjának takarmányozása.
A/18. A tej- és húshasznú tenyészüszők takarmányozása. Marhahizlalás.
A/19. A tejhasznú tehenek takarmányozása a laktáció egyes szakaszaiban.
A/20. A szárazon álló tejhasznú tehenek takarmányozása.
A/21. Az anyatehenek takarmányozása.
A/22. Az egészséges kutya táplálkozási sajátosságai, táplálóanyag-szükséglete.
A/23. Az egészséges macska táplálkozási sajátosságai, táplálóanyag-szükséglete.
A/24. A kutya- és macskatápok típusai. Alternatív táplálási módok (pl. BARF, vegetáriánus, vegán).

 

B. TÉTELCSOPORT
B/1. A nyúl biológiája és emésztés-élettani sajátosságai.
B/2. Gyakorlati nyúltakarmányozás.
B/3. A baromfi emésztés-élettani sajátosságainak takarmányozási vonatkozásai.
B/4. A brojlercsirke takarmányozása.
B/5. A tojóhibridjércék és a tojóhibridek takarmányozása.
B/6. A nagytestű pulykahibrid takarmányozása.
B/7. A tenyészpulyka takarmányozása (tenyésznövendék + tojó).
B/8. A pecsenyekacsa takarmányozása.
B/9. Kacsamájtermelés.
B/10. A tenyészkacsa takarmányozása (tenyésznövendék + tojó).
B/11. A pecsenyelúd takarmányozása.
B/12. A húsliba takarmányozása.
B/13. Libamájtermelés.
B/14. A tenyészlúd takarmányozása (tenyésznövendék + tojó).
B/15. A bárányok és növendékjuhok takarmányozása (szükséglet, hízlalás, takarmányok).
B/16. Az anyajuhok és kosok takarmányozása (éves ciklus, szükséglet, takarmányok).
B/17. A kecske biológiai és emésztési sajátosságai.
B/18. A kecskegidák és növendékek takarmányozása (szükséglet, takarmányok).
B/19. Az anyakecske és a tenyészbak takarmányozása (éves ciklus, szükséglet, takarmányok).

 

C. TÉTELCSOPORT: KLINIKAI DIETETIKA
C/1. A baromfi fontosabb anyagforgalmi betegségei.
C/2. A juh és a kecske fontosabb anyagforgalmi betegségei.
C/3. A nyúl fontosabb takarmányozási eredetű bántalmai.
C/4. A ló takarmányozási eredetű emésztőszervi bántalmai.
C/5. A ló elhízásának és metabolikus szindrómájának dietetikája.
C/6. A húsmarha dietetikája.
C/7. A tejelő tehén ellés körüli anyagforgalmi betegségei és azok megelőzése.
C/8. A tejkarbamid mérésének állománydiagnosztikai jelentősége, gyakorlati alkalmazása.
C/9. Állomány- és egyedi diagnózis a tej és a vizelet ketonanyag-koncentrációja alapján, ketonuriás index.
C/10. A sajátosan macska-anyagforgalmi betegségek élettani és biokémiai alapjai, megelőzésük, kezelésük.
C/11. Az elhízás endokrinológiája, genetikája és dietetikája (kutya, macska).
C/12. Az öreg kutya, macska és ló sajátos táplálása.
C/13. A beszűkült veseműködésű kutya és macska táplálása.
C/14. A húgykövesség (kutya, macska) dietetikája.
C/15. A bőrbetegségek dietetikája (kutya, macska).
C/16. A cukorbeteg kutya és macska dietetikája.
C/17. A pangásos szívelégtelenség dietetikája (kutya, macska).
C/18. A hasnyálmirigy megbetegedésének dietetikája (kutya, macska).
C/19. A máj megbetegedésének dietetikája (kutya, macska).
C/20. A táplálás és a csontrendszer összefüggései (kutya, macska).
C/21. Munkakutyák, valamint a rákos kutyák és macskák táplálása.
C/22. Az árván maradt kisállatok felnevelése (kutya, macska, ló).
C/23. Nem fertőző vetélések.

 

Budapest, 2019. február 4.
Dr. Hullár István
egyetemi docens, tantárgyfelelős