Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Takarmányozástan II.

Takarmányozástan II.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
szigorlat
Év a tantervben
4
Szemeszter a tantervben
7
Kredit
5
Előadás óraszám / félév
42
Gyakorlat óraszám / félév
14
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

IV. évfolyam, 7. szemeszter (2 + 1 óra/hét előadás + 1 óra/hét gyakorlat)

A tantárgy előadói és gyakorlatvezetői:

Dr. Hullár István, egyetemi docens
Dr. Korbacska-Kutasi Orsolya, egyetemi docens
Dr. Cenkvári Éva, tud. főmunkatárs
Dr. Hetényi Nikoletta, tudományos munkatárs
Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus

 

Előadások tematikája

Tematika: dokumentumtárból elérhető

 

A Kari Tanács 2006. november 14-i határozata értelmében kötelező az előadásokon történő részvétel és ezt rendszeresen ellenőrizzük. Az igazolatlan hiányzások száma egy szemeszterben nem haladhatja meg a hármat. Ennél több igazolatlan hiányzás esetén nem ismerjük el a hallgató félévét, azaz, nem kap aláírást az indexébe. Nem minősül igazolatlan távolmaradásnak a klinikai gyakorlat, a TDK- vagy szakdolgozat készítésével kapcsolatos munka miatt történő hiányzás, de ennek tényét igazoltatni kell az illető gyakorlatvezetővel vagy témavezetővel a megfelelő formanyomtat-ványon.

A gyakorlatokon való részvétel ugyancsak kötelező. Egy hiányzást elfogadunk, azt nem kell pótolni. Az ezen felül nem teljesített gyakorlatok anyagából 2 héten belül kell beszámolni annál a gyakorlatvezetőnél, aki leadta a kérdéses anyagrészt. A gyakorlati foglalkozások összóraszámának 30%-át meghaladó hiányzás esetén nem engedélyezhető az elmulasztott gyakorlatok pótlása, a hallgató tehát nem szerezheti meg az adott tantárgy kreditpontját (ÁOTK-TVSZ, 27. §). EZ LEGFELJEBB 4 HIÁNYZÁS, AMIBŐL 3-AT KELL PÓTOLNI.

Az intézet részéről a takarmányozástan magyar nyelvű oktatásának felelőse:

Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus (Rottenbiller utca 50., e-mail: bersenyi.andras@univet.hu).

 

TÁJÉKOZTATÓ
Oktatási időszak: 2022. szeptember 12-tól december 16-ig (14 hét).
A tantárgy helye: 7. szemeszter.
Óraszám, helyszín: 3 óra/hét előadás (Tormay előadó).
1 óra/hét/csoport gyakorlat (szülészeti gyakorló).

Előadások és gyakorlatok tematikája: dokumentumtár.

 

Gyakorlatok tematikája

Tematika: dokumentumtárból elérhető

TÁJÉKOZTATÓ

A Kari Tanács 2006. november 14-i határozata értelmében kötelező az előadásokon történő részvétel és ezt rendszeresen ellenőrizzük. Az igazolatlan hiányzások száma egy szemeszterben nem haladhatja meg a hármat. Ennél több igazolatlan hiányzás esetén nem ismerjük el a hallgató félévét, azaz, nem kap aláírást az indexébe. Nem minősül igazolatlan távolmaradásnak a klinikai gyakorlat, a TDK- vagy szakdolgozat készítésével kapcsolatos munka miatt történő hiányzás, de ennek tényét igazoltatni kell az illető gyakorlatvezetővel vagy témavezetővel a megfelelő formanyomtat-ványon.

 

A gyakorlatokon való részvétel ugyancsak kötelező. Egy hiányzást elfogadunk, azt nem kell pótolni. Az ezen felül nem teljesített gyakorlatok anyagából 2 héten belül kell beszámolni annál a gyakorlatvezetőnél, aki leadta a kérdéses anyagrészt. A gyakorlati foglalkozások összóraszámának 30%-át meghaladó hiányzás esetén nem engedélyezhető az elmulasztott gyakorlatok pótlása, a hallgató tehát nem szerezheti meg az adott tantárgy kreditpontját (ÁOTK-TVSZ, 27. §). EZ LEGFELJEBB 4 HIÁNYZÁS, AMIBŐL 3-AT KELL PÓTOLNI.

