Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Vadászati jog, etika és ökonómia

Vadászati jog, etika és ökonómia

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív B
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Szemeszter a tantervben
Ajánlott: ÁO: 8. félévtől, BSc: 2. félévtől
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
15
Szak
állatorvos (magyar)
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Ózsvári László

A tantárgy általános célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a vadászathoz és a vadgazdálkodáshoz kötődő előírásokat és jogszabályokat, a vadgazdálkodás ökonómiai vonatkozásait és a vadászetika alapjait.

Előtanulmányi követelmények: Vadászattan, Vadgazdálkodás és vadállomány-hasznosítás

Értékelés leírása

1.A többször módosított 1996. évi LV. Tv. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról, valamint ennek végrehajtási rendeletei
2.A 141/2009. FVM r. az elejtett vad jelöléséről, húsvizsgálatáról és forgalomba hozatalának feltételeiről
3.Békés S.: Vadászetika. Mezőgazda Kiadó. Budapest, 203.

 

Vizsgainformáció

Számonkérés: Írásbeli vizsga