Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Vadászati jog, etika és ökonómia

Vadászati jog, etika és ökonómia

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Szemeszter a tantervben
Ajánlott: ÁO: 8. félévtől, BSc: 2. félévtől
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
15
Szak
állatorvos (magyar)
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Ózsvári László

A tantárgy általános célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a vadászathoz és a vadgazdálkodáshoz kötődő előírásokat és jogszabályokat, a vadgazdálkodás ökonómiai vonatkozásait és a vadászetika alapjait.

Előtanulmányi követelmények: Vadászattan, Vadgazdálkodás és vadállomány-hasznosítás

Előadások tematikája

VADÁSZATI JOG – VADÁSZATI ÖKONÓMIA

Fakultáció

2023/2024. tanév II. félév

 

  Időpont Téma Előadó Óra-szám
1. II. 27.

(kedd)

4. oktatási hét

A vadászati jog. A vadászatra jogosult. A vadászterület. A vad tulajdonjoga.

A vadászati jog gyakorlása, hasznosítása.

A vadászterület kijelölése. Kényszerhasznosítás. Vadgazdálkodási tervezés.

A vadászati hatóság szervezeti felépítése és működése. A vadgazdálkodási tájak, tájegységek, tájegységi fővadászok.

Vadgazdálkodási tanácsok feladata, hatásköre.

Vadgazdálkodási érdekképviseletek feladata és jogköre.

A vadászati igazgatással összefüggő feladatok. A vadászjegy és vadászati engedély. A kiadás és visszavonás szabályai.

Vadászatszervezés és az elejtett vad birtokbavételének szabályai.

Mezőgazdasági és erdészeti vadkárok. Vad gépjármű ütközések. Vadászati szabálysértések, bűncselekmények. Jogesetek megoldása.

Dr. Battay Márton 6

 

2. III.05.

(kedd)

5. oktatási hét

A vadaskertek, vadas parkok, vadfarmok létesítésének jogi szabályai. A vad és élőhelyének védelme.

Vadászat és természetvédelem.

Elejtett vad kezelése és vizsgálata

Dr. Gyurcsó Adrienn

 

5

 

3. III. 12.

(kedd)

6. oktatási hét

A vadászat íratlan szabályai, a vadászetika

 

 

A vadászat és vadgazdálkodás ökonómiai kérdései

 

Dr. Visnyei László

 

Dr. Ózsvári László

2

 

 

2

 

 

Előadások helye: Kotlán Sándor előadó

Előadások ideje: Kedd, 14.00-19.00

Számonkérés: Írásbeli vizsga

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Ózsvári László

 

Budapest, 2024. január 30.

 

Prof. Dr. Ózsvári László

tanszékvezető egyetemi tanár

Értékelés leírása

1.A többször módosított 1996. évi LV. Tv. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról, valamint ennek végrehajtási rendeletei
2.A 141/2009. FVM r. az elejtett vad jelöléséről, húsvizsgálatáról és forgalomba hozatalának feltételeiről
3.Békés S.: Vadászetika. Mezőgazda Kiadó. Budapest, 203.

 

Vizsgainformáció

Számonkérés: Írásbeli vizsga