 

 

 

Budapest, 2022. 09.12.

Dr. Hullár István

 egyetemi docens

Vizsgainformáció

A „TAKARMÁNYOZÁSTAN 2” VIZSGA

1. Vizsgaidőszak: 2022. december 19-23. és 2023. január 2-február 3.

Előadásvázlatok: Moodle

2. A takarmányozástan 2 vizsga előfeltétele:
− a „takarmányozástan 1” vizsga megléte,
− a gyakorlati számítási feladatok sikeres megoldása,
− a nyári gyakorlat teljesítését igazoló két lap beadása.
Tehát, ha valaki nem teljesítette „takarmányozástan 1” vizsgát vagy a számolási feladatokat, az
nem kezdheti meg a „takarmányozástan 2” vizsgát akkor sem, ha bejelentkezett az adott napra.
Jelentkezés a hiányzó „takarmányozástan 1” vizsgára: a NEPTUN-on keresztül.
Jelentkezés a hiányzó számítási feladatok megoldására: e-mailben Dr. Bersényi András
egyetemi adjunktusnál (bersenyi.andras@univet.hu).

Egy adott vizsganapon csak egy vizsgát lehet letenni. (Ha pl. valakinek hiányzik mind a
„takarmányozástan 1” vizsgája, mind a számítási feladatok sikeres megoldása, akkor először az
egyiket, majd – egy eltérő napon – a másikat kell teljesítenie).
3. A „takarmányozástan 2” vizsgára történő bejelentkezés módja: a NEPTUN-on keresztül.

4. Átjelentkezés/halasztás
Átjelentkezés/halasztás esetén legkésőbb a vizsgát megelőző nap 12 óráig kell leiratkozni a
NEPTUN-ról. Átjelentkezni ugyancsak a NEPTUN-on keresztül lehet, természetesen csak arra
a vizsganapra, amelyiken van még hely. A tanszékeknek nincs engedélyük arra, hogy bárkit
vizsgára jelentkeztessenek vagy töröljenek a listáról, ezért kérjük, hogy ilyen igénnyel ne is
forduljanak a titkársághoz.

5. Vizsganapok
A vizsgaidőpontokat és az adott napra jelentkezők lehetséges számát a NEPTUN-ban adjuk
meg. A vizsganapokra egyaránt jelentkezhetnek magyar és külföldi hallgatók. Kérjük, hogy
töltsék fel a megadott vizsganapokat, mert nem áll módunkban új helyeket biztosítani a
kihagyottak helyett!
Figyelem! A hallgatónkénti 3 vizsgalehetőség a teljes vizsgaidőszakra vonatkozik és nem az
utolsó vizsgahétre. Az utolsó hétre első vagy második alkalommal jelentkezőknek − sikertelen
vizsga esetén – már nem tudunk újabb lehetőséget biztosítani a vizsgaidőszakban.

6. A „takarmányozástan 2” vizsga menete
A vizsga szóban történik. A kiszámíthatatlan járványhelyzet miatt előfordulhat, hogy a szóbeli
vizsgát nem személyesen, hanem online kell teljesíteni. Erről időben tájékoztatjuk a hallgatókat.
A szóbeli vizsga helye: Rottenbiller u. 50., valamint a Tormay előadó. A hallgatókat a
NEPTUNON keresztül értesítjük arról, hogy melyik vizsgahelyen kell megjelenniük.
A szóbeli vizsga kezdete: a NEPTUN-ban megadott időpontban (általában 7).

