Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Takarmányozástan II.

Takarmányozástan II.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
final exam
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
45
Gyakorlat óraszám / félév
30
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

III. évfolyam, 6. szemeszter (2 + 1 óra/hét előadás + 2 óra/hét gyakorlat)

A tantárgy előadói és gyakorlatvezetői:

Dr. Fekete Sándor György egyetemi tanár
Dr. Hullár István egyetemi docens

Dr. Hetényi Nikoletta

Dr. Korbacska-Kutasi Orsolya egyetemi docens
Dr. Szabó József egyetemi tanár
Dr. Cenkvári Éva tud. főmunkatárs
Dr. Fébel Hedvig egyetemi magántanár
Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus

 

Előadások tematikája

TEMATIKA 2018-2 félév

 

A tantárgy helye: 6. szemeszter.

 

Tanszéki összekötő hallgató: Kiss András (e-mail: andkiss96@gmail.com)

 

 

A Kari Tanács 2006. november 14-i határozata értelmében kötelező az előadásokon történő részvétel és ezt rendszeresen ellenőrizzük. Az igazolatlan hiányzások száma egy szemeszterben nem haladhatja meg a hármat. Ennél több igazolatlan hiányzás esetén nem ismerjük el a hallgató félévét, azaz, nem kap aláírást az indexébe. Nem minősül igazolatlan távolmaradásnak a klinikai gyakorlat, a TDK- vagy szakdolgozat készítésével kapcsolatos munka miatt történő hiányzás, de ennek tényét igazoltatni kell az illető gyakorlatvezetővel vagy témavezetővel a megfelelő formanyomtat-ványon.

 

A gyakorlatokon való részvétel ugyancsak kötelező. Egy hiányzást elfogadunk, azt nem kell pótolni. Az ezen felül nem teljesített gyakorlatok anyagából 2 héten belül kell beszámolni annál a gyakorlatvezetőnél, aki leadta a kérdéses anyagrészt. A gyakorlati foglalkozások összóraszámának 30%-át meghaladó hiányzás esetén nem engedélyezhető az elmulasztott gyakorlatok pótlása, a hallgató tehát nem szerezheti meg az adott tantárgy kreditpontját (ÁOTK-TVSZ, 27. §). EZ LEGFELJEBB 4 HIÁNYZÁS, AMIBŐL 3-AT KELL PÓTOLNI.

Az intézet részéről a takarmányozástan magyar nyelvű oktatásának felelőse:

Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus (J. épület, III. emelet, 309-es szoba, tel: 478 4291 vagy egyetemen belülről a 8643-as mellék,

e-mail: bersenyi.andras@univet.hu).

 

 

Budapest, 2018. február 5.

Dr. Hullár István

                                                                                                                                                                                                                               egyetemi docens

Gyakorlatok tematikája

TÁJÉKOZTATÓ

 

TEMATIKA 2018-2-félév

 

 

Tanszéki összekötő hallgató: Kiss András (e-mail: andkiss96@gmail.com)

 

 

A Kari Tanács 2006. november 14-i határozata értelmében kötelező az előadásokon történő részvétel és ezt rendszeresen ellenőrizzük. Az igazolatlan hiányzások száma egy szemeszterben nem haladhatja meg a hármat. Ennél több igazolatlan hiányzás esetén nem ismerjük el a hallgató félévét, azaz, nem kap aláírást az indexébe. Nem minősül igazolatlan távolmaradásnak a klinikai gyakorlat, a TDK- vagy szakdolgozat készítésével kapcsolatos munka miatt történő hiányzás, de ennek tényét igazoltatni kell az illető gyakorlatvezetővel vagy témavezetővel a megfelelő formanyomtat-ványon.

