Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Viselkedés- és Illemtan

Viselkedés- és Illemtan

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
gyakorlati jegy
Szemeszter a tantervben
Ajánlott 1-4 félév
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
15
Szak
állatorvos (magyar)
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Ózsvári László

A tantárgy tanításának célja, hogy a hallgatók megismerjék a viselkedéskultúra alapszabályait, amelyek ismerete szükséges ahhoz, hogy mindennapi életükben és munkájuk során is könnyebben boldoguljanak. A szakműveltség mellett fontos, hogy megismerjék a protokoll és etikett szabályait, ezeket megfelelően alkalmazni tudják.

A társasági élet, a személyes találkozók és hivatalos alkalmak megkívánják, hogy tudjunk megfelelően viselkedni vendégként és vendéglátóként egyaránt. Ismerjük azokat az alapokat, amelyek segítségével eligazodhatunk a vendéglátó alkalmak között.

Mivel a hallgatók későbbi munkájuk során rendezvények, konferenciák résztvevői, esetleges szervezői lehetnek, megismerkednek a rendezvényeken való viselkedés alapjaival, a rendezvények szervezési folyamatának alapvető lépéseivel.