A szóbeli vizsga folyamata
Kérjük, hogy a kiírt időpontban valamennyi aznapi vizsgázó hallgató legyen ott a számára
kijelölt helyen (Rottenbiller u. 50. vagy a Tormay előadó). Ekkor töltjük fel a nyári gyakorlatok
előadásait a számítógépbe.
Ezt követően az első vizsgázó megtartja szóbeli előadását a nyári gyakorlatáról Power Point
bemutató formájában. Ennek ideje legfeljebb 8 perc + 2 perc a vizsgáztatók kérdéseire. Ennek
megfelelően kérjük, hogy semmiképpen se készítsenek tíznél több diát, mert nem lesz idő a
bemutatásukra!

A beszámoló értékelése: „kiválóan megfelelt”, „megfelelt”, „nem felelt meg”. Ahhoz, hogy sor
kerülhessen a tételhúzásra, el kell érni legalább a „megfelelt” szintet. A gyakorlati beszámoló
minőségét figyelembe vesszük a végső érdemjegy kialakítása során.

7. Tételhúzás
A „takarmányozástan 1” anyaga (általános takarmányozástan és takarmányismeret) nem
szerepel a „takarmányozástan 2” tételei között.
A gyakorlati beszámolót követően mindenki 2 tételt húz az alábbiak szerint.

1. kérdés: A-tételcsoport (AZ EGYES ÁLLATFAJOK EMÉSZTÉSÉLETTANA, TAKARMÁNYOZÁSA).
2. kérdés: B-tételcsoport (KLINIKAI DIETETIKA).
A tételek kidolgozására a Vizsgaszabályzatban megadott idő áll rendelkezésre. Ez alatt a
következő hallgató számol be a nyári gyakorlatáról.

8. Vizsgakérdések (a „takarmányozástan 2” szóbeli vizsgához)
Segítségként számos kérdésnél feltüntettük a téma kifejtésére vonatkozó útmutatást.