 

A gyakorlatokon való részvétel ugyancsak kötelező. Egy hiányzást elfogadunk, azt nem kell pótolni. Az ezen felül nem teljesített gyakorlatok anyagából 2 héten belül kell beszámolni annál a gyakorlatvezetőnél, aki leadta a kérdéses anyagrészt. A gyakorlati foglalkozások összóraszámának 30%-át meghaladó hiányzás esetén nem engedélyezhető az elmulasztott gyakorlatok pótlása, a hallgató tehát nem szerezheti meg az adott tantárgy kreditpontját (ÁOTK-TVSZ, 27. §). EZ LEGFELJEBB 4 HIÁNYZÁS, AMIBŐL 3-AT KELL PÓTOLNI.

Az intézet részéről a takarmányozástan magyar nyelvű oktatásának felelőse:

Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus (J. épület, III. emelet, 309-es szoba, tel: 478 4291 vagy egyetemen belülről a 8643-as mellék,

e-mail: bersenyi.andras@univet.hu).

 

 

Budapest, 2018. február 5.

Dr. Hullár István

                                                                                                                                                                                                                               egyetemi docens

Értékelés leírása

A „TAKARMÁNYOZÁSTAN 2” SZÓBELI VIZSGA TÁJÉKOZATÓ

Az állatorvosi takarmányozástan a gazdasági haszonállatok és társállatok helyes táplálása mellett részletesen foglakozik a különféle takarmányozási rendellenességekkel, a takarmányártalmakkal és azok /állat/egészségügyi vonatkozásaival, valamint a beteg állatok dietetikájával. Az állatorvos alapképzésben két félévben oktatott kötelező tárgy.

A 6. félévben (Takarmányozástan II.) a gazdasági haszonállatok és a társállatok emésztésélettanát, táplálóanyag és energia szükségletét, gyakorlati takarmányozásukat, valamint a különböző betegségek táplálását sajátítják el.
Ebben a félévben is foglalkozunk a legfontosabb takarmányokkal, azok táplálóanyag-tartalmával, az etethető mennyiségükkel, az esetleges kockázatukkal.
A gyakorlati képzésben az egyes állatfajok fejadagjának vagy receptúrájának ellenőrzését is elsajátítják diákjaink.

A Kari Tanács 2006. november 14.-i határozata értelmében kötelező az előadásokon történő részvétel, és ezt rendszeresen ellenőrizzük. Az igazolatlan hiányzások száma nem haladhatja meg egy szemeszterben a hármat. Ennél több hiányzás esetén nem ismerjük el a hallgató félévét, azaz, nem kap aláírást az indexébe. Nem minősül igazolatlan távolmaradásnak a klinikai gyakorlat, a TDK- vagy szakdolgozat készítésével kapcsolatos munka miatt történő hiányzás, de ennek tényét igazoltatni kell az illető gyakorlatvezetővel vagy témavezetővel a megfelelő formanyomtatványon..

A gyakorlatokon való részvétel ugyancsak kötelező. Egy hiányzást igazolás nélkül is elfogadunk. Az ezen felül nem teljesített gyakorlatok anyagából 2 héten belül kell beszámolni annál a gyakorlatvezetőnél, aki leadta a kérdéses anyagrészt. A gyakorlati foglalkozások összóraszámának 30%-át meghaladó hiányzás esetén nem engedélyezhető az elmulasztott gyakorlatok pótlása, a hallgató tehát nem szerezheti meg az adott tantárgy kreditpontját (ÁOTK-TVSZ, 27. §).

A tanszék részéről a takarmányozástan magyar nyelvű oktatásának felelőse:

Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus (J. épület, II. 205. szoba, tel: 478 4291 vagy egyetemen belülről a 8643-as mellék, e-mail: bersenyi.andras@univet.hu).

Dr. Hullár István

egyetemi docens

 

 

 

Vizsgainformáció

A „TAKARMÁNYOZÁSTAN 2” SZÓBELI VIZSGA TÁJÉKOZATÓ

 

 

Budapest, 2018. február 5.

 

                                                           Dr. Hullár István

egyetemi docens