Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Vadászati jog és etika

Vadászati jog és etika

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
4
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
15
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Előadások tematikája

VADÁSZATI JOG – VADÁSZATI ÖKONÓMIA

Fakultáció

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Időpont

Téma

Előadó

Óra-szám

1.

II. 23.

(péntek)

3. oktatási hét

A vadászat íratlan szabályai, a vadászetika

 

 

A vadászat és vadgazdálkodás ökonómiai kérdései

Elejtett vad kezelése és vizsgálata

 

Dr. Visnyei László

 

Dr. Ózsvári László

2

 

 

4

 

2.

III. 2.

(péntek)

4. oktatási hét

A vadászati jog. A vadászatra jogosult. A vadászterület. A vad tulajdonjoga.

A vadászati jog gyakorlása, hasznosítása.

A vadászterület kijelölése. Kényszerhasznosítás. Vadgazdálkodási tervezés.

A vadaskertek, vadas parkok, vadfarmok létesítésének jogi szabályai. A vad és élőhelyének védelme.

Vadászat és természetvédelem

Dr. Battay Márton

 

5

3.

III. 23.

(péntek)

7. oktatási hét

A vadászati hatóság szervezeti felépítése és működése. A vadgazdálkodási tájak, tájegységek, tájegységi fővadászok.

Vadgazdálkodási tanácsok feladata, hatásköre.

Vadgazdálkodási érdekképviseletek feladata és jogköre.

A vadászati igazgatással összefüggő feladatok. A vadászjegy és vadászati engedély. A kiadás és visszavonás szabályai.

Vadászatszervezés és az elejtett vad birtokbavételének szabályai

Vadászati szabálysértések, bűncselekmények. Mezőgazdasági és erdészeti vadkárok. Vad gépjármű ütközések.

Jogesetek megoldása.

Dr. Battay Márton

 

4

Előadások helye: Tormay Béla előadó

Előadások ideje: Péntek, 12.00-16.00

Számonkérés: Írásbeli vizsga

Tantárgyfelelős: dr. Ózsvári László

 

Értékelés leírása

1.A többször módosított 1996. évi LV. Tv. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról, valamint ennek végrehajtási rendeletei
2.A 141/2009. FVM r. az elejtett vad jelöléséről, húsvizsgálatáról és forgalomba hozatalának feltételeiről
3.Békés S.: Vadászetika. Mezőgazda Kiadó. Budapest, 203.

 

Vizsgainformáció

Számonkérés: Írásbeli vizsga