A. TÉTELCSOPORT: AZ EGYES ÁLLATFAJOK EMÉSZTÉSÉLETTANA, TAKARMÁNYOZÁSA.
A/1. Az újszülött és szopós malacok ellátása, táplálása. (Az időszak hossza, születési súly,
emésztésélettani sajátosságok, kolosztrum, Fe-pótlás, a szilárd takarmányozás etetésének célja, kezdete,
a szilárd takarmány fehérjetartalma, mennyisége, takarmány-kiegészítők.)
A/2. Gyakorlati malacválasztási rendszerek, ezek emésztésélettani háttere. (Malacválasztási
rendszerek, életkor és testsúly a választáskor, a választási stressz okozta problémák, az etetett
takarmányok energia- és fehérjetartalma, szilárdtakarmány-fogyasztás, takarmány-kiegészítés.)
A/3. A hízósertések takarmányozása. (A hizlalási időszak kezdete és vége, testsúly a hizlalási időszak kezdetén és végén, az elvárt napi súlygyarapodás, a takarmányozás célja, tápok, valamint azok energia- és fehérjetartalma, fizikai formája, napi takarmányfogyasztás, fajlagos takarmány-felhasználás, etetési technológia, a gyomorfekély megelőzése.)
A/4. A tenyésztésre szánt kocasüldők takarmányozása. (Életkor és testsúly az életszakasz elején és
végén, az első termékenyítés idejét meghatározó tényezők, napi adagok, flushing, az etetett táp energia- és fehérjetartalma.)
A/5. A vemhes kocák takarmányozása. (A vemhesség hossza, testsúly és hátszalonna-vastagság az első vemhesség elején és végén, a takarmányozás célja, takarmányozási szakaszok, a vemheskocatáp energia- fehérje- és rosttartalma.)
A/6. A szoptató kocák takarmányozása. (A szoptatási időszak hossza, kezdeti és végsúly az első
szoptatás alatt, a hátszalonna-vastagság a szoptatás elején és végén, a takarmányozás célja és menete: napi mennyiségek, etetések száma, etetési technológia, a táp fizikai formája, energia- és fehérjetartalma, a kocatej szárazanyag-, fehérje- és zsírtartalma, a koca takarmányozása a választás után.)
A/7. A ló életfenntartó táplálóanyag-igénye, takarmányozása. (Emésztésélettani sajátosságok,
szárazanyag-felvétel, energia-, fehérje-, rost-, Ca- és P-szükséglet, a Ca:P aránya, ivóvíz, kondíciópont, etetett takarmányok, napi mennyiség, a tömegtakarmány:abrak aránya, aminosav- és vitamin-kiegészítés, minimális szénaigény.)
A/8. A tenyészkanca táplálóanyag-igénye, takarmányozása /vemhesség, szoptatás/.
(A vemhesség és a szoptatási időszak hossza, szárazanyag-, energia- és fehérjeigény a vemhesség és a szoptatás egyes szakaszaiban, etetett takarmányok, napi mennyiség, a tömegtakarmány:abrak aránya, a kanca tejtermelése, a kancatej szárazanyag-, fehérje-, cukor- és zsírtartalma).
A/9. A szopós és növendékcsikó táplálóanyag-igénye, takarmányozása. (Születési és
választási testsúly, a szopás hossza, a felvett tejmennyiség, a szilárdtakarmány-fogyasztás kezdete, a csikó napi szárazanyag-felvétele, a tömegtakarmány:abrak aránya, Ca:P-arány, takarmány-kiegészítés.)
A/10. A tenyészmén, a sport- és versenyló táplálóanyag-igénye és takarmányozása.
(Szárazanyag-felvétel, a tömegtakarmány:abrak aránya, zsír-, aminosav-, vitamin- és sókiegészítés.)
A/11. A kérődzők alkalmazott emésztésélettana. I. A szénhidrátok fermentációja a
bendőben.
A/12. A kérődzők alkalmazott emésztésélettana. II. A N-tartalmú anyagok lebomlása és
szintézise a bendőben.
A/13. A kérődzők alkalmazott emésztésélettana. III. A zsírok lebomlása és szintézise a
bendőben, a kérődzők fejadagjának zsírkiegészítése.
A/14. A tejhasznú tehén borjának takarmányozása. (A borjúnevelés lehetséges hossza a
technológiától függően, testsúlyok a szakaszok elején és végén, a kolosztrumitatás technológiája, hossza, mennyiségek, hőmérséklet, a tejpótló borjútápszerek jellemzői, napi mennyiségek, itatások száma, ivóvíz, a szilárd takarmányozás célja, kezdete, az etetett takarmányok és ezek jellemzői, a bendő:oltó arányának változása, a borjúválasztás feltétele takarmányozási szempontból, utónevelés: hossza, testsúly a szakasz végén, etetett takarmányok.)
