Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Társállatok az emberek gyógyításában

Társállatok az emberek gyógyításában

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
24
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar
 • Biológia BSc

A kurzus leírása

Az állatterápiák történetének, típusainak, módszertanának ismertetése a hallgatókkal. Az órákon az elméleti ismeretek mellett gyakorlati feladatok is segítik a tananyag elsajátítását. A kurzus célja, hogy a hallgatók képesek legyenek majd egy terápiás csoport teljes értékű tagjává válni, nem csak mint állatorvosok, hanem mint olyan segítők, akik átlátják a programok összeállításának, szerevezésének nehézségeit is, s akik aktívan tudják majd képviselni a résztvevő terápiás állatok érdekeit is.

Oktató: dr. Sátori Ágnes

Előtanulmányi követelmények:

Társállatok és emberek kapcsolata 1., 2.

Szakirodalom
Kötelező:
Ajánlott:
 1. ANDERSON R.K., HART B.L., HART L.A. (1984): The Pet Connection. University of Minnesota Press, Minnesota.
 2. ATKINSON R.L., ATKINSON R.C., SMITH, E.E., BEM, D.J. (1997): Pszichológia. Osiris, Budapest.
 3. BECK, A., KATCHER, A. (1996): Between pets and people. Purdue University Press, West Lafeyette, Indiana.
 4. BECK., A.M. (1986): Use of animals in the rehabilitation of psychiatric inpatients. Psychological Reports, 58, 63-66.o
 5. BOSSARD, J.H.S. (1944): Mental hygienie of owning a dog. Mental Hygienie, 28, 408-413.o
 6. BURCH, M.R. (1996): Volunteering With Your Pet. MacMillan General References, New York,
 7. CARVER, C.S., SCHEIER, M.F. (1998): Személyiség pszichológia. Osiris, Budapest.
 8. ENDERS-SLEGERS, M.J. (2000): Investigation of the meaning for the elderly of a relationship with a companion animal. In: PODBERSECK, A.L., PAUL, E.S., SERPELL, P. (eds.): Companion animals and us. Cambridge University Press, Cambridge, 237-257.o
 9. FRIEDMANN, E., LOCKER, B.Z., LOCKWOOD, R. (1993): Perceptions of animals and cardiovascular responses during verbalization with an animal present. Antrozoös, 6. 115-134.o
 10. FRIEDMANN, E., THOMAS, S.A. (1995): Pet ownership, social support, and one-year survival after acute myocardial infarction in the CAST. American Journal of Cardiology, 76, 1213-1217.o
 11. FRIEDMANN, E., THOMAS, S.A., EDDY, T.J.(2000): Companion animals and human health: physical and cardiovascular influences, in: PODBERSEC, A.L., PAUL, E.S., SERPELL, J.A. (eds) Companion animals and us, Cambridge Univ.Press, Cambridge125-143.o
 12. HATOS, Gy. (2000): Az értelmileg akadályozott gyermek az óvodában és iskolában. In: ILLYÉS S.(szerk.): Gyógypedagógiai ismeretek. Főiskolai tankönyv, Budapest
 13. KATCHER, A. (1979): Social support: Effects of pet ownership. Int. Group for the Study of the Human/Companion Animal Bond (ed.), University of Dundee Press, Dundee
 14. KIDD, A.H., KIDD, R.M. (1990): Factors in children attitudes toward pets. Psychological Reports, 66.,775-786.o.
 15. KOVÁCS Z., KIS R., DEZSÉNYI, B. Állatasszisztált foglalkozás egy idősek otthonában. Rehabilitáció, 13. évf, 3-4. szám, 2003. dec.
 16. KOVÁCS Z., KIS R., RÓZSA S., RÓZSA L.: Állatasszisztált terápia bevezetése pszichiátriai betegek otthonában ápolt szkizofrén betegek rehabilitációjába. Psychiatria Hungarica XIX. évf, 2004/6
 17. LEVINSON, B.M. (1962): The dog as a co-therapist. Mental hygienie, 46, 59-65.o.
 18. LEVINSON, B.M. (1972): Pets and human development. Springfield, Charles C. Thomas Publisher, Illinois
 19. LEVINSON, B.M. (1978): Pets and personality development. Psychological Reports, 42, 1031-1038.o.
 20. PODBERSECK, A, PAUL, E.S., SERPELL, J.A. (2000): Companion animals and us. Cambridge University Press, UK.
 21. ZASLOFF, R.L., KIDD, A.H. (1994): Loneliness and pet ownership among single women. Psychological Reports,75. 747-752.o..

 

 

Vizsgainformáció

Írásbeli kollokvium +saját kidolgozású terápiás programvázlat

Az előadásokon a részvétel kötelező