Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Társállatok az emberek gyógyításában

Társállatok az emberek gyógyításában

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Szemeszter a tantervben
Ajánlott: ÁO: 7. félévtől, BSc: 5. félévtől
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
24
Szak
állatorvos (magyar)
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős és oktató: Dr. Sátori Ágnes

A tantárgy általános célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a társállatok lehetséges szerepével, alkalmazásával az emberek gyógyításában. A félév során ismertetésre kerülnek az állatterápia alkalmazási területei, módszerei és a gyakorlat lényegi kérdései, valamint az állatorvos szerepvállalása az állatválasztásban és a zoonózisok megelőzésében. A képzésen számos videófelvétel kerül bemutatásra, emellett lehetőség nyílik aktív terápiás foglalkozások megtekintésére is. Az előadások egy részét a gyakorlatban jártas külső szakértő (kutyakiképző, orvos, gyógypedagógus) tartja, hogy a fakultáció minél több közvetlen gyakorlati ismeretet nyújtson.

Előtanulmányi követelmények: Társállatok és emberek kapcsolata 1. és 2.