A/15. A tej- és húshasznú tenyészüszők takarmányozása, marhahizlalás. (Az első
termékenyítés ideje, testsúly az első termékenyítéskor, a felnevelés lehetséges üteme, napi
súlygyarapodás, a tej- és húshasznú üszők kondíciópontja az elléskor, az energia- és fehérjeszükséglet kifejezésének módja, takarmányok. Marhahízlalás: hossza, záró testsúly, napi súlygyarapodás, takarmányok.)
A/16. A tejhasznú tehenek takarmányozása a laktáció egyes szakaszaiban. (A kondíciópont
az elléskor, laktáció szakaszai, azok jellemzése: energiaállapot, a testsúly alakulása, az sikeres
újratermékenyítés feltétele, az optimális kondíciópont beállításának ideje, tömegtakarmány:abrak
aránya; szárazanyag- és rostfelvétel, az energia- és fehérjeszükséglet kifejezésének módja, etetett
takarmányok, kb. mennyiségek.)
A/17. A tejelő tehén energiaállapota javításának lehetőségei takarmányozással, a bendő
működését és az anyagforgalmat kedvezően befolyásoló vegyületek.
A/18. A szárazonálló tejhasznú tehenek takarmányozása. (A szárazonállás hossza, szakaszai, a
takarmányozás célja az egyes szakaszokban, az energia- és fehérjeszükséglet kifejezésének módja, az egyes szakaszokban etetett takarmányok, ezek mennyisége, az ellés utáni hipokalcémia/ellési bénulás megelőzése: kiemelten a CAB-ra, lásd a Takarmány 1. előadást és gyakorlatot is!)
A/19. Az anyatehenek táplálóanyag-igénye, takarmányozása. (A húshasznú tehenek éves
ciklusának szakaszai, az energia- és fehérjeigény kifejezésének módja, arányai az egyes szakaszokban, kondíciópont az elléskor, napi tejtermelés, a borjú életkora, súlya választáskor, etetett takarmányok, fehérjepótlás, takarmány-kiegészítők.)
A/20. A bárányok és növendékjuhok takarmányozása. (A báránynevelés módja, választási
életkor, súly, a juhtej szárazanyag-, fehérje- és zsírtartalma, hizlalási módok /időtartam, testsúly,
súlygyarapodás/, energia-, fehérje- és rostszükséglet, takarmányok, napi adagok életkortól függően.)
A/21. Az anyajuhok és kosok takarmányozása. (Éves ciklus, energia-, fehérje- és rostszükséglet,
flushing, takarmányok).
A/22. A kecskegidák és a növendékek takarmányozása. (A gidanevelés módja, választási
életkor, súly, a kecsketej szárazanyag-, fehérje- és zsírtartalma, hizlalási módok /időtartam, testsúly, súlygyarapodás/, energia-, fehérje- és rostszükséglet, takarmányok, napi adagok életkortól függően.)
A/23. Az anyakecske és a tenyészbak takarmányozása. (Biológiai és emésztési sajátosságok, éves ciklus, szárazanyag-felvétel, energia-, fehérje- és rostszükséglet).
A/24. Az egészséges kutya emésztésélettani és táplálkozási sajátosságai, táplálóanyag-szükséglete, a kutyatápok típusai, alternatív táplálási módok (pl. BARF, vegetáriánus, vegán). (A kis- és nagytestű kutyák energia- és táplálóanyag-szükségletének összehasonlítása, a napi energiaszükséglet meghatározása, kis- és nagytestű kutyakölykök napi táplálása,
az etetések száma és magyarázata, táptípusok, a fajtatápok különlegességei, az eltérő tápszemcseméret okai, a tápok energia-, fehérje-, rost-, Ca-, P- és sótartalma, az alternatív táplálás érvei, ellenérvei.).
A/25. Az egészséges macska emésztésélettani és táplálkozási sajátosságai, táplálóanyag-szükséglete, a macskatápok típusai, alternatív táplálási módok (pl. BARF,
vegetáriánus, vegán). (Táptípusok, a „szobacicák” és a „kijáró macskák” tápjainak összehasonlítása
energia- és táplálóanyag-tartalom alapján, a napi etetések száma és magyarázata, a fajtatápok
különlegességei, az eltérő tápszemcseméret okai, a napi energiaszükséglet meghatározása, a tápok
energia-, fehérje-, rost-, Ca-, P- és sótartalma, esszenciális zsírsavak, Arg- és D-vitaminszükséglet, az alternatív táplálás érvei, ellenérvei.)
A/26. A baromfi emésztés-élettani sajátosságainak takarmányozási vonatkozásai.
(A testhossz:bélcsatorna hosszának aránya, az emésztőszervrendszer egyes részeinek jellegzetességei és az ezekből levonható takarmányozástani következtetések.)
A/27. A brojlercsirke takarmányozása. (Testsúly keléskor, vágáskor, a hizlalás hossza, szakaszai, a
takarmányozás célja, az etetett tápok energia- és fehérjetartalma, a változások tendenciájának
magyarázata, fajlagos takarmány-felhasználás, a tápok fizikai formája, takarmány-kiegészítők, ivóvíz.)
A/28. A tojóhibridjércék és a tojóhibridek takarmányozása. (A jércenevelés hossza, szakaszai, az
etetett tápok energia- és fehérjetartalma, a tápváltás magyarázata, a tápok fizikai formája. Tojóhibrid: a tojástermelés hossza, szakaszai, a tojások száma, a tojás súlya, az etetett tápok energia-, fehérje- és Ca-tartalma, a Ca-tartalom változásának magyarázata, a tápok fizikai formája, megvilágítás tendenciája: a jérce és a tojó összehasonlítása.)
A/29. A nagytestű pulykahibrid takarmányozása. (Testsúly keléskor, vágáskor, ivari dimorfizmus,
a hizlalás hossza, szakaszai, a takarmányozás célja, az etetett tápok energia- és fehérjetartalma, a
változások tendenciájának magyarázata, fajlagos takarmány-felhasználás, a tápok fizikai formája,
takarmány-kiegészítők.)
A/30. A tenyészpulyka takarmányozása (tenyésznövendék + tojó). (A tenyésznövendékek
nevelésének hossza, szakaszai, az etetett tápok energia- és fehérjetartalma, a tápváltás magyarázata, a tápok fizikai formája. Tojó: a tojástermelés hossza, szakaszai, a tojások száma, a tojás súlya, az etetett tápok energia-, fehérje- és Ca-tartalma, a tápok fizikai formája.)
A/31. A pecsenyekacsa takarmányozása. (Testsúly keléskor, vágáskor, a hizlalás hossza, szakaszai, a takarmányozás célja, az etetett tápok energia- és fehérjetartalma, a változások tendenciájának
magyarázata, fajlagos takarmány-felhasználás, a tápok fizikai formája, takarmány-kiegészítők, ivóvíz. tartástechnológia.)
A/32. A tenyészkacsa takarmányozása (tenyésznövendék + tojó). (A tenyésznövendékek
nevelésének hossza, szakaszai, az etetett tápok energia- és fehérjetartalma, a tápváltás magyarázata, a tápok fizikai formája. Tojó: a tojástermelés hossza, szakaszai, a tojások száma, a tojás súlya, az etetett tápok energia-, fehérje- és Ca-tartalma.)
A/33. A pecsenyelúd és a húsliba takarmányozása. (Testsúly keléskor, vágáskor, a hizlalás hossza,
szakaszai, a takarmányozás célja, az etetett tápok energia- és fehérjetartalma, a változások tendenciájának magyarázata, fajlagos takarmány-felhasználás, a tápok fizikai formája, takarmány-kiegészítők, ivóvíz, tartástechnológia.)
A/34. A tenyészlúd takarmányozása (tenyésznövendék + tojó). (A tenyésznövendékek
nevelésének hossza, szakaszai, az etetett tápok energia- és fehérjetartalma, a tápváltás magyarázata, a tápok fizikai formája. Tojó: a tojástermelés hossza, szakaszai, a tojások száma, a tojás súlya, az etetett tápok energia-, fehérje- és Ca-tartalma.)
A/35. Kacsa- és libamájtermelés. (A májtermelés élettani háttere, hossza, fajok, hibridek, ivar,
takarmányok, etetési technológia, a hízott máj súlya.)
A/36. A nyúl biológiája és emésztésélettani sajátosságai.
A/37. Gyakorlati nyúltakarmányozás (Termelési csoportok, táptípusok, a tápok energia-, fehérje- és rosttartalma, fizikai formája, a tápok összetevői, etetési és tartástechnológia, hizlalási idő, vágósúly, fajlagos takarmány-felhasználás. A hobbinyúltartás különlegességei.)

B. TÉTELCSOPORT: KLINIKAI DIETETIKA.
B/1. A ló takarmányozási eredetű (legelő, abrak) savós patairha-gyulladása.
B/2. A ló takarmányozási eredetű emésztőszervi bántalmai. (gyomormegterhelés, EGUS,
diszbiózis, hasmenés, obstipáció.)
B/3. A ló elhízásának, metabolikus szindrómájának és a krónikus éhezés dietetikája.
B/4. A ló takarmányozási eredetű egyéb bántalmai. (Légzőszervi problémák/asztma,
izombetegségek, PPID.)
B/5. A tejelő tehén ellés körüli anyagforgalmi betegségei. I. Bendőacidózis.
(Oka, következményei, megelőzése.)
B/6. A tejelő tehén ellés körüli anyagforgalmi betegségei. II. Ketózis. (Oka, következményei,
megelőzése.)
B/7. A tejelő tehén ellés körüli anyagforgalmi betegségei. III. Hipokalcémia.
(Oka, következményei, megelőzése, CAB.)
B/8. A tejkarbamid mérésének állománydiagnosztikai jelentősége, gyakorlati
alkalmazása. (Cél, paraméterek, értékelés.)
B/9. Állomány- és egyedi diagnózis a tej és a vizelet ketonanyag-koncentrációja alapján,
ketonuriás index. (Cél, paraméterek, értékelés.)
B/10. A húsmarha dietetikája.
B/11. A juh és a kecske fontosabb anyagforgalmi betegségei.
B/12. A sajátosan macska-anyagforgalmi betegségek élettani és biokémiai alapjai,
megelőzésük, kezelésük.
B/13. Az elhízás endokrinológiája, genetikája és dietetikája (kutya, macska). (A kövér kutya
vagy macska lefogyasztása, elvek, konkrét gyakorlati kivitelezés.)
B/14. Az öreg kutya, macska és ló sajátos táplálása.
B/15. A beszűkült veseműködésű kutya és macska táplálása. (A kórkép oka, következményei, a
diétás táp jellemzői.)
B/16. A húgykövesség (kutya, macska) dietetikája. (Típusai, a diétás táplálás célja, a diétás táp
jellemzői.)
B/17. A bőrbetegségek dietetikája (kutya, macska). (Hiánybetegségek, allergia, a táplálás célja, a
diétás tápok jellemzői.)
B/18. A cukorbeteg kutya és macska dietetikája. (A cukorbetegség típusai, okai, az 1-es típusú
diabetes diétás kezelése, a táp jellemzői: rost-, szénhidrát- és zsírtartalom, glikémiás index.)
B/19. A pangásos szívelégtelenség dietetikája (kutya, macska). (A kórkép oka, következményei,
a diétás táplálás célja, jellemzői.)
B/20. A hasnyálmirigy megbetegedésének dietetikája (kutya, macska). (Típusai, klinikai
tünetek, ezek okai, a diétás táplálás célja, jellemzői, kiegészítők, napi etetések száma, a táp fizikai
formája.)
B/21. A máj megbetegedésének dietetikája (kutya, macska). (A kórkép oka, következményei, a
diétás táplálás célja, jellemzői.)
B/22. A táplálás és a csontrendszer összefüggései (kutya, macska). (Táplálóanyag-hiányok és
-túlsúlyok, a nagytestű kutyakölykök felnevelése.)
B/23. Munkakutyák, valamint a daganatos kutyák és macskák táplálása.
(Munkakutyák: energia- és fehérjeszükséglet, etetési gyakorlat; daganatos állat: a táplálás elve.)
B/24. Az árván maradt kutya, macska és csikó táplálása. (A tejpótlók elkészítésének
elve, az etetés gyakorlata.)
B/25. A baromfi fontosabb anyagforgalmi betegségei. (Életkor, valamint hasznosítási irány szerint.)
B/26. A nyúl fontosabb takarmányozási eredetű bántalmai.

9. A vizsga értékelése
A szóbeli vizsga sikeres teljesítéséhez mindkét tételből el kell érni az elégséges szintet (60%).
Ha ez teljesült, akkor az egyes tételekre kapott jegyek, valamint a korábbi eredmények
(számolási feladatok, nyári gyakorlat értékelése) alapján alakítjuk ki a végső érdemjegyet.
Amennyiben sikertelen az első „takarmányozástan 2” vizsga, az újabb vizsga előtt sem a
számolási feladatsort, sem a nyári gyakorlat szóbeli ismertetését nem kell megismételni, azaz,
érvényesek a korábbi eredmények.

Budapest, 2022. szeptember 12.

Dr. Hullár István
egyetemi docens, tanszékvezető, tantárgyfelelős,
Állattenyésztési, Takarmányozástani és laborállat-tudományi Intézet,
Takarmányozástani és Klinikai Dietetikai Tanszék